Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ЗВІТ про роботу служби у справах дітей міської ради за III квартал 2016 року

Створено: 2017-02-09 12:31:43Оновлено: 2017-02-09 13:28:26

ЗВІТ

про роботу служби у справах дітей міської ради

за III квартал 2016 року

 

                                        1. Аналітична робота

Службою у справах дітей міської ради постійно проводиться робота щодо здійснення аналізу у напрямку захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті в межах делегованих повноважень.

За результатами проведення аналізу протягом звітного періоду підготовлено аналітичну інформаційно-статистичну звітність:

розпорядчих актів облдержадміністрації:

-       про виконання розпорядження КМУ від 23.11.2015 №1393-р                        «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»;

-       про виконання доручення голови облдержадміністрації від 26.09.2016 «Про відзначення Дня усиновлення в області у 2016 році»;

-       про виконання наказу служби у справах дітей облдержадміністрації                 від 08.09.2016 №20/0/149-16 «Про здачу звітів службами у справах дітей міських, районних у місті рад, райдержадміністрації за 9 місяців 2016 року» (підготовлено 10 статистичних звітів).

про хід виконання міських розпорядчих актів:

-       розпорядження міського голови від 17.02.2015 №54-р                             «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради на 2016 рік»;

-       рішення міської ради від 30.03.2016 №132-06/VII «Про Комплексну програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки                           ум. Дніпродзержинську на 2016 – 2020 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №371-20/VI «Про затвердження програми «Молодь Дніпродзержинська на 2011-2021 роки»;

-       рішення міської ради від 29.02.2012 №370-20/VI «Про затвердження програми розвитку сімейної та ґендерної політики в місті Дніпродзержинськ на 2012-2021 роки».

           Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» опрацьовано 64 звернення громадян та депутатське звернення.

           Протягом ІІІ кварталу здійснено діловодне опрацювання 261 листа                      за напрямом діяльності служби та підготовлено 282 листів.

           Ведення кадрової роботи в службі у справах дітей передбачає щомісячне звітування щодо статистичних даних посадових осіб, освітянського рівня спеціалістів, подання на преміювання. Постійно здійснюється робота щодо ведення комп’ютерної програми «Кадри», формування особових справ працівників, ведення трудових книжок.

           За звітний період підготовлено 4 розпорядження міського голови щодо преміювання начальника служби;  35 наказів по особовому складу, з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та відпусток.

           Службою у справах дітей самостійно здійснюється бухгалтерський облік та фінансово-господарська діяльність. За звітний період підготовлені звіти до Пенсійного фонду, Державного Казначейства,  Державної податкової інспекції, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, департаменту фінансів міської ради, департаменту економічного розвитку міської ради.

2. Методична робота

 

Протягом звітного періоду надано консультацій 23 громадянам з питання правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та влаштування до них дітей.

Батькам-вихователям та прийомним батькам надані методичні рекомендації щодо врахування змін чинного законодавства у напрямку діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей та соціальних виплат на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

3. Організаційна робота

 

         Службою постійно здійснюється робота у напрямку функціонування в місті дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Cтаном на 01.10.2016 функціонує 26 прийомних родин та 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 131 дитина.

         Протягом звітного періоду службою у справах дітей влаштовано 14 дітей до  прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

         Відповідно до графіку відвідувань прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у напрямку здійснення контролю за умовами утримання дітей в сім’ї та виконання батьками умов договору здійснено відвідувань 6 сімей.

         Організовано та проведено 2 робочі наради з прийомними батьками та батьками-вихователями за участю першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Плахотніка О.О. з питання дотримання вимог чинного законодавства.

         Також, службою розроблено Порядок надання транспортного засобу дитячим будинкам сімейного типу, який затверджено рішенням міської ради                 від 30.09.2016 №369-10/VII та розпочато роботу щодо придбання автомобілю.

         Службою у справах дітей забезпечено координацію роботи з фінансової та адміністративно-господарської діяльності комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей міської ради» (далі – Центр).

         За звітній період організовано направлення до Центру 14 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, за попереднім розглядом клопотань служб у справах дітей адміністрацій районів міста (13) та закладу охорони здоров’я (1). Протягом 9 місяців 2016 року всього у Центрі перебувало 70 дітей.

         У ІІІ кварталі здійснено 4 планові та позапланові перевірки Центру з питань дотримання чинного законодавства у напрямку забезпечення належних умов перебування та утримання дітей у Центрі.

         Службою у справах дітей постійно здійснюється робота щодо представництва неповнолітніх дітей в суді, які обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень. Так, впродовж звітного періоду, взято участь                   у 62 судових засіданнях Дніпровського, Заводcького та Баглійського районних судах за участю неповнолітніх обвинувачених.

         Відповідно до делегованих повноважень службою у справах дітей постійно ведеться робота щодо розгляду клопотань вищих навчальних закладів освіти міста стосовно відрахування неповнолітніх студентів. Протягом                         ІІІ кварталу 2016 року надано 21 погодження на відрахування студентів з індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ (7), коледжу фізичного виховання (4), енергетичний технікуму (4), технологічного коледжу ДДТУ (5), державного технічного університету (1).

         У ІІІ кварталі 2016 року службою у справах дітей підготовлено                                25 розпорядчих актів:

рішень міської ради:

- від 29.07.2016 №286-09/VII «Про внесення змін до відомостей служби у справах дітей Дніпродзержинської міської ради»;

- від 30.09.2016 №369-10/VII «Про затвердження Порядку надання транспортного засобу дитячим будинкам сімейного типу»;

- від 30.09.2016 №504-10/VII «Про внесення змін до відомостей комунального закладу;

рішень виконавчого комітету міської ради:

- від 26.08.2016 №239 «Про влаштування у прийомну сім’ю на спільне проживання та виховання малолітню дитину»;

- від 26.08.2016 №224 «Про влаштування у дитячий будинок сімейного типу на спільне проживання та виховання дітей»;

- від 26.08.2016 №238 «Про припинення перебування малолітньої дитини у прийомній сім’ї  та функціонування прийомної сім’ї»;

- від 26.08.2016 №225 «Про влаштування у дитячий будинок сімейного типу на спільне проживання та виховання дітей»;

- від 28.09.2016 №278 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.05.2009 №261»;

- від 28.09.2016 №286 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.05.2015 №91»;

- від 28.09.2016 №280 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.08.2011 №364»;

- від 28.09.2016 №279 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 09.11.2011 №479”;

- від 28.09.2016 №277 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2008 №163»;

- від 28.09.2016 №285 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2016 №87»;

- від 28.09.2016 №284 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.06.2015 №123»;

- від 28.09.2016 №283 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.02.2012 №61»;

- від 28.09.2016 №281 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.02.2013 №45»;

- від 28.09.2016 №282 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.12.2013 №349»;

- від 28.09.2016 №287 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 09.11.2011 №477»;

- від 28.09.2016 №276 «Про влаштування у дитячий будинок сімейного типу подружжя Берелет Н.Л. та Ольховика С.В. спільне проживання та виховання дитини»;

- від 28.09.2016 №257 «Про влаштування у дитячий будинок сімейного типу на спільне проживання та виховання дитини»;

- від 28.09.2016 №275 «Про влаштування у прийомну сім’ю                    Полякової І.О. та Решетняка І.М. на спільне проживання та виховання неповнолітньої дитини»;

- від 28.09.2016 №260 «Про припинення перебування прийомної дитини     у прийомній сім’ї»;

- від 28.09.2016 №261 «Про припинення перебування прийомної дитини  у прийомній сім’ї»;

- від 28.09.2016 №259 «Про припинення перебування вихованців                         у дитячому будинку сімейного типу»;

- від 28.09.2016 №258 «Про припинення перебування вихованки                             у дитячому будинку сімейного типу».

З метою підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах впродовж звітного періоду організовано та проведено:

-            Міську благодійну акцію «Допомога дітям до школи». 48 дітей отримали шкільне приладдя.

-            Благодійну акцію щодо надання допомоги у вигляді наборів продуктів харчування. Допомогу отримали 55 сімей, у яких проживає 97 дітей.

Організовано свято до Дня усиновлення для батьків-вихователів, прийомних батьків та 131 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, які виховують у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Впродовж звітного періоду прийнято участь у робочих нарадах, засіданнях комісій, координаційних радах та службовому розслідуванні.

З метою доступу до публічної інформації громадян міста здійснюється оновлення інформації у розділі служби у справах дітей на офіційному веб-сайті міської ради.

Для якісного планування роботи служби у справах дітей щотижнево проводились оперативні наради з працівниками служби.

З метою забезпечення належної трудової дисципліни, недопущення фактів порушення вимог правил етичної поведінки, запобігання та протидії корупції, постійно зверталась увага посадових осіб служби у справах дітей на дотримання ними вимог антикорупційного законодавства.

Посадовими особами служби у справах дітей постійно проводиться робота щодо вивчення законодавства України та нормативно-правових документів, які регламентують роботу служби у справах дітей.

 

 

Начальник служби у справах дітей                                             Г.В.ПЕЛИПАС