Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Секретар Кам`янської міської ради

Секретар Кам`янської міської ради

ЗАЛЕВСЬКИЙ Олександр Юрійович

Адреса роботи: майдан Петра Калнишевського, 2 м. Кам`янське, 51931
Кабінет №: 303
Телефон: (0569) 55-40-13

Працює (посада, підрозділ,
орган, в якому працює, з якого часу)

 

секретар Кам`янської міської ради
з 16.12.2015

 
Громадянство
України з 24 серпня 1991 року
 

Число, місяць і рік народження

 

12 липня 1974 року

Місце народження

 

Україна, Дніпропетровська обл..,
м. Дніпродзержинськ

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

 

повна вища,
Дніпродзержинський державний технічний університет, 1996р., «Промислова теплоенергетика та енергозбереження», інженер-промтеплоенергетик

Науковий ступінь, вчене звання

 
не має

Володіння мовами

 

українською, російською – вільно, англійською – читає та перекладає зі словником

Нагороди, почесне звання

 
нагрудний знак «Відзнака міського голови» (2017)

Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування

 

16 грудня 2015 року

Ранг посадової особи місцевого самоврядування

 

9 ранг 
16 грудня 2015 року

Загальний стаж роботи

 
17 років 5 місяців

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

 
-

Депутат ради (найменування ради, депутат від якої партії, блоку)

 

депутат Кам'янської міської ради 
VІІ скликання, 
Кам'янської міська організація Всеукраїнське об'єднання «Свобода»

Стягнення
 
не має
 

Трудова діяльність

 

Місяць, рік

посада, підрозділ, орган, в якому працював (навчався)

07.1997 до 09.1997

машиніст газотурбінних установок; газотурбінний цех; теплоелектроцентраль; ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат 
ім. Ф.Е.Дзержинського»;
м. Дніпродзержинськ

09.1997 до 05.2000

старший машиніст; турбінне відділення; турбінний цех; теплоелектроцентраль; ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат 
ім. Ф.Е.Дзержинського»;
м. Дніпродзержинськ

05.2000 до 01.2004

майстер; турбінний цех; теплоелектроцентраль; 
ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського»;
м. Дніпродзержинськ

01.2004 до 01.2008

старший майстер; турбінний цех; теплоелектроцентраль; 
ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського»;
м. Дніпродзержинськ

01.2008 до 02.2010

директор; ТДВ «Альфа-Стек»;
м. Дніпродзержинськ

02.2010 по 07.2011

агент торговельний; відділ збуту; ТОВ «Авант Трейд»;
м. Горлівка

07.2011 по 02.2012

агент торговельний; відділ продажів; База ТОВ «Баядера Логістик»;
м. Дніпропетровськ

11.2012 по 05.2013

керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст; відділ сервісно-технічного обслуговування; ТОВ «Альма-Ньюс»;
м. Дніпропетровськ

09.2013 по 10.2014

слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів; теплоелектроцентраль; ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат 
ім. Ф.Е.Дзержинського»;
м. Дніпродзержинськ

10.2014 по 12.2015

начальник зміни; теплоелектроцентраль; ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського»;
м. Дніпродзержинськ

12.2015 по цей час

секретар Кам'янської міської ради;
м. Кам'янське

 

Довідка підготовлена 25 грудня 2015 року
1. Посадові обов’язки

1.1.      Здійснює повноваження секретаря міської ради відповідно до ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.      Скликає сесії міської ради у разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради, повідомляє депутатів та забезпечує доведення до відома населення інформації про часі місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внестина розгляд міської ради.

1.3.      Веде пленарне засідання міської ради та підписує прийняті на ній рішення у разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради.

1.4.      Організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносятьсяна розгляд міської ради.

1.5.      Забезпечує планування роботи міської ради та ведення діловодства, своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

1.6.      Координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, надає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

1.7.      Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

1.8.      Організовує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів усіх рівнів.

1.9.      Організовує взаємодію з народними депутатами України та депутатами місцевих рад.

1.10.    Сприяє реалізації на території міста державної політики в галузі:

-  захисту прав неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

-  архівної справи;

-  державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

1.11.    Забезпечує дотримання законодавства України про Національний архівний фонд і архівні установи, поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження.

1.12.    Підписує від імені виконавчого комітету Кам’янської міської ради договори про організацію діляьності дитячого будинку сімейного типу, договори про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомні сімї та додаткові договори.

1.13.    Погоджує надання дозволу на розміщення реклами в порядку, встановленому законодавством.

1.14.    Забезпечує впровадження в міській раді державної політики з питань інформатизації та розвитку електронного урядування.

1.15.    Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.

1.16.    Здійснює заходи щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради і підвищення ефективності роботи підприємствта організацій відповідно до підпорядкованості.

1.17.    Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

1.18.    Погоджує проекти рішень міської ради, підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови та службові документи за напрямом діяльності.

1.19.    Очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчихта інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради, відповідно до напряму діяльності.

1.20.    Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими виконавчими органами міської ради, спрямовує, координує та контролюєїх діяльність.

1.21.    Погоджує річні плани роботи підпорядкованих виконавчих органів міської ради та здійснює загальний контроль за їх виконанням.

1.22.    Погоджує пропозиції керівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради щодо формування річного плану роботи виконавчого комітету міської ради.

1.23.    Надає пропозиції щодо формування календарного плану основних заходів, що проводять міська рада та її виконавчий комітет.

1.24.    Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначенняна посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємствабо установ міста, з якими взаємодіє в межах наданих повноважень, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень.

1.25.    Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій у підпорядкованих виконавчих органах міської ради та керівників комунальних підприємств або установ міста, з якими взаємодіє в межах наданих повноважень.

1.26.    Сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.27.    Розглядає документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до основних вимог чинного законодавстваз питань діловодства.

1.28.    Підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити на інформацію, документи, що надсилаються до органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови, крім випадків, установлених законодавством України.

1.29.    Погоджує документи з кадрових питань за напрямами діяльності відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

1.30.    Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дніза визначенням відповідальним черговим по місту.

1.31.    Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

1.32.    Несе перед мешканцями міста персональну відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

1.33.   Організовує роботу міської ради та здійснює розгляд депутатських звернень у разі відсутності міського голови.
2. Підпорядкованість виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, організацій та установ міста

2.1. Перелік підпорядкованих виконавчих органів міської ради, діяльність яких координує та контролює секретар міської ради

2.1.1.    Відділ секретаріату.

2.1.2.    Відділ державної реєстрації.

2.1.3.    Відділ інформаційних технологій.

2.1.4.    Архівне управління.

2.1.5.    Служба у справах дітей.

2.1.6.    Відділ реклами.

 

2.2. Перелік підприємств або установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Кам’янське,які підпорядковані, підзвітні та підконтрольні секретареві міської ради

 

Комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Кам’янської міської ради.