Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу служби у справах дітей міської ради за IV квартал 2016 року

Створено: 2017-02-09 13:28:53Оновлено: 2017-02-09 13:29:29

ЗВІТ

про роботу служби у справах дітей міської ради

за IV квартал 2016 року

 

                                        1. Аналітична робота

Службою у справах дітей міської ради постійно проводиться робота щодо здійснення аналізу у напрямку захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті в межах делегованих повноважень.

За результатами проведення аналізу протягом звітного періоду підготовлена аналітична інформація про хід виконання розпорядження КМУ від 23.11.2015 №1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

Підготовлено 19 статистичних звітів за IV квартал 2016 року про роботу служби на виконання наказу служби у справах дітей облдержадміністрації                 від 02.12.2016 №28/0/149-16 «Про здачу звітів службами у справах дітей міських, районних у місті рад, райдержадміністрації за IV квартал 2016 року».

Підготовлені інформації про хід виконання:

-       рішення міської ради від 30.03.2016 №132-06/VII «Про Комплексну програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки                           ум. Дніпродзержинську на 2016 – 2020 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №371-20/VI «Про затвердження програми «Молодь Дніпродзержинська на 2011-2021 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №370-20/VI «Про затвердження програми розвитку сімейної та ґендерної політики в місті Дніпродзержинськ на 2012-2021 роки»;

            - рішення виконавчого комітету міської ради від 11.11.2009 №558 «Про затвердження заходів щодо реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в м.Дніпродзержинську»;

   - рішення виконавчого комітету міської ради від 11.11.2009 №559 «Про встановлення додаткових гарантій соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 - рішення виконавчого комітету міської ради від  22.04.2009 №204 «Про забезпечення в м.Дніпродзержинську підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

-       розпорядження міського голови від 17.02.2015 №54-р                             «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради на 2016 рік».

           Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» опрацьовано 45 звернень громадян.

           Протягом ІV кварталу за напрямом діяльності служби здійснено діловодне опрацювання:

            -  259 вхідної документації;

            -  285 вихідної.

           Ведення кадрової роботи в службі у справах дітей передбачає щомісячне звітування щодо статистичних даних посадових осіб, освітянського рівня спеціалістів, подання на преміювання. Постійно здійснюється робота щодо ведення комп’ютерної програми «Кадри», формування особових справ працівників, ведення трудових книжок.

           За звітний період підготовлено 4 розпорядження міського голови щодо преміювання начальника служби;  36 наказів (по особовому складу, з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, відпусток).

           Службою у справах дітей самостійно здійснюється бухгалтерський облік та фінансово-господарська діяльність. За звітний період підготовлені звіти до Пенсійного фонду, Державного Казначейства,  Державної податкової інспекції, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, департаменту фінансів міської ради, департаменту економічного розвитку міської ради.

2. Методична робота

Протягом звітного періоду надано консультацій 45 громадянам з питання правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та влаштування до них дітей. Надавалася консультація з різних питань центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

 

3. Організаційна робота

         Службою постійно здійснюється робота у напрямку функціонування в місті дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Cтаном на 30.12.2016 функціонує 24 прийомні сім’ї та 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 127 дітей.

         Відповідно до графіку відвідувань прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у напрямку здійснення контролю за умовами утримання дітей в сім’ї та виконання батьками умов договору здійснювалися відвідування.

         Підготовлено 6 рішень виконавчого комітету міської ради щодо вибуття дітей з сімей та 2 рішення з питання влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу.

         З метою забезпечення належних умов для життя та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, розроблено Порядок надання транспортного засобу дитячим будинкам сімейного типу, який затверджений рішенням міської ради від 30.09.2016 №369-10/VII. Службою підготовлена технічна документація та організовано і проведено тендер щодо закупівлі автотранспорту. В грудні 2016 року здійснено закупівлю автотранспорту (автомобіль „Рено”) та урочисто вручено ключі від автомобіля дитячому будинку сімейного типу подружжя Копійок.

           Службою організовано та проведено заходи щодо утеплення приміщення дитячого будинку сімейного типу подружжя Головіних.

         Службою у справах дітей здійснювалась координація роботи з фінансової та адміністративно-господарської діяльності комунального закладу „Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей міської ради”.

         За звітній період організовано направлення до Центру 5 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, за попереднім розглядом клопотань служб у справах дітей адміністрацій районів міста.

         У IV кварталі здійснювались перевірки Центру з питань дотримання чинного законодавства.

         Службою у справах дітей постійно здійснюється робота щодо представництва неповнолітніх дітей в суді, які обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень. Так, впродовж звітного періоду, взято участь                   у 35 судових засіданнях Дніпровського, Заводcького та Баглійського районних судах за участю неповнолітніх обвинувачених.

         Відповідно до делегованих повноважень службою у справах дітей постійно ведеться робота щодо розгляду клопотань вищих навчальних закладів освіти міста стосовно відрахування неповнолітніх студентів. Протягом                         ІV кварталу 2016 року надано 16 погоджень на відрахування студентів.

Протягом 2016-2017 навчального року відповідно до графіку проведення профілактичної роботи в навчально-виховних закладах міста службою у справах дітей міської ради у жовтні та листопаді поточного року проведено профілактичні лекції та бесіди на теми: «Запобігання правопорушенням та бездоглядності серед дітей», «Адміністративна, кримінальна та інші види відповідальності неповнолітніх осіб в Україні», «Правове виховання дітей» серед учнів 7-11 класів у 12 загальноосвітніх навчальних закладах міста. Даними заходами охоплено близько 1000 представників учнівської молоді міста.

На виконання розпорядження міського голови №416-р від 25.10.2016                «Про затвердження плану заходів щодо проведення в місті Кам’янське  Всеукраїнського тижня права у 2016 році» службою у справах дітей міської ради  організовано та проведено цикл правових лекцій та бесід юридичного спрямування на теми: «Конвенція про права дитини», «Права та обов’язки дітей у сучасній Україні» у 5 навчально-виховних закладах міста серед учнів 8-11 класів та Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання серед студентської молоді I та II курсу. Заходами охоплено близько 300 дітей міста.

З метою підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховують у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, батьків-вихователів, прийомних батьків організовано та проведено Новорічну ялинку в академічному музично-драматичному театрі ім.Л.України, діти отримали солодкі подарунки.

Впродовж звітного періоду прийнято участь у робочих нарадах, засіданнях комісій, координаційних радах тощо.

З метою доступу до публічної інформації громадян міста здійснюється оновлення інформації у розділі служби у справах дітей на офіційному веб-сайті міської ради.

Для якісного планування роботи служби у справах дітей щотижнево проводились оперативні наради з працівниками служби.

Головний спеціаліст служби пройшов навчання в жовтні 2016 року в ДРІДУ НАДУ з питання „Державні (публічні) закупівлі в Україні”.

          Службою у справах дітей міської ради постійно проводиться робота щодо забезпечення заходів стосовно підвищення рівня трудової та виконавської дисципліни, здійснюється контроль за обліком робочого часу для попередження фактів корупції серед посадових осіб служби.

Посадовими особами служби у справах дітей постійно проводиться робота щодо вивчення законодавства України та нормативно-правових документів, які регламентують роботу служби у справах дітей.

 

 

Начальник служби у справах дітей                                             Г.В.ПЕЛИПАС