Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

МЕЛЕШКО Владислав Вікторович

Адреса роботи: майдан Петра Калнишевського, 2 м. Кам`янське, 51931
Кабінет №: 206
Телефон: (0569) 55-40-06

Працює (посада, підрозділ,
орган, в якому працює, з якого часу)

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кам’янської міської ради

з 03.10.2017

 

Громадянство

України з 24 серпня 1991 року

 

Число, місяць і рік народження

 

21 вересня 1973 року

Місце народження

 

Україна,
м. Нікополь

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

 

повна вища,
Дніпропетровський державний університет ‚ 1995р.‚ «Фінанси та кредит», економіст

Науковий ступінь, вчене звання

 

не має

Володіння мовами

 

українською, російською – вільно, англійська, французька – читає та перекладає зі словником

Нагороди, почесне звання

 

не має

Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування

 

03 жовтня 2017 року

Ранг посадової особи місцевого самоврядування

 

9 ранг
03 жовтня 2017 року

Загальний стаж роботи

 

19 років 6 місяців

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

 

-

Депутат ради (найменування ради, депутат від якої партії, блоку)

 

-

Стягнення

 

не має


Трудова діяльність

Місяць, рік

посада, підрозділ, орган, в якому працював (навчався)

09.1990 по 02.1994

студент; Дніпропетровський державний університет;
м. Дніпро

02.1994 по 10.1996

директор; товариство з додатковою відповідальністю «Діна-Довіра»;
м. Дніпро

11.1996 по 12.1997

головний бухгалтер; товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна експертна компанія»;
м. Дніпро

12.1997 по 09.1998

начальник: відділ ресурсів; управління національної валюти; АКБ інвестування програм реконструкції та розвитку «Заводбанк»;
м. Дніпро

09.1998 по 04.1999

економіст: управління інвестицій; акціонерний комерційний банк «ЮЖКОМБАНК»;
м. Дніпро

04.1999 по 06.2000

економіст: Дніпропетровський філіал; закрите акціонерне товариство страхової компанії «Вексель фінансово-страховий альянс»;
м. Дніпро

01.2001 по 09.2001

виконавчий директор: салон одягу; приватний підприємець Купрій В. М.;
м.Кам’янське

10.2001 по 08.2003

спеціаліст зі страхування‚ начальник відділу медичного страхування: закрите акціонерне товариство «Аура»;
м. Дніпро

08.2003 по 09.2005

корпорація «Науково-виробнича інвестиційна група «Інтертайп»;
м. Дніпро

09.2005 по 10.2006

економіст: відділ податкового прогнозування та використання податкових ресурсів: Податкове управління Фінансової дирекції; Корпорація «Науково-виробнича інвестиційна група «Інтерпайп»;
м. Дніпро

09.2010 по 12.2010

виплата допомоги по безробіттю;
м. Кам’янське

12.2010 по 07.2011

виплата допомоги по безробіттю;
м. Дніпро

07.2011 по 12.2011

менеджер з продажу; ТОВ «Торгова компанія «Альбіон»;
м. Дніпро

12.2011 по 03.2012

менеджер зі збуту‚ директор по економічним питанням; ТОВ «Торгова компанія «Армада»;
м. Дніпро

03.2012 по 02.2013

начальник: відділ з медичних видів страхування; приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Весна-поліс»;
м. Дніпро

05.2013 по 01.2014

виплата допомоги по безробіттю;
м. Дніпро

03.2014 по 12.2014

представник торговий; Дніпропетровська філія приватного акціонерного товариства «Альцест»;
м. Дніпро

03.2015 по 04.2015

представник торговий; Дніпропетровська філія приватного акціонерного товариства «Альцест»;
м. Дніпро

10.2017 по цей час

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; Кам’янська міська рада;
м. Кам’янське


 Довідка підготовлена 05 жовтня 2017 року
1. Посадові обов’язки

1.1.   Сприяє реалізації на території міста державної політики у сфері освіти, культури, фізичної культури і спорту, молодіжної політики.

1.2.   Сприяє розробленню проектів бюджетів у галузях освіти та культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, раціональному використанню виділених коштів, співпраці виконавчих органів міської радиз департаментом фінансів міської ради з питань, що належать до його компетенції

1.3.   Сприяє діяльності на території міста спортивних, молодіжних, громадських організацій та творчих спілок.

1.4.   Забезпечує взаємодію адміністрацій районів міста, управління містобудування та архітектури міської ради, департаменту з гуманітарних питань міської ради та відповідних комунальних служб міста щодо святкового оформлення міста.

1.5.   Координує в межах та порядку, передбаченому чинним законодавством, роботу об’єктів освіти, культури, фізичної культури і спорту всіх форм власності, в тому числі з питань, пов’язаних з розвитком їх інфраструктури, організацією та якістю надання послуг населенню.

1.6.   Сприяє розробленню та розвитку міських галузевих програмта контролює їх виконання.

1.7.   Погоджує проекти та прийняті рішення міської ради за напрямом діяльності, рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови та службові документи.

1.8.   Очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчихта інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради.

1.9.   Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

1.10. Здійснює заходи щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради і підвищення ефективності роботи підприємств, закладів, організацій та установ відповідно до підпорядкованості.

1.11. Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими виконавчими органами міської ради, спрямовує, координує та контролює їх діяльність відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.12. Погоджує річні плани роботи підпорядкованих виконавчих органів міської ради та здійснює загальний контроль за їх виконанням.

1.13. Погоджує пропозиції керівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради щодо формування річного плану роботи виконавчого комітету міської ради.

1.14. Надає пропозиції щодо формування календарного плану основних заходів, що проводять міська рада та її виконавчий комітет.

1.15. Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих документів та документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що зокрема відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

1.16. Розглядає документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до вимог чинного законодавства з питань діловодства.

1.17. Підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити на інформацію, документи, що надсилаються до органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови, крім випадків, установлених законодавством України.

1.18. Погоджує документи з кадрових питань за напрямами діяльності відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

1.19. Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначенняна посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємствабо закладів міста, з якими взаємодіє в межах наданих повноважень, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень.

1.20. Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій у підпорядкованих виконавчих органах міської ради та керівників комунальних підприємств або закладів міста, з якими взаємодіє в межах наданих повноважень.

1.21. Сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.22. Здійснює заходи щодо сприяння організації проведення на території міста громадських слухань за напрямами діяльності підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

1.23. Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дніза визначенням відповідальним черговим по місту.

1.24. Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

1.25. Несе персональну відповідальність перед мешканцями містаза неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

1.26. Здійснює повноваження іншого заступника міського головиз питань діяльності виконавчих органів міської ради на період його тимчасової відсутності згідно з розпорядженням міського голови. 
2. Підпорядкованість виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, організацій та установ міста

2.1. Перелік підпорядкованих виконавчих органів міської ради, діяльність яких координує та контролює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

        Департамент з гуманітарних питань. 

2.2. Перелік підприємств, організацій, закладів або установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Кам'янське, які підпорядковані, підзвітні та підконтрольні заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

2.2.1.   Комунальний заклад «Музей історії міста Кам’янське» Кам’янської міської ради.

2.2.2.   Комунальний заклад «Централізована бібліотечна системам. Кам’янського» Кам’янської міської ради.

2.2.3.   Комунальний заклад «Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Кам’янської міської ради.

2.2.4.   Комунальний заклад «Дитячо-юнацька футбольна школа «Надія» Кам’янської міської ради.

2.2.5.   Комунальний заклад «Міський центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Кам’янської міської ради.

2.2.6.   Комунальний заклад «Спортивний комбінат «Прометей» Кам’янської міської ради.

2.2.7.   Комунальний заклад «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м.Кам’янського» Кам’янської міської ради.

2.2.8.   Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кіноконцертний зал «Мир».

2.2.9.   Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Центральний парк культури та відпочинку».

2.2.10. Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Лівобережний парк».