Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради
ss="b-main-menu-->
 • sol sub-su .header>Дei c wrapper>s="col">
 • wrapper breadcrumbs-sec>wrappers="col">
 • wrappers="nav">
 • Повідоло нн департаментукуманита`
 • ss=ur="cokhive_
 • wrapper breadcrumbs-seeader>wrapper>s="col">
 • wrappers="col">
 • wrappersright-b-su umbs-sec><`
 • right-b-su"li>
 • Департамент економічного розвитку
 • иspan>еон департаментукуманита`
 • йамовн< Каaino
 • C рева департаментм
 • раа
 • pmuss=віти рпо роботу ирекламація здреиртаЂівa>
 • Інформація впорѰвлі відкритих даним
 • asidek">breadcsub-->ss="ntamel"iss="ntamelheader"spls="co-stat-and-iddink"p>Toyota Foundizati `ькациЃчЎст ме "suліниspanеѵсс )уpan>ства тоьсткае мабЃс/aнавч. 9.docвідоа)утпрма еanoедненноЀирЌкогойабЁтрз питаня з питаьнокумеітик.

  "p>9.docаутлавЂикої полкрз Ёів<нніЃс/ д < н зЏ у ф45о рв/sp. 9умеєу Ѐодниром нння рипѵзяваямства бї місцня прнерення пѵаутлавЂиаої полкррсе"sub-mainoьної іЈа тоn> "p>9.docвідоа гранВиЃшенняовиuліниspanвіндо ѵсс )уpan>ств». 9ісдр нада граннЏ вутпрмих ЂеanoедненьЀаовтрацітнмліарвЏ вЈеннЀілѵзянвіѽтия з питаьних питани уаspan> "p>9акѲ Ђеanoеднен:

  "ol> "До роЌка ѷ питаьн-куманитаих сокум утлл`
 • ь оnуѸа цих сокум; огѸта/овннЏітиту мжя адвліннои, nобi>
 • Додкрииноївіn рсьог, nомнаеннрмЇв< зЀДокуоЖтмеѸа аіананенн, nо Жв<иь<пѵзявanдо заu9v8ass=""sub-mai вутпрмикориино"sub-Ђеових з сх ѵсс )уpan>стк.a>< коІрЏваіѼ віцтвршенняовиu )уpanвнЂр nовихАриЀілѽихspan><за<е о/сст жвннЏ ар о/аіїствршенняокої ліідЀавлanдо ЂеanЀівни коЁеессту мліа спѲЏмея м-ДокумЎ коЄnoеис/sp, реклаванЎи та мконкумЎ Ѽм-Ѓ.a>--> мабЃс/aЖзЏ адвлінно; уівічнідоивн,а кspan>uлікЀааspan>ьк,е о//еон, пиspanраЃст кspan>< ѵсс )уpan>ст зЃе мабЃс/aнавч.a> "pan>УЏіѸя у участ х місвсурні о/сст бЃс/ до>="https:toyotafound.appspot.uaco#/en/D18-R-n> "p>9гума гран<айамода де граок 8 ол. yen. 9гранЁів "p>9Повідом< інформацюn р грома х Ђеanoедвниськ тгранЁік тdocвідока о//та аЖѹЂдрх поѸЀЏ тми: <>="htps://e-toyotafound.or.jp/engseli/resetvar/2018/n>="htps://e-toyotafound.or.jp/engseli/faq/n>n>n>>breadc> ="col">
 • < der> < ="col">
 • ="rallax#="rallax eade b-manav> ="ntame der>av> =oot>< may be herader> ">
 • < der>>>>>><=oot>< apper>s=oot>wrappers="col">
 • >> wrapperscopyrights justifyap wrapperscopy">©2018,их льннська міськ учас wrappersmadebyb-maii classmadeby__u-linПkrestok.ile.c" target="_blalinln>До роЌкаn>тоѹЂх ТОВ «">ІАсђ="kuвѺ рес
 • < der>