Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу департаменту з гуманітарних питань за 2016 рік

Створено: 2017-03-09 10:17:57Оновлено: 2017-03-09 12:55:43

ЗВІТ про роботу департаменту з гуманітарних питань міської ради за 2016 рік 1. Аналітична робота У 2016 році відділ освіти департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради (далі – відділ освіти) здійснював свою діяльність відповідно до положення про відділ освіти, функціональних обов’язків кожного працівника, плану роботи на 2016 рік, керуючись чинним законодавством Україні, рішеннями виконавчого комітету міської ради, сесії міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, його заступників. Відділ освіти здійснює контроль за дотриманням законодавства в освітній галузі міста, керівництво закладами освіти, аналізує та прогнозує стан освіти тощо. Постійно здійснюється інформування міської ради та департаменту освіти і науки облдержадміністрації про проведену роботу. Щотижнево відділ освіти звітує про роботу перед заступником міського голови за напрямом діяльності, щомісячно перед департаментом фінансів міської ради, контрольно-ревізійним управлінням про перевірку закладів освіти, щотижнево проводяться оперативні наради, заслуховуються звіти керівників підвідомчих закладів освіти про профілактику правопорушень, профільне навчання, фінансово-господарську діяльність, за наслідками контрольно-аналітичної роботи складаються довідки, щотижнево направляються до закладів освіти розпорядження, інформаційні листи, довідки, накази з основних напрямків діяльності. При вирішенні проблемних питань відділ освіти взаємодіє з депутатами міської ради. Підготовлено і надано: до департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації: - інформацію щодо потреби у підручниках для учнів 4, 7 класів - звіт щодо організації профільної освіти, самоосвітньої діяльності керівників навчальних закладів - щодо працевлаштування випускників шкіл міста - звіт за 2016 рік «Про виконання норм харчування», затверджених постановою КМУ від 22.11.2004 №1591 у дошкільних закладах міста; - звіт щодо моніторингу цін на продукти харчування у закладах освіти міста; - звіт щодо кількості відсутніх учнів у зв’язку із захворюваннями; - інформацію щодо запровадження інклюзивної форми навчання в закладах освіти міста за 2016-2017 навчальний рік; - звіт щодо організації правової освіти і виховання школярів; - інформацію щодо забезпечення потреби населення в дошкільній освіти у 2017 році; - інформацію про кількість внутрішньо переміщених дітей, їх зарахування до ДНЗ, ЗНЗ; - інформацію про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, станом на 01.06.2016. до департаменту фінансів міської ради: - інформацію щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій), що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; - інформацію про штатну чисельність та про зміни штатної чисельності в розрізі категорій робітників; - інформацію щодо проведення аналізу виконання показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 рік по бюджету розвитку; - інформацію щодо прогнозних показників надходжень до місцевих бюджетів на 2017-2019 роки по спеціальному фонду; - звірку планових бюджетних асигнувань по спеціальному фонду та бюджету розвитку з департаментом фінансів та відділом Держказначейства; - інформацію про стан розрахунків за спожиті енергоносії; до департаменту економічного розвитку міської ради: - перелік інвестиційних проектів, виконано детальний опис інвестиційних проектів; - інформацію про актуальні проблеми соціально-економічного розвитку міста; - пропозиції щодо робіт, які необхідно виконати у дошкільних закладах та закладах освіти, для подальшого внесення до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік; в ДВ МАН України: - довідки про стан організації науково-дослідницької роботи учнівської молоді в м. Кам’янське на 2016–2017 н.р. до Держсанепідслужби: - звіт за 2016 рік по виконанню норм харчування по ДНЗ міста. Сформовано: - рейтинг участі школярів у ЗНО-2016; - мережу класів на 2016-2017 навчальний рік; - рейтингову оцінку діяльності дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; - рейтинг участі закладів дошкільної освіти у методичних заходах за 2016 рік; - попереднє замовлення на проходження курсової перепідготовки на 2017 рік; - зведену таблицю показників з праці за 2016 рік; - інформацію про окремі виплати згідно ст.57 Закону України «Про освіту»; - звіти про виконання кошторисів доходів та видатків за 2016 рік. В місті Кам’янське мешкають близько 74 тис. молодих громадян віком від 14 до 35 років, що становить 30% від загальної кількості населення міста. 8 652 молодих осіб – це молодь, яка отримує освіту у 2016-2017 навчальному році в 10 вищих навчальних закладах, а саме: державному технічному університеті, технологічному та економічному коледжах, коледжах металургійному та фізичної культури, індустріальному коледжі, енергетичному та комерційному технікумах, медичному коледжі та музичному коледжі. В 4 професійно-технічних навчальних закладах: вищому професійному училищі, професійному ліцеї, центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту професійну освіту здобувають 1 328 особи. Згідно банку даних, на обліку в департаменті з гуманітарних питань міської ради станом на 15.12.2016 року перебуває 1 005 осіб пільгових категорій з числа учнівської та студентської молоді, яка навчається в вищих та професійно-технічних навчальних закладах протягом 2016-2017 навчального року, а саме: - 439 - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - 120 - інвалідів; - 9 - чорнобильців; - 62 - учнів та студентів – переселенців; - 92 - учнів, студентів, чиї батьки виконують (- вали) свій обов’язок в зоні АТО; - 283 - мають дітей. Для популяризації та розвитку фізичної культури місто має розвинену мережу у складі: 3 спортивних клубів («Прометей», «Промінь», «Дніпровець»), 3 стадіонів («Перемога», «Металург», «Буревісник»), 4 плавальних басейнів, 153 площинних спортивних споруд (майданчики з тренажерним обладнанням, тенісні корти, футбольні поля та інші майданчики), 98 спортивних залів, 135 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, коледжу фізичного виховання, 1 веслувально-спортивної, 1 водноспортивної бази, 3 багатопрофільних закладів (Центр позашкільної роботи та дитячої творчості ім. О. Кошового, Будинок дитячої творчості, Будинок творчості дітей та юнацтва), в яких працюють гуртки та секції фізкультурно-спортивної направленості) та 4 закладів, які здійснюють роботу за окремим напрямом (Центр туризму і краєзнавства «Горицвіт» – туристичний, Станція юних техніків – художньо, спортивно-технічний, Дитячий екологічний центр – еколого-натуралістичний, Флотилія юних моряків і річковиків – спортивно-оздоровчий). Всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено 50 010 осіб. В місті працюють 59 клуба і секцій любителів фізичної культури і спорту. Кількість залучених до занять фізичною культурою та спортом складає 13 297 осіб. Культура Кам'янського – сфера творчої діяльності, що охоплює різні сторони духовного життя його мешканців і територіальної громади, цілісна система відтворення творчого, інтелектуального, духовного потенціалу громадян міста. Акценти з питання розвитку культури міста в цьому році були спрямовані на відродження і розвиток української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури. Функціональна діяльність галузі здійснювалась згідно з Програмою розвитку культури у місті на 2015-2020 роки. У 2016 році реалізацію культурної політики забезпечував цілісний комплекс закладів та установ культури, які стали своєрідним культурним барометром міста: академічний музично-драматичний театр ім. Л. Українки, музей історії міста, комунальний вищий навчальний заклад «Кам'янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради, 7 шкіл естетичного виховання (Школа мистецтв та Лівобережна школа мистецтв, дитячі музичні школи №1,3,5,6) та дитяча художня школа ім.І.Г.Першудчева, 10 масових бібліотек, 6 палаців культури та клубів різного рівня підпорядкування, 2 парки культури та відпочинку, 2 кінотеатри. З 6-ти закладів культури клубного типу відомчого підпорядкування призупинено роботу (законсервовано) два заклади, призупинена діяльність одного кінотеатру, який знаходиться в оренді. У такий нелегкий для нашої країни час всі без виключення заклади культури стали осередками добра та єдності, підтримуючи наших громадян у часи соціальної напруги та відстоювання демократичних цінностей і суверенітету. Протягом останнього часу не допущено скорочення працівників та існуючої мережі установ і закладів культури, збережені висококваліфіковані кадри. Для формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та перепідготовку кадрів відпрацьовано до 2019 року прогнозні показники потреби у фахівцях та робочих кадрах по кожній установі згідно з класифікатором професій. Аналізуючи фінансово-господарську, організаційно-творчу діяльність закладів культури у 2016 році, слід відмітити їх стабільну роботу та виконання основних показників. Перспективні завдання, які ставилися перед керівниками установ культури виконувались планомірно, виходячи з фінансових можливостей та творчого потенціалу. Культурна політика міста належним чином реагує на основні проблеми суспільства, саме на її реалізацію, реалізацію гарантованого Законом України «Про культуру» права громадян на культуру і спрямовувалась діяльність відділу та установ культури міста у 2016 році. Опрацьовуються нові форми культурного адміністрування, впровадження яких буде передбачено при формуванні культурної політики в місті найближчим часом. Протягом 2016 року підготовлено інформації про хід виконання: • рішень обласної ради: - від 03.02.2012 №239-11/VІ «Про регіональну цільову соціальну програму «Молодь Дніпропетровщини» на 2012-2021 роки». • розпоряджень голови обласної державної адміністрації: - від 31.10.2011 №Р-778/0/3-11 «Про хід виконання в області програм соціального захисту інвалідів». • рішень міської ради: - від 30.03.2016 №132-06/VІІ «Про Комплексну програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у м. Дніпродзержинську на 2016-2020 роки» - від 25.12.2015 №29-03/VII «Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м. Дніпродзержинську на 2016–2020 роки»; - від 29.02.2012 № 371-20/VІ «Про затвердження програми «Молодь Дніпродзержинська на 2012–2021 роки»; - від 27.03.2015 № 1274-61 /VI «Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» на 2015–2020 роки»; - від 28.08.2015 №1382-65 /VI «Про внесення змін до Програми розвитку КП «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» на 2015-2020 роки»; - від 27.03.2015 № 1275-61 /VI «Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства «Лівобережний парк на 2015–2020 роки»; - від 29.03.2013 №739-33/VI «Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства «Кіноконцертний зал «МИР» м. Дніпродзержинська на 2013–2015 роки»; - від 25.12.2015 №30-03 /V11 «Про затвердження міської Програми розвитку культури у м. Дніпродзержинську на 2016-2020 роки». • рішень виконавчого комітету міської ради: - від 29.02.2012 №370-20/ VІ «Про затвердження програми розвитку сімейної та гендерної політики у місті Дніпродзержинськ на 2012-2021 роки»; - від 22.04.2015 №74 «Про затвердження плану реалізації Стратегії розвитку міста Дніпродзержинськ на період до 2020 року на 2015 – 2017 роки»; - від 26.04.2013 №780-37/VІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2007 №211-12/V «Про затвердження Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Дніпродзержинськ на 2007-2011 роки» зі змінами. Відпрацьовано Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України». Підготовлено проекти: - рішення міської ради від 30.09.2016 № 1275-61 /VI «Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства «Кіноконцертний зал «МИР» на 2016 рік»; - рішення міської ради від 28.04.2016 № 201/7-07 «Про утворення відділу музею історії міста «Міфи та реалії радянської доби» на площі Визволителів міста - проспекті Свободи»; - рішення міської ради від 16.12.2016 № 570-12/VII «Про заснування міської премії в галузі культури «Кам'янське мистецьке перевесло». - рішення виконкому міської ради від 26.08.2016 №223 «Про погодження розміру щомісячної батьківської плати за навчання в школах естетичного виховання у 2016–2017 навчальному році»; - рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2016 №76 «Про організацію проведення Х театрального фестивалю «Класика сьогодні» у 2016 році»; - рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.11.2014 №257»; - рішення виконавчого комітету Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.02.2014 №42«Про призначення та виплату міської стипендії провідним та обдарованим спортсменам»; - рішення виконавчого комітету міської ради від 26.08.2016 №222 «Про призначення та виплату стипендії міського голови обдарованим студентам із малозабезпечених сімей, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах міста»; - розпорядження міського голови від 21.07.2016 №301-р «Про організацію святкування Дня міста Кам'янське 10-11 вересня 2016 року»; - розпорядження міського голови від 07.11.2016 №448-р «Про організацію та проведення в місті новорічних та різдвяних свят»; - розпорядження міського голови від 09.12.2016 № 509-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.11.2016 №448-р»; - розпорядження міського голови «Про проведення міського фестивалю художньої самодіяльності студентів вищих навчальних закладів «Студентська весна -2016»; - розпорядження міського голови «Про організацію в місті місячника «Спорт для всіх-спільна турбота»; - розпорядження міського голови «Про проведення у 2016 році в місті Дніпродзержинськ спортивно-масового заходу «Школа плавання»; Протягом року забезпечено реалізацію в місті наступних програм: - програми проведення міжнародного театрального фестивалю «Класика сьогодні» у м. Дніпродзержинську на 2013–2023 роки ; - програми розвитку комунального підприємства «Кіноконцертний зал «МИР» на 2016 рік ; - програми розвитку комунального підприємства «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» на 2015-2020 роки; - програми розвитку комунального підприємства «Лівобережний парк» на 2015-2020 роки; - міської премії в галузі культури «Кам'янське мистецьке перевесло»; - програми «Молодь Дніпродзержинська на 2012 – 2021 роки»; - цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Дніпродзержинськ на 2007-2011 роки» зі змінами. 2. Методична робота Відділом освіти підготовлено: - атестаційні матеріали щодо атестації педагогічних кадрів закладів; - пакет нормативно-правових документів щодо початку навчального року; - II та ІІІ етап міського конкурсу «Учитель року – 2017» в номінації «Початкова освіта»; - установчі документи щодо перейменування закладів освіти; - засідання творчої групи вчителів обслуговуючої праці; - обласний семінар «Впровадження в навчально-виховні заклади міста науково-педагогічного проекту «Інтелект України»; - міський семінар-практикум керівників шкільних євроклубів на базі СЗШ№ 30; - засідання міської атестаційної комісії; - документи щодо державної атестаційної експертизи дошкільних навчальних закладів; - зустріч «Моє місто – мої надії» лідерів учнівського самоврядування, євроклубівського руху м.Кам'янського з міським головою Білоусовим А.Л. в рамках міського проекту «Відкрита влада»; - семінар для вчителів української мови та літератури; - засідання творчої групи заступників директорів з НВР ( I – II ст.); - семінар-практикум вчителів музичного мистецтва; - засідання міської науково-методичної ради; - міський семінар-практикум для вчителів хімії; - засідання міського методичного об'єднання вчителів-логопедів загальноосвітніх закладів; - семінар-практикум для вчителів суспільствознавчих дисциплін; - курси-тренінги за програмою проекту «Вчимося жити разом»; - науково-практичний круглий стіл «Впровадження екоорієнтованих педагогічних технологій в шкільний освітній простір»; - семінар для керівників закладів дошкільної освіти «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання дітей дошкільного віку»; - круглий стіл «Герої Небесної Сотні – справжні громадяни своєї держави». Здійснено: - розподіл підручників між закладами освіти; - організацію літнього оздоровлення; - перевірку закладів освіти щодо організованого початку 2016–2017 навчального року; - огляд-презентацію досвіду колективів в зразково підготовлених закладах: ДНЗ №18, 32, НВК-ДАЛ №15, СЗШ №10 - виїзд команди служби раннього втручання (4 фахівця) на стажування у БФ «Інститут раннього втручання» (м.Харків) в межах проекту із впровадження послуг раннього втручання в Україні; - курсову перепідготовку вихователів дошкільних навчальних закладів за планом ДОІППО - державну атестаційну експертизу дошкільних закладів міста; - заходи щодо формування річного та помісячного плану асигнувань загального фонду по підвідомчим закладам; - вивчення стану медичного обслуговування, харчування в ЗНЗ, в ДНЗ; Проведено: - роботу по формуванню реєстру ЗНЗ і підготовлено до друку документів про базову та повну загальну середню освіту; - серпневу конференцію педагогічних працівників міста за участю міського голови Білоусова А.Л.; - «Свято першого дзвоника» за участю міського голови Білоусова А.Л.; - міське свято з нагоди Дня працівників освіти у театрі ім. Лесі Українки - засідання міської атестаційної комісії по атестації педагогічних кадрів закладів освіти; - засідання міської ПМПК з метою психолого-педагогічного вивчення дітей з особливими освітніми потребами з метою відстеження динаміки інтелектуального та мовленнєвого розвитку; - індивідуальні консультування батьків та педагогів з питань навчання, виховання та розвитку дітей; - індивідуальні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами (за розкладом); - святковий захід в селищі Романково на дитячому майданчику по вул.Анапська з нагоди відзначення Дня міста; - виставку міні-музеїв закладів освіти міста «Музей і діти» у рамках святкування Дня міста; - міський туристсько-краєзнавчий зльот, присвячений Всесвітньому Дню туризму; - свято на мікрорайоні ДДГРЕС до Дня козацтва за участю ДНЗ №9 «Жар-птиця» та позашкільного закладу «ФЮМ»; - міську військово-патріотичну дитячо-юнацьку гру «Сокіл» ( «Джура»); - урочистості до 73-ї річниці визволення міста на базі ЦПР та ДТ; - II тур Всеукраїнської олімпіади з екології на базі ДДТУ; - майстер-класи та тренінг по ознайомленню з інноваційними психолого-педагогічними технологіями розвитку, навчання і виховання дітей; - заходи до тижня правового виховання в закладах дошкільної освіти (до Міжнародного дня прав людини); - семінар-практикум для шкільних бібліотекарів; - короткотривалі курси для практичних психологів із засвоєння методик та методів роботи, що використовуються під час проведення професійно-психологічного відбору у військових комісаріатах; - засідання науково-методичної ради з питань розгляду методичних розробок педагогів, які претендують на присвоєння педагогічних звань; - міський фестиваль англійської мови «Зимова казка» на базі СЗШ№ 6; - міські змагання зі стрітболу на базі СК «Прометей» серед збірних ЗНЗ; - міські змагання з техніки водного туризму серед школярів «Козацька чайка», присвячена Дню Козацтва; - змагання з шашок «Чудо шашки» серед ЗНЗ; - фінальні ігри першості міста з баскетболу серед юнаків ЗНЗ; - міський спортивно-масовий захід «Спорт для всіх» - здоров'я нації»; - міський етап огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в ДЮСШ ; - засідання комісії з моніторингу стану туристсько-краєзнавчої роботи в навчально-виховних закладах міста за 2016 рік на базі ЦТК «Горицвіт»; - музично-спортивну розвагу та благодійний ярмарок «День доброти» до дня інваліда в закладах дошкільної освіти для дітей з особливими осітніми потребами; - заходи до дня Святого Миколая в дошкільних навчальних закладах; - святкову програму в театрі імені Лесі Українки до Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій; - новорічне свято для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на базі ЦПР та ДТ. Забезпечено участь: - педагогів та вихованців ЦПР та ДТ у Всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту (кордові моделі) з 06 по 11.07.16, м. Київ.; - Дні державного Прапора України; - Дні міста; - в обласних серпневих нарадах; - обласному святі до Дня працівників освіти; - вихованців ДЮСШ №3 відділення тхеквандо в змаганнях Кубок України у м.Вінниця; - вихованців ДЮСШ№4 у обласних змаганнях зі стрибків на батуті у м.Кривий Ріг; - команди НВК «Гармонія» в обласних змаганнях зі спортивного пішохідного туризму, призначених Всесвітньому Дню туризму; - освітян у виставці-презентації м.Кам'янського у приміщені Верховної ради; - участь вихованців ДЕЦ в обласному зльоті юних натуралістів «Мій рідний край , моя земля» (м.Дніпро); - в акції «Осінь в Південному районі»; - у Всеукраїнській науково-практичній конференції корекційних педагогів України «Актуальні питання соціалізації дітей з особливими потребами»; - у Міжнародному проекті «LEGO Education» з інтелектуального, емоційно-ціннісного та креативного розвитку дітей; - шкільної команди з танцювальної аеробіки НВК№26 в обласних фінальних змаганнях Олімпіади школярів (м.Павлоград); - учнів 10-11 класів у Дні відкритих дверей в ДДТУ; - у відзначенні Дня психолого-медико-педагогічної консультації Дніпропетровщини у м.Дніпро; - дітей початкових класів ЗНЗ в спортивно-масовому заході «Школа плавання»; - у «Професійній майстерні керівника методичного об’єднання» (м.Дніпро, на базі ДОІППО) для керівників методоб’єднань, практичних психологів та соціальних педагогів; - у відкритті головної ялинки міста на майдані Петра Калнишевського; - фахівців психологічної служби міста у спецкурсі «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» на базі ДОІППО; - делегацій дітей пільгових категорій – учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста в обласних заходах: - відвідування державного університету внутрішніх справ та перегляду циркової програми в державному цирку; - свято до Дня Святого Миколая в приміщенні Дніпропетровського державного академічного театру опери та балету; - дитяче свято «Новорічний калейдоскоп» в приміщенні Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театруім.Т.Г.Шевченка. Здійснено контроль за: - станом організації харчування учнів та дотриманням санітарного регламенту; - підготовкою закладів освіти до початку навчального року; - готовністю закладів освіти до осінньо-зимового періоду; - дотриманням санітарно-епідемічних заходів при підвищеній захворюваності; - проведенням щеплень в загальноосвітніх закладах міста; - проведенням ремонтних робіт в закладах освіти та санітарно-технічним станом будівель З метою відродження здорової нації, виховання у молоді справжніх людських цінностей, активної життєвої позиції, спрямованої на утвердження здорового способу життя протягом 2016 року розповсюджено 2000 буклетів на тему: «Молодь і проблема вживання алкоголю та тютюну» та інформаційних календариків щодо профілактики тютюнопаління. З метою забезпечення активної участі молоді у формуванні та реалізації державної політики з питань соціального становлення та розвитку молоді місті протягом звітного періоду з боку департаменту з гуманітарних питань надавалась консультативна допомога щодо діяльності Молодіжної ради міста. Проведено роботу щодо надання допомоги фізкультурно-спортивним організаціям міста з питань організації, підготовки звітності щодо проведення фізкультурно-масових та спортивних заходів. На базі комунального вищого навчального закладу «Кам'янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради забезпечено діяльність міських методичних об’єднань для шкіл естетичного виховання з основних спеціалізацій музичної освіти, науково-методичні і художня ради в музеї історії міста та академічному музично-драматичному театрі ім.Л.Українки. Прийнято участь в конференції на тему: «Європейська хартія регіональних мов. Захист і розвиток регіональних мов і мов національних меншин» (культурно-діловий центр «Мінора» м. Дніпро). Прийнято участь у засіданні Правління Дніпропетровського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України (м. Дніпро). Проведено виїзне засідання ради директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Дніпропетровської області на базі КВНЗ «Кам'янський музичний коледж». Проведено науково-практичну конференцію «Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини» на базі музею історії міста. Прийнято участь у засіданні обласної ради директорів шкіл естетичного виховання (м. Дніпро). В рамках проведення Х-го театрального фестивалю «Класика сьогодні» забезпечено проведення конференції, семінарів, майстер-класів, виставок та інши творчих проектів, що сприяють професійному росту майстрів сцени, проведено майстер-класи зі сценічного бою (заслужений артист України, артист Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, доцент кафедри сценічного руху КіМУ Олег Роєнко) та театрального етикету (завідувач кафедри пластичного виховання Балтійського інституту екології, політики і права, доцент Неллі Кубарєва). Прийнято участь у засіданні музейної ради при Міністерстві культури України з питання розвитку музейної справи в регіонах. Впроваджено в традиційну систему навчання в школах естетичного виховання нові методи та методики, як важливі передумови оптимізації та модернізації освітнього процесу. Відпрацьовано пам’ятні дати і ювілеї закладів освіти, культури та спорту на 2017 рік. Проведено семінари, педагогічні читання, навчання викладачів шкіл естетичного виховання міста з питань впровадження нових форм і методів роботи на відділеннях народних інструментів, хореографії, вокалу, живопису, Дні відкритих дверей, надані рекомендації згідно нових методичних матеріалів, прийняли участь в семінарах-практикумах, організованих управлінням культури, національностей і релігій Дніпропетровської ОДА на базі обласного методичного центру клубної роботи, обласної наукової бібліотеки, державної музичної академії ім. М. Глінки для фахівців основних напрямків галузі культури. Прийнято участь у двотижневих курсах підвищення кваліфікації викладачів ПСМНЗ фаху «Образотворче мистецтво», «Фортепіано», «Народні інструменти», «Струнні інструменти» (м. Дніпро). Надано методичну допомогу керівникам закладів культури міста клубного типу у вивченні та опрацюванні на практиці передових методик організації культурно-освітньої роботи та дозвільної діяльності. 3. Організаційна робота Відділом освіти проведено та забезпечено: - засідання колегії з питань освіти при департаменті з гуманітарних питань; - наради з керівниками середніх загальноосвітніх закладів; - наради з керівниками дошкільних закладів; - наради із заступниками директорів з виховної роботи; - семінар-практикум для шкільних бібліотекарів; - короткотривалі курси для практичних психологів із засвоєння методик та методів роботи, що використовуються під час проведення професійно-психологічного відбору у військових комісаріатах; - засідання науково-методичної ради з питань розгляду методичних розробок педагогів, які претендують на присвоєння педагогічних звань; - засідання комісії з моніторингу стану туристсько-краєзнавчої роботи в навчально-виховних закладах міста за 2016 рік на базі ЦТК «Горицвіт» З метою стимулювання відмінного навчання молодих людей щороку, за підсумками екзаменаційних сесій, 38 учнів та студентів, з числа відмінників навчання, отримують протягом учбового семестру стипендію міського голови. Сьогодні середньомісячний розмір стипендії складає 1 157 грн. (ДДТУ – 1 539 грн., коледжі, технікуми – 1 160 грн., ПТНЗ – 580 грн.). З метою створення та забезпечення умов для самореалізації та підтримки молоді соціально незахищених категорій, зокрема обдарованої молоді із малозабезпечених сімей, створення умов для реалізації творчих здібностей молоді, підтримки громадських ініціатив, відмінного ставлення до навчання тощо у 2016 році в місті започатковано виплату стипендії міського голови обдарованим учням та студентам вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста які виховуються в малозабезпечених родинах. За рішенням стипендіальної комісії зазначену стипендію призначено 6 особам молоді даної категорії. Середній розмір стипендії міського голови обдарованим учням та студентам із малозабезпечених родин складає: 975 грн. (вищі навчальні заклади – 1 300 грн., професійно-технічні навчальні заклади – 650 грн.) З метою розвитку громадської активності молоді та залучення її до реалізації державної молодіжної політики, сприяння розвитку професійних навичок молоді в питаннях участі у процесах місцевого самоврядування в місті створено та працює Молодіжна рада. Протягом звітного періоду проведено 12 засідань Молодіжної ради, під час яких розглянуто ряд питань, зокрема: щодо пріоритетних напрямів діяльності Молодіжної ради у 2016 році, питання щодо проведення акції «Не тримай зла, тримай кульку» в рамках Міжнародного дня обіймів, питання щодо участі представників Молодіжної ради в заходах з нагоди відзначення Дня Соборності України, питання щодо проведення акції «Подаруй дитині усмішку» з нагоди відзначення Міжнародного дня спонтанного прояву доброти, питання щодо проведення флеш-мобу «Живи танцюючи» з нагоди відзначення Міжнародного дня солідарності молоді, питання щодо проведення соціологічного опитування серед молоді «Дозвілля молоді», питання щодо проведення акції «Цигарка на цукерку» в рамках Міжнародного дня боротьби із тютюнопалінням, питання щодо участі представників Молодіжної ради у міському заході «Вишиванка твій генетичний код» з нагоди відзначення Дня вишиванки, питання щодо участі представників Молодіжної ради у міській профілактичній акції «Місто без наркотиків», питання щодо проведення екологічної акції «Молодь за чистий Дніпродзержинськ», питання щодо надання пропозицій до плану спільних заходів департаменту з гуманітарних питань міської ради та Молодіжної ради міста у 2017 році, питання щодо проведення благодійного ярмарку учнівських та студентських доробок «Відкриті серця», питання щодо налагодження співпраці із КЗ «Молодіжний центр Дніпропетровщини» ДОР, питання щодо обговорення стандартів якості державної молодіжної політики тощо. Протягом 2016 року Молодіжною радою організовано та проведено ряд заходів, зокрема: - міську соціальну акцію «Не тримай зла, тримай кульку», з нагоди відзначення Міжнародного дня обіймів. Представники студентської та учнівської молоді закликали мешканців міста обійнятися, тим самим подарувати один одному тепло та доброту і натомість дарували перехожим жовто – блакитні повітряні кульки. Загалом в акції прийняли участь близько 200 мешканців міста; - міську соціальну акцію «Подаруй дитині усмішку» для вихованців центру реабілітації дітей служби у справах дітей міської ради та навчально-реабілітаційного центру ДОР, в рамках відзначення Всесвітнього Дня спонтанного прояву доброти. Молодіжною радою для малечі було підготовлено приємний сюрприз – це святкова анімаційна програма. Під час проведення акції діти приймали участь у конкурсах, малювали, танцювали. Наприкінці свята дітям було вручено солодощі, іграшки, речі та канцелярське приладдя. Загалом у заході прийняло участь близько 100 осіб; - соціальну акцію «Молодь за чистий Дніпродзержинськ» в рамках проведення місячника з благоустрою території міста у 2016 році. Під час акції було приведено у належний санітарний стан територію вздовж каналу у лівобережній частині міста; - міську соціально-профілактичну акцію «Цигарка на цукерку», присвячену Всесвітньому Дню боротьби проти тютюнопаління. Учасниками акції стали підлітки, молодь та мешканці нашого міста, яким під час заходу надавалися консультації щодо небезпеки тютюнопаління, було проведено обмін цигарок на цукерки, як альтернативний спосіб отримання задоволення. Загалом в акції прийняло участь близько 80 осіб; - конкурсно-розважальну програму для дітей міста з нагоди відзначення Дня захисту дітей на базі міського парку культури та відпочинку. Для маленьких мешканців було підготовлено веселі конкурсі завдання, а також солодощі. Загалом охоплено близько 100 осіб дітей; - флеш-моб «Живи танцюючи» з нагоди відзначення Міжнародного дня солідарності молоді, в якому прийняли участь всі вищі та професійно-технічні навчальні заклади міста. Захід проведено на майдані Петра Калнишевського. Всього охоплено 350 осіб молоді; - прийнято участь у міській профілактичній акції «Місто без наркотиків». Під час заходу молодь показала танцювальний флеш-моб, тим самим демонструючи своє негативне відношення до шкідливих звичок. Загалом в акції прийняло участь близько 100 осіб; - новорічну музично-розважальну програму на майдані Петра Калнишевського за участю творчих колективів та талановитої молоді вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста; - благодійний ярмарок творчих доробок студентської та учнівської молоді міста під назвою «Відкриті серця». Вилучені кошти, за рішенням Молодіжної ради було направлено на лікування хворої дівчини – учениці СЗШ №37. З метою правової освіти молоді міста 31 березня 2016 року на базі юнацького відділу міської центральної бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка організовано та проведено засідання круглого столу з питання «Права та обов’язки учнівської та студентської молоді» за участю членів Молодіжної ради міста, голів та заступників учнівських та студентських парламентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста та юриста Маісурадзе Зураба. З метою забезпечення зайнятості та тимчасового працевлаштування учнівської та студентської молоді, в тому числі молоді незахищених категорій (молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей тощо) під час літніх канікул та у вільний від навчання час організовано проведення громадських оплачуваних робіт на базі міського парку культури та відпочинку. З метою соціальної підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб 26 липня 2016 року та 04 серпня 2016 року на базі міської централізованої бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка департаментом з гуманітарних питань міської ради спільно із КП «Молодіжний центр Дніпропетровщини» організовано проведення проекту «Квиток на роботу» для представників молоді з числа ВПО нашого міста. Загалом у заході прийняло участь близько 100 осіб молоді зазначеної категорії. З метою підвищення рівня знань молоді про громадську та проектну діяльність, надання необхідних знань та практичних навичок проектного менеджменту, створення потужних команд молодих громадських діячів в місті 28-29 листопада поточного року на базі державного технічного університету департаментом з гуманітарних питань міської ради спільно із Молодіжною радою міста було організовано проведення тренінгу «Курс на командну громадську діяльність» для лідерів студентського та учнівського самоврядування вищих, професійно-технічних та середніх загальноосвіт