Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради

КОЛІСНІЧЕНКО Світлана Сергіївна

Адреса роботи: майдан Петра Калнишевського, 2 м. Кам`янське, 51931
Кабінет №: 219
Телефон: (0569) 55-40-17

 

Працює (посада, підрозділ,
орган, в якому працює, з якого часу)

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету Кам’янської міської ради
з 01.11.2019

 

Громадянство

України з 24 серпня 1991 року

 

Число, місяць і рік народження

 

07 серпня 1979 року

Місце народження

 

Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпродзержинськ

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

 

повна вища,
Дніпродзержинський державний технічний університет, 2001р., «Облік і аудит», економіст
з обліку і аудиту;
ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2013р., «Правознавство», спеціаліст з правознавства;
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2019р., «Публічне управління та адміністрування», ступінь вищої освіти магістр

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українською, російською – вільно; італійською – читає і може розмовляти; французькою – читає та перекладає зі словником

Нагороди, почесне звання

 

Подяка міського голови (2011), нагрудний знак «Відзнака міського голови» (2015), нагрудний знак
«За заслуги перед містом» ІІІ ступеня (2017), Почесна відзнака голови Дніпропетровської обласної ради (2016)

Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування

 

15 грудня 2015 року

Ранг посадової особи місцевого самоврядування

 

8 ранг
15 грудня 2017 року

Загальний стаж роботи
(приведена дата)

 

з 06 липня 2007 року

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
(приведена дата)

 

з 15 грудня 2015 року

Депутат ради (найменування ради, депутат від якої партії, блоку)

 

-

Стягнення

 

не має

 Трудова діяльність

  

Місяць, рік

посада, підрозділ, орган, в якому працював (навчався)

09.1996 до 06.2001

студентка Дніпродзержинського державного технічного університету

10.2002 до 12.2003

бухгалтер; приватне підприємство;
м. Дніпродзержинськ

07.2013 до 12.2015

заступник генерального директора з загальних питань; комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «МІСЬКВОДОКАНАЛ»;
м. Дніпродзержинськ

12.2015 до 10.2019

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Південного району, Кам’янська міська рада;
м. Кам’янське

11.2019 по цей час

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, Кам’янська міська рада;
м. Кам’янське

 Довідка підготовлена 01 листопада 2019 року

 
І. Посадові обов’язки

1.1. Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань,  що належать до її компетенції, ефективну взаємодію виконавчого комітету міської ради з іншими органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

1.2. Сприяє реалізації на території міста державної політики у сфері:

 - управління персоналом;

 - внутрішньої політики;

 - забезпечення громадян житловою площею.

1.3. Здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне,  господарське забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради.

1.4. Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради. Контролює роботу щодо планування, аналізу штатної чисельності виконавчих органів міської ради.

1.5. Забезпечує здійснення аналітичної та організаційної роботи  з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

1.6. Організовує роботу з проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад у Кам’янській міській раді та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», заходів з питань запобігання корупції.

1.7. Організовує роботу щодо нагородження та відзначення мешканців міста відзнаками державного, обласного та місцевого рівня.

1.8. Координує правову роботу, спрямовану на правильне застосування вимог законодавчих актів, інших нормативних документів виконавчими органами міської ради.

1.9. Організовує підготовку, проведення засідань, нарад та інших заходів, які проводять міський голова, виконавчий комітет міської ради.

1.10. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органним державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності з питань,  що стосуються діляьності виконавчого комітету міської ради.

1.11. Організовує роботу з підготовки проєктів документів відповідно до вимог діловодства, чинного законодавства з питань, що регламентують роботу міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради.

1.12. Забезпечує своєчасну підготовку матеріалів і проєктів рішень  для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради та контроль  за їх виконанням.

1.13. Контролює організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих документів, службових документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що, зокрема відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

1.14. Контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

1.15. Координує організаційне забезпечення управлінської діяльності виконавчого комітету міської ради відповідно до чинного законодавства.

1.16. Забезпечує підготовку плану роботи виконавчого комітету міської ради та здійснює контроль за його виконанням.

1.17. Організовує відповідно до законодавства виконання заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади й місцевого самоврядування.

1.18. Здійснює контроль за забезпеченням чіткої організації прийому громадян, своєчасним розглядом їх письмових та усних звернень виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями та установами міста.

1.19. Координує роботу щодо підвищення результативності та ефективності місцевого самоврядування.

1.20. Здійснює контроль за забезпеченням прозорості прийняття управлінських рішень та підвищення їх якості.

1.21. Координує роботу щодо інформаційного забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради.

1.22. Сприяє організації роботи щодо забезпечення накопичення, аналізу та узагальнення інформації про соціально-політичне становище в місті, розроблення пропозицій з цих питань.

1.23. Здійснює заходи щодо взаємодії міської ради та її виконавчого комітету з міськими осередками політичних партій, громадськими організаціями, всебічно сприяє розвитку об’єднань громадян з наданням їм інформаційної допомоги.

1.24. Координує роботу міських служб у процесі підготовки та проведення санкціонованих масових акцій.

1.25. Сприяє проведенню соціологічних досліджень, опитувань громадської думки та проведення на території міста громадських слухань з найважливіших питань.

1.26. Забезпечує реалізацію прав громадян на підставі законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,  «Про телебачення, і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

1.27. Сприяє роботі щодо висвітлення у засобах масової інформації діяльності міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів міської ради, інформування населення про громадсько-політичне становище в місті.

1.28. Координує роботу щодо формування та ведення реєстру територіальної громади міста.

1.29. Координує роботу щодо ведення Державного Реєстру виборців,  до якого вносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають  на території міста.

1.30. Координує роботу щодо обліку громадян, які відповідно  до законодавства України потребують поліпшення житлових умов, розподілу  та наданню житла, що належить до комунальної власності міста.

1.31. Сприяє розвитку та діяльності органів самоорганізації населення  на території міста.

1.32. Координує роботу щодо створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

1.33. Підписує фінансові, бухгалтерські та господарські документи Кам’янської міської ради (звітність, договори, гарантійні листи, довіреності  на отримання товарно-матеріальних цінностей, касові документи, авансові звіти, акти на списання товарно-матеріальних цінностей тощо).

Затверджує документи, передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних  установ, розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів, спеціального фонду місцевих бюджетів, загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів з рахунків місцевого бюджету та інші документи, необхідні для виконання місцевого бюджету.

Підпис на зазначених документах скріплюється гербовою печаткою Кам’янської міської ради або виконавчого комітету Кам’янської міської ради.

1.34. Затверджує кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду та штатні розписи міської ради та її виконавчих органів.

1.35. Забезпечує дотримання працівниками виконавчих органів міської ради Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради, Правил етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодексу етики) та Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи.

1.36. Здійснює контроль за станом трудової та виконавської дисципліни.

1.37. Підписує накази міського голови та підстави до них з адміністративно-господарських питань, з кадрових питань про службові відрядження, надання відпусток працівникам, крім секретареві міської ради, заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів міської ради.

1.38. Очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради.

1.39. Очолює:

- конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Кам’янської міської ради та її виконавчих органах;

- тендерний комітет Кам’янської міської ради.

- комісію для попереднього розгляду питань про нагородження.ж

1.40. Відповідає за організацію взаємодії з управлінням протокольних та масових заходів обласної державної адміністрації щодо підготовки та проведення протокольних заходів за участю перших осіб держави, країн дальнього і ближнього зарубіжжя, керівництва області.

1.41. Здійснює заходи щодо сприяння організації проведення на території міста громадських слухань за напрямами діяльності підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.42. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем, що перебувають на балансі міської ради.

1.43. Погоджує річні плани роботи підпорядкованих виконавчих органів міської ради та здійснює контроль за їх виконанням.

1.44. Погоджує пропозиції керівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради щодо формування річного плану роботи виконавчого комітету міської ради.

1.45. Надає пропозиції щодо формування календарного плану основних заходів, що проводять міська рада та її виконавчий комітет.

1.46. Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими виконавчими органами міської ради, спрямовує, координує та контролює  їх діяльність.

1.47. Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств  або закладів міста, з якими взаємодіє в межах наданих повноважень, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень.

1.48. Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій  у підпорядкованих виконавчих органах міської ради та керівників комунальних підприємств або закладів міста, з якими взаємодіє в межах наданих повноважень.

1.49. Розглядає документи всіх рівнів за напрямом діяльності та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до основних вимог чинного законодавства з питань діловодства.

1.50. Підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити на інформацію, документи, що надсилаються до органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови, крім випадків, установлених законодавством України.

1.51.  Погоджує проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та службові документи згідно  зі своїми повноваженнями.

1.52. Погоджує документи з кадрових питань за напрямами діяльності відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

1.53. Сприяє навчанню та підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.54. Здійснює повноваження відповідального чергового по місту  у вихідні та святкові дні за визначенням відповідальним черговим по місту.

1.55. Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

1.56. Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями  щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

1.57. Несе перед мешканцями міста персональну відповідальність  за неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

1.58. Здійснює згідно з розпорядженням міського голови повноваження іншого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради на період його тимчасової відсутності.

 ІІ. Підпорядкованість виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, організацій та установ міста

2.1. Перелік підпорядкованих виконавчих органів міської ради,  діяльність яких координує та контролює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради

2.1.1. Відділ організації діяльності керівництва.

2.1.2. Обліково-фінансовий відділ.

2.1.3. Юридичний відділ.

2.1.4. Відділ персоналу.

2.1.5. Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю.

2.1.6. Загальний відділ.

2.1.7. Сектор з питань організаційної роботи.

2.1.8.  Відділ звернень громадян.

2.1.9. Адміністративно-господарчий відділ.

2.1.10. Відділ формування та ведення реєстру територіальної громади міста.

2.1.11. Відділ ведення Державного реєстру виборців Південного району.

2.1.12. Відділ ведення Державного реєстру виборців Дніпровського району.

2.1.13. Відділ ведення Державного реєстру виборців Заводського району.

2.1.14. Відділ з питань діляьності органів самоорганізації населення  та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2.1.15. Відділ розподілу житлової площі.

2.2. Перелік виконавчих органів міської ради, які оперативно підпорядковуються заступникові міського голови  з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради

2.2.1. Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами.

2.3. Перелік підприємств або закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Кам’янське, які підпорядковані, підзвітні та підконтрольні заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради

2.3.1. Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Міська інформаційна служба».

2.3.2. Комунальна установа «Центр молодіжних ініціатив» Кам’янської міської ради.

2.4. Перелік підприємств та установ міста, з керівниками яких взаємодіє заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради

2.4.1. Кам’янський відділ поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

2.4.2. Міський відділ Служби Безпеки України в Дніпропетровській області.

2.4.3.  Дніпродзержинська місцева прокуратура.

2.4.4. Баглійський, Дніпровський, Заводський районні суди м. Дніпродзержинська.

2.4.5. Кам’янське управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.