Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу відділу праці та соціально-трудових відносин міської ради за ІІ квартал 2019 року

Створено: 2019-07-08 06:59:19Оновлено: 2019-07-08 07:01:23

І. Аналітична робота

 

За статистичними даними чисельність наявного населення в місті становить 239,8 тис. осіб. Чисельність штатних працівників – 42,8 тис. осіб.

В місті налічується 67 підприємств, де мають місце шкідливі
та небезпечні умови праці.

За даними офіційної статистики загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по місту станом на 01.06.2019 становить 12462,9 тис. грн.,
у т.ч.:

на 3 економічно активних підприємствах: 5219,7 тис. грн., з якої:

-                ДП «Бар’єр» – 3041,5 тис.грн (+124,4 тис.грн. у порівнянні
з 01.05.2019);

-                Дніпродзержинське учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих – 129,5 тис. грн (-7,4 тис.грн. у порівнянні
з 01.05.2019);

-                ДП «Смоли» – 2048,7 тис. грн. (-2,9 тис.грн. у порівнянні
з 01.05.2019);

на 1неактивному підприємстві:1934,4 тис. грн.:

-                ДП «Укр ДІАП»* – 1934,4 тис.грн (0,0 тис.грн. у порівнянні
з 01.05.2019);

* Данні станом на 01.03.2019. До управління статистики м.Кам’янського підприємством інформацію не надано. З 01.03.2019 року відсутні посадові особи

на 2 підприємствах-банкрутах:5308,8 тис. грн.:

-                  ПАТ «Галещинський машинобудівний завод сільськогосподарських машин та обладнання» 25,1 тис. грн. (0,0 тис.грн. у порівнянні з 01.05.2019);

-                  ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» – 5283,7 тис. грн. (+2517,4 тис. грн. у порівнянні з 01.05.2019).

Заборгованість з виплати заробітної плати по відношенню
до попереднього місяця (9831,4 тис.грн) – збільшилась на 2631,5 тис.грн.

Протягом ІІ кварталу 2019 року зареєстровано 13 колективних договорів та 9 змін та доповнень до колективних договорів.

З початку року всього сталося 19 випадків травмування
у т.ч 3 зі смертельним наслідком та 1 груповий нещасний випадок. 1 випадок травмування знаходиться в стадії розслідування.

         В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року травматизм зменшився на 11 випадків або на 36,67%. Зі смертельним наслідком ­ зменшився
на 3 випадки, тобто на 50 %.

         Види подій, що призвели до нещасних випадків: падіння потерпілого під час пересування, падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо, дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються.

         Основні причини – невиконання вимог інструкцій з охорони праці, неналежне виконання посадових обов'язків.

Підготовлено проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови:

проектів рішень виконавчого комітету міської ради:

- від 22.05.2019 №151 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.11.2009 №580 зі змінами»;

- від 22.05.2019 №150 « Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.08.2016 №237 зі змінами»;

- від 22.05.2019 №149 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.05.2011 №203 зі змінами»

розпорядження міського голови:

- розпорядження міського голови від 14.06.2019 №229 «Про сприяння проведенню в місті Всеукраїнського перепису населення у 2019 році».

Підготовлено інформацій:

до Дніпропетровської ОДА та її структурних підрозділів:

- інформація щодо виконання Протоколу засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат від 20.03.2017;

- інформація щодо виконання Протоколу наради з питань детинізації заробітної плати від 10.10.2017;

- інформація щодо виконання Протоколу спільної наради з питання «Легалізація зайнятості населення та заробітної плати, активізація роботи щодо виявлення фактів використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю» від 22.05.2018;

- інформація щодо виконання Розпорядження голови ОДА від 26.09.2018
№Р-807/0/3-13 «Про подальше поглиблення соціального діалогу та співпраці між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та профспілковими організаціями області»;

- інформація щодо виконання Розпорядження голови ОДА
від 02.08.2010 №Р-404/0/3-10 «Щодо заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках»;

- інформація щодо виконання Розпорядження КМУ від 27.12.2007 №1017-р
«Про схвалення експертної стратегії»;

- інформація щодо опрацювання на засіданні робочих групп переліку, підприємств, установ та організацій, мінімізаторів сформованих ПФУ України у Дніпропетровській області;

- інформація щодо виконання Розпорядження голови ОДА від 13.05.2013
№Р-362/0/3-13 щодо забезпечення та проведення громадських робіт;

- інформація щодо виконання Рішення ДОР від 20.06.2014 №531-26/VI
«Про обласну соціальну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці».

До виконавчого комітету, структурних підрозділів міської ради:

до департаменту економічного розвитку міської ради:

- щодо заборгованності з виплати заробітної плати та ринку праці (щомісячно).

Підготовлено звіти:

- аналіз стану виробничого та невиробничого травматизму в місті, стан проведення атестації робочих місць за умовами праці, здійснення соціального захисту та надання пільг та компенсацій працівникам, які працюють
в шкідливих та небезпечних умовах праці (щомісячно);

- щодо виплати заробітної плати в розрізі кожного підприємства – боржника міста (щотижня);

- моніторинг щодо підвищення мінімальної заробітної плати і розміру оплати праці працівників бюджетної сфери в розрізі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення та інших бюджетних установ (щотижня)

Документообіг

За звітний період документообіг відділу склав 653 документів:

- вхідна кореспонденція–200 листів;

- вихідна кореспонденція– 417 листів;

- вхідна кореспонденція з питань відпрацювання звернень громадян –18 звернень;

- вихідна кореспонденція з питань відпрацювання звернень громадян – 18 звернень.

2. Методична робота

Начальником відділу (щотижнево) проводились оперативні наради
з працівниками відділу.

Впродовж ІІ кварталу 2019 року постійно надавалась консультативна, методична та практична допомога з питань праці, соціально-трудових відносин, охорони та умов праці підприємствам, установам та організаціям міста усіх форм власності та громадянам міста щодо правильності розроблення колективних договорів та відповідності розділів колективного договору вимогам чинного законодавства. Так з початку року з зазначених питань відділом надано 143 консультації.

Організовано та проведено:

- 1 засідання міської координаційної ради з безпечної життєдіяльності населення;

- 4 засіданнь робочої групи з питань легалізації та зайнятості населення у м.Кам’янському, на яких запрошувалось 61 представника підприємств, установ, організацій міста та фізичних осіб-підприємців;

- 4 засіданнь комісії з розгляду на відповідність вимогам чинного законодавства колективних договорів, наданих для повідомної реєстрації;

Здійснено моніторинг:

- трудових відносин у 88 закладів комунальної сфери міста;

- додержання мінімальних гарантій в оплаті праці у 76 суб’єктах господарювання різних форм власності.

3. Організаційна робота

Для вирішення питань та проблем з питань охорони праці та пільгового пенсійного забезпечення, які виникають при зверненні громадян, відділ співпрацює
з підприємствами та організаціями міста, міським архівним управлінням, регіональним  управлінням Пенсійного фонду України.

Здійснюється моніторинг стану травматизму невиробничого характеру
в місті за даними лікарень міста.

Відділом щомісячно проводиться моніторинг рівня життя населення міста.

Так станом на 01.06.2019 в місті розмір середньої заробітної плати становив 6895,97 грн. У розрізі основних галузей: промисловість­ 12536,46 грн.; охорона здоров'я ­ 6634,96грн.; послуги ­ 6124,63 грн.; торгівля ­ 4386,60грн.; будівництво ­ 5494,00 грн., освіта ­ 5641,41 грн.; сільське господарство ­ 4886,13 грн.

З керівниками підприємств, установ та організацій міста постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності підвищення мінімального розміру заробітної плати. Направлено 76 листів керівникам суб’єктів господарювання.

Постійно здійснюється контроль з питань погашення заборгованості
з виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках міста, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг
та компенсацій за роботу в шкідливих умовах, за станом проведення атестації робочих місць та її відповідності нормативно-правовим актам.

Протягом ІІ кварталу 2019 року відділом відпрацьовано 18 звернень
з питань, що належать до компетенції відділу.

З метою вдосконалення роботи в галузі соціально-трудових відносин
та охорони праці та обміном досвіду відділом підтримується зв'язок
зі спеціалістами з питань праці, соціально-трудових відносин та охорони праці департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА.

Організація роботи дорадчих органів

Організовано та проведено:

- 1 засідання міської координаційної ради з  безпечної життєдіяльності населення;

- 4 засіданнь робочої групи з питань легалізації та зайнятості населення
у м.Кам’янському, на яких запрошувалось 61 представника підприємств, установ, організацій міста та фізичних осіб-підприємців;

- 4 засіданнь комісії з розгляду на відповідність вимогам чинного законодавства колективних договорів, наданих для повідомної реєстрації;

Проведення міських заходів:

З нагоди «Всесвітнього дня охорони праці» в період з 16 по 26 квітня 2019 року проведено наступні заходи:

- поминальну панахиду з вшанування пам’яті працівників, які загинули
на виробництві, в якій прийняли участь керівники та служби охорони праці
24 підприємств міста, де сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком, родичі загиблих на виробництві.

- виставку продукції державне підприємство «Підприємство державної кримінально-виправної колонії (№34)», присвяченої Дню охорони праці
в Україні під девізом: «Безпечне та здорове майбутнє праці».

- «Гарячі» телефоні лінії відділом праці та соціально-трудових відносин міської ради і Кам’янським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області з питань надання консультативної допомоги з питань охорони та умов праці, соціального захисту працюючих в шкідливих умовах праці, профілактики виробничого травматизму для представників підприємств, установ, організацій, громадян міста (звернулось 15 осіб);

- проведено тематичні зустрічі з трудовими колективами приурочені
до Дня охорони праці на тему «Безпечне та здорове майбутнє праці».

В період Тижня охорони праці в закладах освіти міста відповідно
до плану заходів проведено відкриті уроки за темою: «28 квітня – Всесвітній день охорони праці», в яких приймали участь представники відділу праці
та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради та Кам’янського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області.

Відповідно до плану заходів в закладах освіти міста до Дня охорони праці проведено:

- тематичні диктанти, бесіди, класні години;

- шкільними комісіями здійснено перевірки стану безпеки в кабінетах
з підвищеною небезпекою (хімії, фізики, інформатики, спортивних залах).

         У проведенні Тижня охорони праці прийняли активну участь
28 підприємств, установ та організацій усіх форм власності міста, загальна чисельність працюючих на яких становить 24,2 тис. осіб.

4. Фінансування:

Забезпечено контроль за використанням плану асигнувань кошторисних призначень та своєчасним перерахуванням бюджетних коштів на оплату видатків.

Станом на 01.07.2019 року проведено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету:

 

-         на утримання відділу –309,2 тис.грн.

-         підвищення кваліфікації праціввників віддлу – 1,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату складає:

-         послуги підключення та доступу до мережі інтернет – 0,5 тис. грн.

Робота з кадрами

Протягом ІІ кварталу 2019 року проводилась робота з кадрових питань щодо підвищення відповідальності службових осіб місцевого самоврядування відділом праці та соціально-трудових відносин міської ради за виконання покладених обов’язків, розвитку їх ініціативи, уміння приймати самостійні рішення.

Організована та проводиться робота по веденню діловодства, кадрової документації, здійснюється контроль за додержанням строків розгляду документів та розпорядчих актів, які надходять до відділу, робота зі зверненнями громадян, забезпечено оперативний контроль за виконанням звернень громадян, що надходять на Гарячу лінію облдержадміністрації, Урядову гарячу лінію.

Ведеться табель обліку робочого часу, облік листків тимчасової непрацездатності, заяв працівників відділу.

Протягом звітного періоду у відділі підготовлено 44 накази, з них:

- з адміністративно-господарських питань – 17;

-    про надання відпусток – 17;

-    з особового складу – 12.

За ІІ квартал 2019 року відпрацьовано звіт про звернення громадян.

Прийом громадян

Спеціалістами відділу праці та соціально-трудових відносин міської ради протягом ІІ кварталу 2019 року здійснено прийом 27 громадян з питань соціально-трудових відносин.