Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

начальник відділу бухгалтерського обліку і фінансування-головний бухгалтер

начальник відділу бухгалтерського обліку і фінансування-головний бухгалтер

Шестакова Наталія Іванівна

Посада: заступник директора департаменту-начальник відділу бухгалтерського обліку і фінансування-головний бухгалтер
Адреса роботи: 51931 м.Кам`янське вул.Москворецька,14
Кабінет №: ІІІ поверх каб.11
Телефон: (0569)55-40-63

Начальник відділу - головний бухгалтер:

 • Організує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ бухгалтерського обліку і фінансування.
 • Здійснює керівництво діяльністю відділу бухгалтерського обліку і фінансування, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.
 • Погоджує проекти договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.
 • Підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов’язкових) платежів, проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, приймання і видачі грошових коштів, оприбуткування та списання рухомого та нерухомого майна, проведення інших господарських операцій.
 • Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує директора департаменту про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

Здійснює контроль за:

 • Відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою та складанням звітності.

 • Цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна. Дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради.

 • Відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням.

 • Оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

 • Розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу бухгалтерського обліку і фінансування.

 • Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.
 • Начальник відділу - головний бухгалтер не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно матеріальні цінності.
 • Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку по КФК 150101 «Капітальні вкладення», 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»
 • Здійснює банківські операції, пов'язані з рухом коштів і товарно- матеріальних цінностей, облік розрахунків з дебіторами та кредиторами по зазначеним функціям та здійснює роботу по списанню дебіторської та кредиторської заборгованості термін позовної давності якої минув.
 • Складає меморіальні ордери, баланс, картки касових та фактичних видатків в частині відповідних функцій.
 • Складає та надає місячну, квартальну та річну звітності та подає до управління Державної казначейської служби України та інших фінансових установ.
 • Організує облік бюджетних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.
 • Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату, складає кошторис витрат на утримання апарату департаменту та організовує їх фінансування.
 • Планує та розробляє кошториси витрат по іншим функціям департаменту та організовує їх фінансування.
 • Забезпечує контроль щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.
 • Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. Здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу антикорупційного законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування.