Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Заступник начальника управління

Заступник начальника управління

Плєшакова Тетяна Олександрівна

Адреса роботи: вул.Москворецька,19
Кабінет №: 207
Ел.скринька: eko@dndz.gov.ua
Телефон: 56-05-53

Завдання та обовязки 

 1. Здійснює керівництво діяльністю управління та його структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на управління завдань, в межах повноважень.

2. Забезпечує в межах своєї компетенції здійснення реалізації рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану довкілля на території міста.

3. Здійснює підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів.

4. Організовує розроблення місцевих екологічних програм.

5. Розглядає матеріали та вносить пропозиції до місцевих екологічних програм.

6. Здійснює розгляд рекомендацій постійних комісій міської ради, повідомляє комісії про результати розгляду та вжиті заходи.

7. Здійснює розгляд запитів і звернень народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції управління.

8. Бере участь у роботі тендерного комітету управління щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

9. Забезпечує доступ громадськості  до повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої наданої суб’єктом господарювання документації щодо планованої діяльності.

10. Здійснює розгляд пропозиції щодо поточних та перспективних природоохоронних заходів підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища.

11. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян, відповідно до покладених на управління завдань.

12. Бере участь у проведені конференцій, симпозіумів, заходів і зустрічій з громадянами міста з питань, що належать до компетенції управління, здійснює зв’язки з громадськими природоохоронними організаціями.

13. Організовує та здійснює заходи з пропаганди екологічних знань серед молоді, шанобливого відношення до збереження довкілля.

14. Бере участь у засіданнях тендерного комітету управління екології та природних ресурсів міської ради.

15. Виконує окремі завдання за дорученням керівництва управління пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

16. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

Посадова інструкція