Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

ШПАЛЯРЕНКО Олександр Анатолійович

Адреса роботи: майдан Петра Калнишевського, 2 м. Кам`янське, 51931
Кабінет №: 205
Телефон: (0569) 55-40-04

Працює (посада, підрозділ,
орган, в якому працює, з якого часу)

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

з 26.04.2017

 

Громадянство

України з 13 листопада 1991 року

 

Число, місяць і рік народження

 

07 лютого 1978 року

Місце народження

 

Україна,
м. Кам’янське

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

 

повна вища,
Дніпровський державний технічний університет‚ 2000р.‚ «Металорізальні верстати та системи», інженер-механік;
Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара, 2011р., «Економіка підприємства», спеціаліст з економіки підприємства;
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2016р., «Правознавство», магістр з права

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українською, російською – вільно, англійська – читає та перекладає зі словником

Нагороди, почесне звання

 

Подяка міського голови, 2001 рік, нагрудний знак «Відзнака міського голови», 2013 рік, Почесна грамота виконавчого комітету міської ради, 2015 рік, Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради, 2017 рік

Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування

 

30 березня 2016 року

Ранг посадової особи місцевого самоврядування

 

8 ранг
30 березня 2018 року

Загальний стаж роботи

 

16 років 3 місяці

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

 

2 роки

Депутат ради (найменування ради, депутат від якої партії, блоку)

 

-

Стягнення

 

не має


Трудова діяльність

Місяць, рік

посада, підрозділ, орган, в якому працював (навчався)

09.1995 до 06.2000

студент; Дніпродзержинський державний технічний університет
м. Кам’янське

12.2000 до 02.2001

брокер; ТОВ «Експерт-Д»;
м. Кам’янське

02.2001 до 12.2002

начальник: брокерський відділ; начальник: департамент біржевих операцій з примусово вилученому майну; ТБ «Дніпродзержинська»;
м. Кам’янське

03.2005 до 05.2005

начальник: Дніпродзержинське державне страхове представництво
ДФ АО «УПСК»;
м. Кам’янське

05.2005 до 10.2005

помічник керуючого санацією з комерційних питань; ВАТ «Дніпрохімбуд»;
м. Кам’янське

08.2007 до 12.2009

директор; Товарна біржа «Європейська»;
м. Кам’янське

01.2010 до 01.2011

директор: Дніпропетровська філія; державне підприємство «Укррезерв»;
м. Київ

02.2011 по 12.2013

директор‚ заступник директора: Дніпропетровська філія; приватне підприємство «Спеціалізоване підприємство «Юстиція»;
м. Київ

07.2015 по 01.2016

юрисконсульт; комунальне підприємство «Дніпродзержинське житлове об’єднання»;
м. Кам’янське

03.2016 по 03.2016

державний виконавець: Заводський відділ державної виконавчої служби; «Дніпродзержинське міське управління юстиції»
м. Кам’янське

03.2016 по 04.2017

директор: департамент комунальної власності‚ земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно; Кам’янська міська рада
м. Кам’янське

04.2017 по цей час

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; Кам’янська міська рада;
м. Кам’янське

 

 

Довідка підготовлена 02 квітня 2018 року

 1. Посадові обов’язки

1.1.   Сприяє реалізації на території міста державної політики у сфері:

-   регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища;

-   державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-   забезпечення організації надання адміністративних послуг органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг.

-   містобудування та архітектури;

-   державного архітектурно-будівельного контролю;

1.2.   Сприяє здійсненню на території міста політики у сфері управліннята приватизації об’єктів комунальної власності міста, координує роботу виконавчих органів міської ради з цих питань.

1.3.   Забезпечує підготовку і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна шляхом приватизації.

1.4.   Координує роботу виконавчих органів міської ради з питань поповнення, оновлення та збереження майна підприємств комунальної власності міста.

1.5.   Здійснює в межах повноважень координацію за належним використанням об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста.

1.6.   Підписує від імені Кам’янської міської ради договори  купівлі-продажу земельних ділянок, договори оренди (суборенди) земельних ділянок, договори про встановлення земельного сервітуту, договори суперфіцію, додаткові угоди та угоди про розірвання до них.

1.7.   Підписує технічну документацію із землеустрою, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та іншу землевпорядну документацію в частині погодження меж земельних ділянок від імені Кам’янської міської ради як суміжного землекористувача.

1.8.   Сприяє проведенню претензійно-позовної роботи із землекористувачами.

1.9.   Сприяє організації та виконанню заходів щодо забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок комунальної власності міста, наданих в користування на умовах оренди, та продажу земельних ділянок.

1.10. Координує забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг.

1.11. Координує організацію видачі документів дозвільного характеру через дозвільний центр, який є складовою Центру надання адміністративних послуг.

1.12. Забезпечує в межах компетенції органів місцевого самоврядування реалізацію на території міста державної та регіональної політики щодо:

-   видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;

-   реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг;

-   реформування та розвитку системи надання муніципальних(в т.ч. адміністративних) послуг;

-   підтримки і розвитку малого та середнього підприємництва;

-   регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

-   споживчого ринку та сфери послуг;

-   захисту прав споживачів;

-   нормованого забезпечення населення основними продовольчимита непродовольчими товарами в особливий період.

1.13. Визначає пріоритети та види підтримки суб’єктів малогоі середнього підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів.

1.14. Координує впровадження нормативних актів щодо здійснення торговельної діяльності та побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів тощо, проведення заходів щодо вдосконалення торговельного обслуговування населення.

1.15. Координує розроблення і реалізацію у встановленому порядку цільових програм розвитку підприємництва, системи надання муніципальних послуг, захисту прав споживачів та вносить пропозиції до відповідних регіональних програм.

1.16. Координує в межах та порядку, передбаченому чинним законодавством, роботу об’єктів торгівлі, послуг, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та підприємств харчової промисловості всіх форм власності, в тому числі з питань, пов’язаних з розвитком їх інфраструктури, організацією та якістю торговельного й побутового обслуговування населення.

1.17. Сприяє діяльності громадських організацій, спілок, інших утворень, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва.

1.18. Сприяє розвитку та вдосконаленню:

-   інфраструктури підтримки підприємництва;

-   системи надання муніципальних (в тому числі, адміністративних) послуг на території міста;

-   сфери споживчого ринку, послуг та торговельного обслуговування населення;

-   системи захисту прав споживачів.

1.19. Координує організацію на території міста роботи щодо підтримки вітчизняного товаровиробника.

1.20. Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, його архітектурного вигляду.

1.21. Здійснює в межах повноважень координацію діяльності щодо організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектуриі містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів.

1.22. Координує розроблення і реалізацію у встановленому порядку цільових програм розвитку підприємництва, системи надання муніципальних послуг, захисту прав споживачів та вносить пропозиції до відповідних регіональних програм.

1.23. Координує в межах та порядку, передбаченому чинним законодавством, роботу об’єктів торгівлі, послуг, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та підприємств харчової промисловості всіх форм власності, в тому числі з питань, пов’язаних з розвитком їх інфраструктури, організацією та якістю торговельного й побутового обслуговування населення.

1.24. Сприяє розробленню та розвитку міських галузевих програмта контролює їх виконання.

1.25. Сприяє розробленню проектів бюджетів у галузях надання муніципальних послуг (в тому числі, адміністративних),  містобудування та архітектури, раціональному використанню виділених коштів, співпраці виконавчих органів міської ради з департаментом фінансів міської ради.

1.26. Погоджує проекти розпорядчих актів міського голови, міської радита її виконавчого комітету з питань, що належать до його компетенції.

1.27. Очолює та бере участь у роботі комісій консультативних, дорадчихта інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчих органах міської ради.

1.28. Здійснює заходи щодо сприяння організації проведення на території міста громадських слухань за напрямами діяльності підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.29. Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

1.30. Здійснює заходи щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради і підвищення ефективності роботи підприємств та організацій відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

1.31. Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими виконавчими органами міської ради, спрямовує, координує та контролює їх діяльність відповідно до розподілу посадових обов’язків.

1.32. Погоджує річні плани роботи підпорядкованих виконавчих органів міської ради та здійснює загальний контроль за їх виконанням.

1.33. Надає пропозиції щодо формування календарного плану основних заходів, що проводять міська рада та її виконавчий комітет.

1.34. Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих актів та службових документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що, зокрема, відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

1.35. Розглядає службові документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих службових документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до вимог чинного законодавства з питань діловодства.

1.36. Підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити на інформацію, документи, що надсилаються до органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови, крім випадків, установлених законодавством України.

1.37. Погоджує документи з кадрових питань за напрямами діяльності відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.

1.38. Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначенняна посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств або закладів міста, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень.

1.39. Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій у підпорядкованих виконавчих органах міської ради та керівників комунальних підприємств або закладів міста.

1.40. Сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.41. Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дніза визначенням відповідальним черговим по місту.

1.42. Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих праві законних інтересів та скаргами про їх порушення.

1.43. Несе персональну відповідальність перед мешканцями містаза неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

1.44. Здійснює повноваження  іншого заступника міського головиз питань діяльності виконавчих органів міської ради на період його тимчасової відсутності згідно з розпорядженням міського голови. 
2. Підпорядкованість виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, організацій та установ міста

2.1. Перелік підпорядкованих виконавчих органів міської ради, діяльність яких координує та контролює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

2.1.1. Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно.

2.1.2. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики.

2.1.3. Управління містобудування та архітектури.

2.1.4. Управління державного архітектурно-будівельного контролю.

2.2. Перелік підприємств, організацій, закладів або установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Кам'янське, які підпорядковані, підзвітні та підконтрольні заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

2.2.1. Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Ордер».

2.2.2. Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Благоустрій».