Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу управління за 2018 рік

Створено: 2018-06-08 11:46:18Оновлено: 2019-01-09 06:58:00

ЗВІТ

про роботу архівного управління Кам’янської міської ради

міської ради за 2018 рік

 

1. Аналітична робота

Робота архівного управління Кам’янської міської ради здійснювалась відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради, розпорядчих актів Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, положення про управління.

Ураховуючи зміни в законодавстві України та з метою встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним управлінням населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, управлінням підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради від 22.08.2018
№217 «Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, шо надаються архівним управлінням Кам’янської міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам».

Підготовлено та опубліковано у вересні звіт про результати базового відстеження рішення виконавчого комітету міської ради від 22.10.2017 №301 «Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним управлінням Кам’янської міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам».

         На виконання розпорядження міського голови від 17.09.2014 № 175-р «Про проведення заходів щодо запобігання на території міста проявам тероризму» у грудні на ім’я міського голови підготовлена інформація щодо запобігання проявам тероризму в архівному управлінні міської ради
у 2018 році.

         На виконання розпоряджень міського голови:

- від 17.01.2017 №18-р «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік»;

- від 04.12.2017 №439-р «Про організацію роботи із внесеними викривачами повідомленнями про корупцію» підготовлені та надані інформації щодо виконання архівним управлінням Кам’янської міської ради Плану заходів.

Підготовлені та надані фінансові річні та квартальні звіти до УДКСУ у
м.Кам’янському, департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно, місячні звіти до УПФУ в Заводському районі та квартальні до ОДПІ у м.Кам’янському.

До державного архіву Дніпропетровської області  підготовлені та надані квартальні і річний звіт про виконання плану розвитку архівної справи у м.Кам’янському за 2018 рік.

На виконання доручень Державного архіву Дніпропетровської області та Плану заходів здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки  у липні, грудні підготовлені та надані інформації:

- про підсумки роботи із запитами на інформацію, що надійшли до архівного управління у І та ІІ півріччі 2018 року;

- аналіз фізичного стану документів НАФ архівного управління за
2018 рік.  

Підготовлені та надані до виконавчого комітету міської ради узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли до архівного управління
у 2018 році, інформації про кількісний склад працівників та посадових осіб архівного управління (щоквартальні).

         На виконання листа державного архіву Дніпропетровської області підготовлена інформація, разом із електронною презентацією (діаграми, фотографії місць, стендів, фрагментів виставок), про роботу архівного управління щодо забезпечення прав громадян на отримання ретроспективної інформації у 2018 році.

         Протягом року проводилась робота з виявлення юридичних осіб – джерел формування НАФ, у діяльності яких створюються електронні документи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання з електронним цифровим підписом, вивчення складу цих документів та аналіз систем електронного документообігу, впроваджених в юридичних особах – джерелах формування НАФ.

         Підготовлено та проведено 09 листопада 2018 року семінар з питань організації діловодства та архівної справи, складання номенклатури справ на 2019 рік з відповідальними особами у виконавчих органах Кам’янської міської ради, підприємствах та організаціях міста.

        

 

2. Методична робота

В архіві підтримуються задовільні умови зберігання документів, забезпечується санітарно-гігієнічний та світловий режим. Регулярно проводиться вологе прибирання приміщень, обезпилювання документів. Остання п’ятниця місяця – санітарний день.

         Виконано ремонт документів – 200 аркушів, закартановано – 377 справ.

         Здійснено оправлення та підшивку документів – 377 справ.

          На виконання Державного Плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки здійснено перевіряння наявності справ Національного архівного фонду у кількості 2952 справи.

         Інформація про стан перевіряння направлена до Державного архіву Дніпропетровської області.

         У звітному періоді надійшло п’ять вже існуючих фондів та три нових:

- Департамент фінансів Кам’янської міської ради       (2011-2016) – 31 справа;

- Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради                                                                                                        (2011-2015) – 22 справ;

 

- Управління охорони здоров’я Кам’янської міської ради

                                                                                     (2007-2015) – 20 справ;

- Управління статистики у м.Кам’янському                                                                                                                                        (2015-2017) – 48 справ;

- Департамент комунальної власності, земельних відносин

  та реєстрації речових прав на нерухоме майно

  Кам’янської міської ради                                                                                                                                                                   (1998-2015) – 79 справ;

         Нові фонди:

- Кам’янське об’єднане управління

  Пенсійного фонду України Дніпропетровської області                                                                                                                            (1994-2016) – 92 справи,

- Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради

                                                                                     (2008-2015) – 23 справи,

 

- Управління екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради

                                                                                     (2008-2015) – 27 справ,

 

Архівним управлінням підготовлено і проведено 4 засідання експертної комісії, на яких схвалено:

- 44 номенклатури справ;

 

- 16 описів справ постійного зберігання;

- 40 описів справ з особового складу;

- 104 акта про виділення документів до знищення;

- 7 положень про експертну комісію.

Здійснено три перевірки архівних підрозділів:

         - Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради – комплексна;

         - Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради – контрольна;

         - Управління Державної казначейської служби України у м.Кам’янському – тематична.

Складені довідки про результати.

Надано 200 консультацій з питань діловодства та архівної справи підприємствам, організаціям та установам міста.

         Складені після експертизи цінності довідкові апарати (передмови, описи справ постійного зберігання та особового складу) до фондів представлені на розгляд експертно-перевірній комісії державного архіву Дніпропетровської області.

Експертно-перевірною комісією області затверджено дев’ять архівних фондів:

         - Дніпродзержинське об’єднане управління пенсійного Фонду України Дніпропетровської області, опис №1 справ постійного зберігання
за 1994-2016 рр. – 92 справи;

         - Управління культури Кам’янської міської ради, опис №1 справ постійного зберігання за 2011-2015 рр. – 22 справи;

         - Департамент фінансів Кам’янської міської ради, опис №2 (продовження) справ постійного зберігання за 2011-2016 рр. – 31 справа; опис №2-к(ос) справ з кадрових питань (особового складу) за 2011-2016 рр. – 31 справа;

         - Департамент економічного розвитку Дніпродзержинської міської ради, опис №1 справ постійного зберігання за 2008-2015 рр. – 23 справи;
опис №1-к(ос) справ з кадрових питань (особового складу) за 2011-2016 рр. –
35 справ;

         - Управління статистики у м.Дніпродзержинську, опис №2 за 2015-2017 рр. – 48 справ;

         - Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення Кам’янської міської ради, опис №1 (продовження) справ постійного зберігання за 2012-2015 рр. – 25 справ, опис №1-к(ос) справ з кадрових питань (особового складу) за 2012-2015 рр. – 13 справ;

         - Департамент комунальної власності та земельних відносин Кам’янської міської ради, опис №5 (продовження) справ постійного зберігання
за 2011-2015 рр. – 71 справа;

         - Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради, опис №1 (продовження) справ постійного зберігання за 2011-2015 рр. – 20 справ;

         - Управління навколишнього середовища Дніпродзержинської міської ради, опис №1 справ постійного зберігання, опис №1 справ постійного зберігання за 2008-2012 рр. – 27 справ.

         На довготривале зберігання, на договірних засадах, до архівного управління надійшли документи з особового складу від 5 підприємств, установ, організацій, які припинили свою діяльність.

         Платних архівних послуг у 2018 році надано на суму 73227,87 грн.

         Після експертизи цінності на прийняті справи складені описи справ з особового складу, історичні довідки та передмови до прийнятих фондів.  Усього 151 справа з особового складу.

         Керівникам та посадовим особам виконавчих органів міської ради, надавалась методична та практична допомога у підготовці документів з питань, що належать до повноважень архівного управління. 

3. Організаційна робота

         В роботі по виконанню документної інформації переважали запити громадян соціально-правового характеру. У 2018 році надійшло  і виконано 1759 запитів. З них позитивних – 1523, негативних – 236 запити.

         Тематичних запитів – 520.

         Продовжує діяти оновлена постійно діюча архівна виставка «Місто у роки воєнного лихоліття» до 72 річниці великої Перемоги у Другій світовій війні та визволенню міста від нацистських загарбників.

         Підготовлена архівна виставка до 100-річчя з дня народження О.Гончара «Дякую Богу, що дав мені можливість народитися українцем».

         Виставка до 100-річчя відродження української державності.

         Виставка до 85-роковин Голодомору в Україні.

         Чотири телепередачі –  «МІС ТВ».

         До читального залу для користування видано 100 справ.

         Архівістами підготовлено одинадцять публікації в пресі:

         - «Становление Каменского: как это было 90 лет назад», газета «Любимый город», 04.04.2018 №14(19);

         - «Слезы из прошлого», газета «Любимый город», 02.05.2018 №18(153);

         - «Он благодарил Бога, что был украинцем», газета «Любимый город», 16.05.2018 №20(155);

         - «Краеведы Каменского заседали в архиве», газета «Любимый город», 20.06.2018 №25(160);

         - «До дня Конституції України», газета «Любимый город», 27.06.2018 №26(161);

         -  «До сторіччя відродження української державності», газета «Любимый город», 05.09.2018 №36(171);

         - «Начальник Кам’янського архіву представила Дніпропетровщину на Всеукраїнському «круглому столі», газета «Любимый город», 03.10.2018, №40(175);

         - «До Дня визволення міста», газета «Любимый город», 17.10.2018, №43(178);

         - «Душа – як вогник на вікні», газета «Любимый город», 21.11.2018, №47(182);

         - «Душа – як вогник на вікні», газета «Любимый город», 29.11.2018, №48(183);

         - «До дня працівника архівних установ», газета «Любимый город», 19.12.2018, №51(186).

4. Робота з кадрами

На виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» з працівниками управління проведено 12 бесід.

У березні підготовлені та надані декларації про доходи посадових осіб місцевого самоврядування архівного управління міської ради.

Підготовлено кадровий резерв на 2019 рік. Підготовлений графік відпусток працівників управління на 2019 рік.

5.Обмін досвідом, передові розробки та власні новітності в роботі

         12 квітня у Державному архіві Дніпропетровської області пройшов семінар. Архівісти з усього регіону обговорювали питання електронного документообігу, пожежної безпеки в архівних установах, а також комплектування міських архівів документами особового походження.

         З останнього питання ділилася досвідом та представляла власні методичні нотатки начальник архівного управління Кам’янської міської ради Г.О.Кулініч.

 

Начальник управління                                                                  Г.О.Кулініч