Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

САУСЬ Костянтин Вікторович

Адреса роботи: майдан Петра Калнишевського, 2 м. Кам`янське, 51931
Кабінет №: 204
Телефон: 55-40-12

Працює (посада, підрозділ,
орган, в якому працює, з якого часу)

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

з 25.04.2019

 

Громадянство

України з 24 серпня 1991 року

 

Число, місяць і рік народження

 

13 березня 1980 року

Місце народження

 

Україна,
м. Дніпропетровськ

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

 

повна вища,
Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого‚ 2009 р.‚ «Правознавство», юрист;
Національна металургійна академія України‚ 2003 р.‚ «Інформаційні системи в менеджменті», спеціаліст менеджменту

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українською, російською – вільно, англійська – читає та перекладає зі словником

Нагороди, почесне звання

 

Подяка міського голови, 2010р.; Почесна грамота виконавчого комітету, 2011р.; нагрудні знаки «Відзнака міського голови», 2014р., 2017р.

Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування

 

25 квітня 2019 року

Ранг посадової особи місцевого самоврядування

 

9 ранг
25 квітня 2019 року

Загальний стаж роботи

 

17 років 7 місяців

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

 

з 25 квітня 2019 року

Депутат ради (найменування ради, депутат від якої партії, блоку)

 

депутат Кам’янської міської ради VІІ скликання

Стягнення

 

не має

Трудова діяльність

Місяць, рік

посада, підрозділ, орган, в якому працював (навчався)

06.2001 по 01.2003

менеджер ринку‚ комерційний директор ринку; ТОВ «Істок»;

м. Дніпро

03.2003 по 02.2019

контролер‚ старший контролер‚ заступник директора‚ виконуючий обов’язки директора‚ директор; дочірнє підприємство «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товарів;

м. Кам’янське

04.2019 по цей час

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; Кам’янська міська рада;
м. Кам’янське

 

 

Довідка підготовлена 03 травня 2019 року
1. Посадові обов’язки

 

1.1.     Сприяє реалізації на території міста державної політики у сфері:

-         розвитку житлово-комунального господарства та будівництва;

-         транспорту та зв’язку;

-         фізичної культури і спорту, молодіжної політики;

-         трудових відносин, зайнятості населення та умов праці, соціально-економічних гарантій захисту працюючих в шкідливих умовах праці;

-         контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

1.2.      Сприяє розробленню проектів бюджетів у галузях житлово-комунального господарства та будівництва, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, раціональному використанню виділених коштів, співпраці виконавчих органів міської ради з департаментом фінансів міської ради з питань, що належать до його компетенції.

1.3.      Координує діяльність в галузі будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень,що спрямовуються на цю мету.

1.4.      Забезпечує комплексний розвиток житлово-комунального господарства міста з метою збереження, належного утримання житлового фонду та прибудинкової території, забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, вирішення відповідно до законодавства питаньщодо поліпшення житлових умов громадян, найповнішого задоволення потреб населення в усіх видах комунальних послуг.

1.5.      Здійснює контроль у сфері експлуатації й ремонту житлового фонду, належного утримання прибудинкової території, виконання робітта послуг для населення комунальними підприємствами міста.

1.6.      Сприяє реалізації прав громадян на отримання якісних житлово-комунальних послуг, робіт з благоустрою та у сфері будівництва відповіднодо чинного законодавства.

1.7.      Координує розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для підвищення рівня житлово-комунальних послуг, робіт з благоустрою міста та розвитку у сфері будівництва.

1.8.      Забезпечує додержання законодавства у сфері  благоустрою, будівництва та житлово-комунального господарства, державних стандартів, норм і правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

1.9.      Здійснює контроль за станом благоустрою міста, залученнямна договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,а також населення.

1.10.    Організовує забезпечення утримання в належному стані пам’ятних місць, кладовищ, інших місць поховання, розташованих на території міста.

1.11.    Контролює підготовку питань для розгляду на сесіях міської радита засіданнях виконавчого комітету міської ради щодо затвердження цільових комплексних програм розвитку будівництва та житлово-комунальної галузі міста, заходів щодо їх виконання.

1.12.    Здійснює контроль за організацією безперебійної роботи всіх видів міського транспорту.

1.13.    Координує напрям діяльності щодо організації паркування автотранспорту та автостоянок у місті.

1.14.    Забезпечує в межах повноважень здійснення на території міста державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

1.15.     Забезпечує організацію роботи щодо накладення штрафівза порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

1.16.    Забезпечує здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливимита небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці,за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

1.17.    Забезпечує участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, в установленому порядку повідомну реєстрацію колективних договоріві територіальних угод відповідного рівня.

1.18.    Сприяє діяльності на території міста спортивних, молодіжних, громадських організацій та творчих спілок.

1.19.    Координує в межах та порядку, передбаченому чинним законодавством, роботу об’єктів фізичної культури і спорту всіх форм власності, в тому числі з питань, пов’язаних з розвитком їх інфраструктури, організацією та якістю надання послуг населенню.

1.20.    Погоджує проекти розпорядчих актів міського голови, міської радита її виконавчого комітету з питань, що належать до його компетенції.

1.21.    Очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчихта інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради.

1.22.   Здійснює заходи щодо сприяння організації проведення на території міста громадських слухань за напрямами діяльності підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.23.   Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

1.24.   Здійснює заходи щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради і підвищення ефективності роботи підприємств та організацій відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.25.   Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими виконавчими органами міської ради, спрямовує, координує та контролює їх діяльність відповідно до розподілу посадових обов’язків.

1.26.   Погоджує річні плани роботи підпорядкованих виконавчих органів міської ради та здійснює загальний контроль за їх виконанням.

1.27.   Надає пропозиції щодо формування календарного плану основних заходів, що проводять міська рада та її виконавчий комітет.

1.28.   Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих актів та службових документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що, зокрема, відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

1.29.   Розглядає службові документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих службових документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до вимог чинного законодавства з питань діловодства.

1.30.   Підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити на інформацію, документи, що надсилаються до органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови, крім випадків, установлених законодавством України.

1.31.   Погоджує документи з кадрових питань за напрямами діяльності відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

1.32.   Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначенняна посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств або закладів міста, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень.

1.33.   Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій у підпорядкованих виконавчих органах міської ради та керівників комунальних підприємств або закладів міста.

1.34.   Сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.35.   Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дніза визначенням відповідальним черговим по місту.

1.36.   Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих праві законних інтересів та скаргами про їх порушення.

1.37.   Несе перед мешканцями міста персональну відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

1.38.   Здійснює повноваження  іншого заступника міського головиз питань діяльності виконавчих органів міської ради на період його тимчасової відсутності згідно з розпорядженням міського голови. 
2. Підпорядкованість виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, організацій та установ міста

2.1. Перелік підпорядкованих виконавчих органів міської ради, діяльність яких координує та контролює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

2.1.1.  Департамент житлово-комунального господарства та будівництва.

2.1.2.  Управління транспортної інфраструктури та зв’язку.

2.1.3.  Відділ праці та соціально-трудових відносин.

2.1.4.  Управління молоді та спорту.

2.2. Перелік підприємств або закладів, що перебуваютьу комунальній власності територіальної громади міста Кам’янське, які підпорядковані, підзвітні та підконтрольні заступникові міського головиз питань діяльності виконавчих органів міської ради

2.2.1.     Комунальне виробниче підприємство Кам’янської міської ради «Міськводоканал».

2.2.2.     Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Тепломережі».

2.2.3.     Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду».

2.2.4.     Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія».

2.2.5.     Комунальне підприємство «Дніпродзержинське житлове об’єднання».

2.2.6.     Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Зеленбуд».

2.2.7.     Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кам’янське автотранспортне підприємство 042802».

2.2.8.     Комунальне підприємство Кам’янської міської ради  «Комунальник».

2.2.9.     Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Готельний комплекс «Зоря».

2.2.10.   Комунальне підприємство «Дніпродзержинський спецкомбінат».

2.2.11.   Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Інформаційні системи».

2.2.12.   Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Містшляхсервіс».

2.2.13.   Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Міський спецкомбінат».

2.2.14.   Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Навчально-курсовий комбінат».

2.2.15.   Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Трамвай».

2.2.16. Комунальний заклад «Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Кам’янської міської ради.

2.2.17. Комунальний заклад «Дитячо-юнацька футбольна школа «Надія» Кам’янської міської ради.

2.2.18. Комунальний заклад «Міський центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Кам’янської міської ради.

2.2.19. Комунальний заклад «Спортивний комбінат «Прометей» Кам’янської міської ради.