Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Начальник відділу діловодства, кадрової роботи та господарчої діяльності

Начальник відділу діловодства, кадрової роботи та господарчої діяльності

Климович Наталія Володимирівна

Посада: начальник відділу діловодства,кадрової роботи та господарчої діяльності
Адреса роботи: 51931 м.Кам`янське вул.Москворецька,14
Кабінет №: ІІІ поверх каб.8
Телефон: (0569)55-40-68
Здійснює організацію діловодного процесу в департаменті. Здійснює систематичний контроль за термінами виконання та відповідним оформленням документів. Узагальнює та аналізує стан роботи зі службовими та контрольними документами, розпорядчими актами у відділі та департаменті. За необхідності розроблює та у встановленому порядку забезпечує впровадження заходів щодо поліпшення та вдосконалення роботи відділу за напрямами діяльності. Контролює та несе відповідальність за складання перспективних та квартальних планів департаменту, календарного плану основних заходів, які проводяться департаментом. Організовує та забезпечує методичне керівництво з питань формування планів роботи (річних, квартальних), підготовки звітів (річних, квартальних) департаменту. Організовує та забезпечує оформлення документів, що підлягають архівному зберіганню та їх передачу на архівне зберігання Готує накази директора департаменту з особового складу, основної діяльності, відпустках та адміністративно-господарчих питань. Оформляє прийом, переведення і звільнення працівників департаменту згідно з трудовим законодавством і наказами директора департаменту. Формує, обробляє, здійснює облік особових справ працівників департаменту та забезпечує їх зберігання та обмеження доступу згідно з вимогами законодавства про захист персональних даних. Веде облік трудових книжок працівників департаменту та забезпечує їх зберігання згідно з вимогами законодавства у сфері захисту персональних даних. Готує проект кадрового резерву департаменту. Готує документи для проходження стажування, призначення на посаду та звільнення з посад працівників департаменту. Координує роботу щодо стажування посадових осіб з метою поглиблення професійних знань за індивідуальними планами. Вносить на розгляд керівництву пропозиції щодо підвищення кваліфікації посадових осіб департаменту. Здійснює контроль за виконанням планів графіків навчання. Оформляє листки непрацездатності працівників департаменту. Складає графік щорічних відпусток працівників департаменту. Ознайомлює працівників департаменту з графіком відпусток. Обчислює загальний стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам департаменту. Оформляє документи про присвоєння рангів, вносить відповідні записи до трудових книжок працівників департаменту. Готує довідки та інформації з кадрових питань за напрямом діяльності. Здійснює супроводження та експлуатацію локальної системи «Картка» єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри» з метою обліку персональних даних посадових осіб департаменту та забезпечує зберігання та обмеження доступу до неї згідно з вимогами законодавства у сфері захисту персональних даних. Відповідає за функціонування програми “Картка”, координує роботу щодо ведення електронного обліку особових справ посадових осіб департаменту. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний та кількісний склад посадових осіб департаменту. Відповідає за поточне та архівне зберігання документів з кадрових питань. Веде табель обліку робочого часу працівників департаменту. Отримує офіційною електронною поштою електронні службові документи, що надходять до департаменту для подальшого опрацювання. Здійснює організаційні заходи з питання своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном щодо себе і членів сім'ї.