Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу управління за 1 квартал 2018 року

Створено: 2018-06-08 11:46:18Оновлено: 2018-06-08 11:51:55

ЗВІТ

про роботу архівного управління Кам’янської

міської ради за I квартал 2018 року 

 

  1. 1.     Аналітична робота

         Робота архівного управління Кам’янської міської ради здійснювалась відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради, розпорядчих актів Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, положення про управління.

         На виконання розпорядження міського голови від 17.09.2014 № 175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста проявам тероризму» у березні на ім’я міського голови підготовлена інформація щодо запобігання проявам тероризму в архівному управлінні Кам’янської міської ради у першому кварталі 2018 року.

         У лютому проведена щорічна оцінка архівістів - посадових осіб місцевого самоврядування.

         У березні підготовлені та надані декларації про доходи посадових осіб місцевого самоврядування архівного управління міської ради.

         На виконання розпорядження міського голови підготовлено якісний склад посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву.

         Підготовлені та надані до виконавчого комітету міської ради узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли до архівного управління, інформації про кількісний склад працівників та посадових осіб архівного управління (щоквартальні).

         На виконання листа державного архіву Дніпропетровської області підготовлена інформація, разом із електронною презентацією (діаграми, фотографії місць, стендів, фрагментів виставок), про роботу архівного управління щодо забезпечення прав громадян на отримання ретроспективної інформації у 2017 році.

Підготовлені та надані фінансові звіти до УДКСУ у
м.Кам’янському, департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно, місячні звіт до УПФУ в Заводському районі та квартальний звіт до ОДПІ у м.Кам’янському, звіт про роботу архівного управління міської ради у першому кварталі 2018 року до виконавчого комітету Кам’янської міської ради.

         У лютому підготовлено та надано звіт до департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики про базове відстеження рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним управлінням Кам’янської міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам».

         На виконання листа державного архіву Дніпропетровської області підготовлена інформація, разом із електронною презентацією (діаграми, фотографії місць, стендів, фрагментів виставок), про роботу архівного управління щодо забезпечення прав громадян на отримання ретроспективної інформації у 2018 році.

         До відділу персоналу міської ради надані інформації про кількісний склад працівників та посадових осіб архівного управління.

        

2. Методична робота

В архіві підтримуються задовільні умови зберігання документів, забезпечується санітарно-гігієнічний та світловий режим. Регулярно проводиться вологе прибирання приміщень, обезпилювання документів. Остання п’ятниця місяця – санітарний день.

         У поточному кварталі виконано запланований ремонт документів – 50 аркушів, здійснено оправлення та підшивку документів – 168 справ.

На виконання Державного Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду
на 2015-2019 роки здійснено перевіряння наявності справ архівних фондів – усього 738 справ.

Інформація про стан перевіряння направлена до Державного архіву Дніпропетровської області.

         Закартановано 168 справ Національного архівного фонду України.

         Проведено експертизу цінності справ документів Дніпродзержинського об’єднаного управління пенсійного фонду України Дніпропетровської області, департаменту економічного розвитку Кам’янської міської ради, департаменту фінансів Кам’янської міської ради та управління культури Кам’янської міської ради. 

Продовжується здійснення поповнення інформаційної бази з питань реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності до 2008 року.

Архівним управлінням проведено 1 засідання експертної комісії, на якому схвалено - 29 номенклатур справ, 24 актів про виділення документів до знищення, 16 описів справ з особового складу, 10 описи справ постійного зберігання.

Надано 60 консультації з питань діловодства та архівної справи.

         Описи справ постійного і довготривалого зберігання, номенклатура справ та акт про знищення документів тимчасового зберігання до фонду представлені на схвалення експертно-перевірною комісією державного архіву Дніпропетровської області. 

         Відповідно до плану перевірок архівних підрозділів здійснено планову комплексну перевірку архіву департаменту економічного розвитку Кам’янської міської ради. Складено довідку про результати перевірки.

         Керівникам та посадовим особам виконавчих органів міської ради, надавалась методична та практична допомога у підготовці документів з питань, що належать до повноважень архівного управління. 

3. Організаційна робота

Працівниками архівного управління у першому кварталі
виконано 144 тематичних запита, що надійшли від установ, підприємств, організацій та 575 запитів соціально-правового характеру від громадян, установ, організацій про підтвердження факту роботи, відомостей нарахування заробітної плати, факту роботи в шкідливих умовах.

Із позитивним результатом виконано – 504 запитів, із негативним та рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів – 74 запити.

         У читальному залі архівного управління працювали 2 користувача, для користування видано 38 справ.

4. Робота з кадрами

З працівниками архівного управління щомісяця проводяться додаткові інструктажі щодо дій у разі отримання інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту та надзвичайних ситуацій.

Працівники управління щомісяця попереджаються про суворий контроль за дотриманням нормативних вимог охорони та безпеки архівних приміщень, збереження архівних документів.

Відомості про проведення інструктажів заносяться до журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці та з питань пожежної безпеки.

На виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» з працівниками управління проведено 3 бесіди.

У лютому проведена щорічна оцінка посадових осіб місцевого самоврядування.

У березні підготовлені та надані електронні декларації про доходи посадових осіб місцевого самоврядування архівного управління.

5.Обмін досвідом, передові розробки та власні новітності в роботі

         Протягом кварталу до 100-річчя створення архівних установ України у читальному залі архівного управління проводились екскурсії по виставці «Архів – справа небайдужих».