Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про управління

Створено: 2016-02-09 16:08:40Оновлено: 2019-02-20 11:59:24

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління соціальної політики Кам’янської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Управління соціальної політики Кам’янської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ 24604168).

Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного герба України, своїм найменуванням
та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи передбачені діловодством.   

Місце знаходження:

51931

м. Кам’янське,

вул. Москворецька,

буд.19.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Управління є правонаступником департаменту охорони здоров’я
та соціальної політики Кам’янської міської ради (код ЄДРПОУ 02012740)
в частині повноважень наданих управлінню.

1.5. Положення про управління затверджується міською радою.

1.6. У складі управління можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

1.7. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на соціальний захист населення, реалізацію сімейної та гендерної політики, оздоровлення дітей.

1.8. Структура управління, його чисельність, фонд оплати праці затверджуються міською радою.

1.9. Управлінню підпорядковується комунальний заклад соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» Кам’янської міської ради.

1.10. Управління спрямовує діяльність Кам’янського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

1.11. Скорочена назва управління – УСП.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями управління є:

2.1. Забезпечення на території міста реалізації державної та регіональної  політики у сфері соціального захисту населення, трудових відносин, зайнятості населення та умов праці, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей.

2.2. Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері соціальної політики.

2.3. Виконання функцій головного розпорядника коштів бюджету міста на здійснення заходів з виконання міських та регіональних соціальних програм.

2.4. Надання адміністративних послуг.

2.5. Реалізація на території міста повноважень міської ради у сфері соціального захисту населення трудових відносин, зайнятості населення
та умов праці, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення дітей.

2.6. Створення умов для розвитку місцевих програм з питань соціального захисту населення, трудових відносин, зайнятості населення та умов праці, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, та реалізації цих заходів.

2.7. Забезпечення фінансування комунального закладу соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» Кам’янської міської ради, Кам’янського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та міських громадських організацій ветеранів і інвалідів.

2.8. Забезпечення у межах своїх повноважень: захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів; здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління; виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;  захист персональних даних.

ІІІ. Функції

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Розробляє та забезпечує реалізацію міських програм з питань соціального захисту населення міста, зайнятості, охорони праці, сімейної
та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей.

3.2. Забезпечує в межах повноважень реалізацію в місті системи державних та місцевих гарантій з питань соціального захисту населення.

3.3. Бере  участь у підготовці пропозицій до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.

3.4. Здійснює розрахунки з підприємствами-перевізниками за надані послуги з перевезення пільгової категорії громадян міським авто-
та електротранспортом, залізничним транспортом.

3.5. Веде облік осіб, які потребують проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир та мають право
на таку пільгу, та організує проведення цих робіт.

3.6. Веде облік та видає за рахунок коштів міського бюджету путівки
на санаторно-курортне лікування ветеранам праці, які потребують санаторно-курортного оздоровлення.

3.7. Забезпечує ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, здійснює їх первинну реєстрацію та координацію їх дій для вирішення нагальних проблемних питань, які виникають при переміщенні.

3.8. Співпрацює з благодійними фондами та організаціями з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб.

3.9. Уживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян
та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

3.10. Контролює роботу комунального закладу соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» Кам’янської міської ради та якість надання ними соціальних послуг, надає міській раді
та виконавчому комітету міської ради пропозиції з цього питання.

3.11. Здійснює виплату адресних матеріальних допомог громадянам міста.
          3.12. Веде облік та здійснює видачу адресної натуральної допомоги мешканцям міста пільгової категорії населення.

3.13. Забезпечує діяльність:

- комісії для надання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету;

- міської комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення анти терористичної операції;

- комісії з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків та квартир осіб, які мають право на таку пільгу;

- міської координаційної ради з безпечної життєдіяльності населення;

- робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати
та зайнятості населення в м. Кам’янському;

- комісії з питань взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;

- координаційної ради з соціальних питань;

- координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради;

- робочої групи з розгляду документів і підготовки клопотань для подання комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації;

- міської комісії з питань призначення (відмовлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;

- робочої групи з питань підтримки осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО;

- штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку.

         3.14. Готує у межах своїх повноважень інформаційні та аналітичні матеріали для міського голови.

3.15. Організовує проведення міських урочистих заходів з питань,
що належать до його повноважень.

3.16. Організовує та координує роботу з питань соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, та вирішення проблемних питань членів сімей загиблих учасників АТО.

3.17. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.18. Сприяє участі ветеранських громадських організацій у вирішенні завдань соціального захисту мешканців міста, реалізації програм соціальної спрямованості, в тому числі із залученням волонтерів, здійснює фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів за рахунок коштів міського бюджету. Приймає участь у конференціях, пленумах, зборах міських громадських організацій.

3.19. Проводить роботу з певними  категоріями громадян міста (Почесні громадяни міста, Герої Соціалістичної Праці, повні кавалери ордена Слави, громадяни міста, яким виповнилося 100 і більше років).

3.20. Здійснює підтримку електронної сторінки інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада» в актуальному стані (електронна сторінка суб’єкта надання адміністративних послуг).

3.21. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на запобігання масового безробіття, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, легалізації виплати заробітної плати, створення нових робочих місць.

3.22. Здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству, веде облік та забезпечує зберігання копій колективних договорів, змін та доповнень до них.

3.23. Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності
її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

3.24. Здійснює  аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері, забезпечує
у межах своїх повноважень дотримання законодавства у сфері оплати праці, запровадження мінімальних державних гарантій з оплати праці,
соціально-економічних гарантій захисту рівня життя, зайнятості населення
на підприємствах усіх форм власності, в організаціях та установах міста.

3.25. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері трудових відносин, зайнятості населення та умов праці,
соціально-економічних гарантій захисту працюючих в шкідливих умовах праці.

3.26. Здійснює в межах повноважень контроль у сфері дотримання норм законодавства з питань праці, охорони праці, за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в організаціях та установах міста усіх форм власності.

3.27. У межах повноважень сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць.

3.28. Співпрацює з об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України
у Дніпропетровській області, міським центром зайнятості населення, громадськими організаціями міста, фондами, підприємствами різних форм власності, окремими громадянами з питань законодавства про працю.

3.29. Координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм і здійснення заходів, спрямованих
на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей
та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми. Координує діяльність підприємств, установ та організацій і взаємодіє з  адміністраціями районів міста з питань реалізації державної політики у цих сферах.

3.30. Надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям,
що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам установам
та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї.

3.31. Вносить пропозиції щодо необхідності створення спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї, центрів соціально-психологічноїдопомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, надає
їм консультаційно-методичну допомогу.

3.32. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей.

3.33. Здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон.

3.34. Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей.

3.35. Надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми та взаємодіє з цього питання з адміністраціями районів міста.

3.36. Координує діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді та визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей.

3.37. Організує та контролює роботу щодо підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників управління та підпорядкованого закладу.

3.38. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників управління, підпорядкованого закладу, підприємств і організацій державними та міськими нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у діяльності
з питань соціальної політики.

3.39. Готує в межах повноважень розпорядчі акти міської ради,
її виконавчого комітету та міського голови.

3.40. Координує роботу щодо забезпечення комунального закладу соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» Кам’янської міської ради та Кам’янського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами.

3.41. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та громадських об’єднань, уживає відповідно до чинного законодавства заходів щодо усунення причин виникнення скарг, надає консультації громадянам за напрямом діяльності. Веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління, контролює цю роботу у підпорядкованому закладі.

          3.42. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції управління.

3.43. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

3.44. Здійснює в межах повноважень заходи щодо запобігання і протидії корупції та контроль за додержанням підпорядкованими посадовими особами вимог антикорупційного законодавства.

3.45. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями
і правилами діловодства.

         3.46. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку
та використання архівних документів управління.

3.47. Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань міської ради та її виконавчого комітету.

3.48. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

ІV. Права

Управління має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.

4.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.

4.4. Оприлюднювати в засобах масової інформації інформацію з питань, віднесених до компетенції управління.

4.5. Здійснювати в межах наданих повноважень перевірки звітів, планів, кошторисів, фінансово-бухгалтерських та інших документів, пов’язаних
із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів виділених  на  виконання програм соціального  захисту, а також отримувати від підпорядкованих закладів та одержувачів бюджетних коштів необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок.

4.6. Здійснювати на території міста в межах повноважень контроль
за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

4.7. Накладати штрафи за порушення законодавства про працю
та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

4.8. Здійснювати на території міста в межах повноважень контроль
за додержанням роботодавцями і працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

4.9. Брати участь в роботі засідань міської ради та її виконавчого комітету, нарадах та семінарах, які проводяться цими органами.

4.10. Надавати пропозиції щодо внесення до проектів рішень
і розпоряджень міського голови питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4.11. Готувати розпорядчі акти за напрямком діяльності. 

4.12. Вимагати в межах повноважень від підпорядкованих підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.

4.13. Контролювати хід виконання комплексних програм в галузі соціального захисту населення, охорони праці, сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей.

4.14. Вживати заходів щодо заохочення та притягнення
до відповідальності керівників комунального закладу соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» Кам’янської міської ради, Кам’янського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді.

4.15. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності необхідні статистичні дані, звіти, документи та інші матеріали, які стосуються діяльності управління або необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.16. Уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління.

V. Організація роботи

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади у встановленому законом порядку.

5.2. Начальник управління здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень управління, несе персональну відповідальність
за виконання покладених на управління завдань та визначає ступінь відповідальності підлеглих працівників.

5.3. Посадові інструкції начальника та працівників управління погоджує заступник міського голови за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.4. У разі утворення у складі управління структурних підрозділів начальник управління затверджує їх положення.

5.5. Начальник управління має право розпоряджатися рахунками управління, підписувати документи, які стосуються діяльності управління,
та делегувати право підпису посадовим особам щодо окремих фінансових операцій.

5.6. Посадові особи зобов’язані дотримуватись правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та розпорядженням міського голови.

5.7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів
і видатків, штатний розпис управління затверджуються міською радою. 

5.8. Управління забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для роботи та зберігання документів, а також законодавчими
та іншими нормативними актами і діловими матеріалами за напрямком роботи.

 

 

 

        

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління соціальної політики Кам’янської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Управління соціальної політики Кам’янської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ 24604168).

Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного герба України, своїм найменуванням
та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи передбачені діловодством.   

Місце знаходження:

51931

м. Кам’янське,

вул. Москворецька,

буд.19.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Управління є правонаступником департаменту охорони здоров’я
та соціальної політики Кам’янської міської ради (код ЄДРПОУ 02012740)
в частині повноважень наданих управлінню.

1.5. Положення про управління затверджується міською радою.

1.6. У складі управління можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

1.7. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на соціальний захист населення, реалізацію сімейної та гендерної політики, оздоровлення дітей.

1.8. Структура управління, його чисельність, фонд оплати праці затверджуються міською радою.

© 2019, Кам`янська міська рада