Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Повідомлення про припинення повноважень спостережної комісії при адміністрації Південного району Кам’янської міської ради та формування нового складу спостережної комісії

     На виконання Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», Постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. №429 „Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах” повідомляємо, що трирічний строк повноважень спостережної комісії при адміністрації Південного району Кам’янської міської ради, яку утворено відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.01.2016 №4 „Про утворення спостережних комісій при адміністраціях Баглійського, Дніпровського та Заводського районів” закінчується 28 січня 2019 року.

     До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.

     Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу спостережних комісій і повноваження яких були припинені достроково у зв’язку з відмовою відвідувати установи виконання покарань за дорученням спостережної комісії та у зв’язку з відсутністю без поважних причин на трьох підряд засіданнях спостережної комісії.

     Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

     Основними завданнями спостережної комісії є:

1) організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;

2) сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

3) організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

4) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

     З метою формування нового складу спостережної комісії при адміністрації Південного району міської ради просимо підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до нового складу спостережної комісії своїх представників, подати до адміністрації району відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації до закінчення строку повноважень діючої спостережної комісії (до 28.01.2019 року).

     Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто. Адреса адміністрації Південного району Кам’янської міської ради: вул. Затишна, 3, м.Кам’янське, 51900; тел.560727; 560722 e-mail: 71066@dndz.gov.ua Адміністрація Південного району Кам’янської міської ради