Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

ЩЕРБАТОВ Дмитро Олексійович

Адреса роботи: майдан Петра Калнишевського, 2 м. Кам`янське, 51931
Кабінет №: 205
Телефон: (0569) 55-40-14

Працює (посада, підрозділ,
орган, в якому працює, з якого часу)

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

з 04.09.2018

 

Громадянство

України з 24 серпня 1991 року

 

Число, місяць і рік народження

 

22 листопада 1981 року

Місце народження

 

Україна,
м. Маріуполь

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

 

повна вища,
Юридична академія Міністерства внутрішніх справ України‚ 2002р.‚ «Правознавство», юрист

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українською, російською – вільно, англійська – читає та перекладає зі словником

Нагороди, почесне звання

 

Почесна грамота Дніпропетровської міської ради, 2015

Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування

 

03 березня 2005 року

Ранг посадової особи місцевого самоврядування

 

8 ранг
04 жовтня 2016 року

Загальний стаж роботи
(приведена дата)

 

з 05 лютого 1999 року

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
(приведена дата)

 

з 26 квітня 2006 року

Депутат ради (найменування ради, депутат від якої партії, блоку)

 

-

Стягнення

 

не має

Трудова діяльність

 

Місяць, рік

посада, підрозділ, орган, в якому працював (навчався)

08.1998 до 02.2001

служба в органах внутрішніх справ;

м.Дніпро

03.2001 до 12.2002

навчання: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ
(м. Дніпропетровськ);

м.Дніпро

05.2003 до 08.2004

юрисконсульт: Дніпропетровське Регіональне відділення Асоціації міст України;

м.Дніпро

08.2004 до 03.2005

директор: ПП «Олеко-Сервіс»;

м.Дніпро

03.2005 до 10.2008

начальник: юридичний відділ; комітет земельних відносин Дніпропетровської міської ради;

м.Дніпро

10.2008 до 02.2011

заступник начальника; земельне управління Дніпропетровської міської ради;

м.Дніпро

02.2011 до 08.2011

начальник: відділ претензійно-позовної роботи; управління правового забезпечення; департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради;

м.Дніпро

08.2011 до 04.2015

заступник директора: ПП «Олеко-Сервіс»;

м.Дніпро

04.2015 до 05.2015

головний спеціаліст: відділ з координації діяльності ринків міста; управління ринків‚ місцевих податків і зборів; департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради;

м.Дніпро

05.2015 до 05.2016

заступник директора; департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради;

м.Дніпро

05.2016 до 10.2016

начальник: управління земельних відносин; департамент по роботі з активами Дніпропетровської міської ради;

м.Дніпро

10.2016 до 04.2018

заступник директора; департамент по роботі з активами Дніпропетровської міської ради;

м.Дніпро

04.2018 по 09.2018

директор департаменту : керівництво ; Департамент комунальної власності‚ земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради

м. Кам’янське

09.2018 по цей час

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; Кам’янська міська рада;
м. Кам’янське

 

Довідка підготовлена 10 вересня 2018 року
І. Посадові обов’язки

1.1. Сприяє реалізації на території міста державної політики у сфері:

- регулювання земельних відносин;

-  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень;

- містобудування та архітектури;

- державного архітектурно-будівельного контролю;

1.2. Сприяє здійсненню на території міста політики у сфері управління та приватизації об’єктів комунальної власності міста, координує роботу виконавчих органів міської ради з цих питань.

1.3. Забезпечує підготовку і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна шляхом приватизації.

1.4. Координує роботу виконавчих органів міської ради з питань поповнення, оновлення та збереження майна підприємств комунальної власності міста.

1.5. Здійснює в межах повноважень координацію за належним використанням об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста.

1.6. Підписує від імені Кам’янської міської ради договори купівлі-продажу земельних ділянок, договори оренди (суборенди) земельних ділянок, договори про встановлення земельного сервітуту, договори суперфіцію, додаткові угоди та угоди про розірвання до них.

Підписує технічну документацію із землеустрою, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та іншу землевпорядну документацію в частині погодження меж земельних ділянок від імені Кам’янської міської ради як суміжного землекористувача.

Підпис на зазначених документах скріплюється гербовою печаткою Кам’янської міської ради.

1.7. Сприяє проведенню претензійно-позовної роботи  із землекористувачами.

1.8. Сприяє організації та виконанню заходів щодо забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок комунальної власності міста, наданих в користування на умовах оренди, та продажу земельних ділянок.

1.9. Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, його архітектурного вигляду.

1.10. Здійснює в межах повноважень координацію діяльності щодо організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів.

1.11. Погоджує проєкти розпорядчих актів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до його компетенції.

1.12. Очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради.

1.13. Здійснює заходи щодо сприяння організації проведення на території міста громадських слухань за напрямами діяльності підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.14. Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

1.15. Здійснює заходи щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради і підвищення ефективності роботи підприємств  та організацій відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.16. Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими виконавчими органами міської ради, спрямовує, координує та контролює їх діяльність відповідно до розподілу посадових обов’язків.

1.17. Погоджує річні плани роботи підпорядкованих виконавчих органів міської ради та здійснює загальний контроль за їх виконанням.

1.18. Надає пропозиції щодо формування календарного плану основних заходів, що проводять міська рада та її виконавчий комітет.

1.19. Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих актів та службових документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що, зокрема, відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

1.20. Розглядає службові документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих службових документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до вимог чинного законодавства  з питань діловодства.

1.21. Підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити на інформацію, документи, що надсилаються до органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови, крім випадків, установлених законодавством України.

1.22. Погоджує документи з кадрових питань за напрямами діяльності відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

1.23. Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств або закладів міста, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень.

1.24. Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій  у підпорядкованих виконавчих органах міської ради та керівників комунальних підприємств або закладів міста.

1.25. Сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.26. Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дні за визначенням відповідальним черговим по місту.

1.27. Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово  та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями  щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

1.28. Несе перед мешканцями міста персональну відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

1.29. Здійснює повноваження  іншого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради на період його тимчасової відсутності згідно з розпорядженням міського голови.

 ІІ. Підпорядкованість виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, організацій та установ міста

2.1. Перелік підпорядкованих виконавчих органів міської ради, діяльність  яких координує та контролює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

2.1.1. Департамент комунальної власності, земельних відносин  та реєстрації речових прав на нерухоме майно.

2.1.2. Управління містобудування та архітектури.

2.1.3. Управління державного архітектурно-будівельного контролю.

2.2. Перелік підприємств або закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Кам’янське,  які підпорядковані, підзвітні та підконтрольні заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Ордер».

2.3. Перелік підприємств та установ міста, з керівниками яких взаємодіє заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

2.3.1. Підприємства, установи, організації архітектури усіх форм власності.

2.3.2. Міськрайонне управління у Петриківському районі  та у м. Камянське ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області.

2.3.3. Обласне комунальне підприємство «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації».