Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 16:02:46Оновлено: 2016-08-26 12:18:25

І. Загальні положення

1.1. Адміністративно-господарчий відділ Кам'янської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Кам'янської міської ради, що утворюється міською радою у складі апарату міської ради, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та обласної державної адміністрації, рішеннями Кам'янської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Матеріально-технічне супроводження діяльності керівництва міської ради та її виконавчого комітету.

2.2. Організація технічного обслуговування та утримання в належному стані відповідно до правил та норм санітарії, пожежної безпеки будівлі і приміщень будівлі міської ради.

2.3. Забезпечення контрольно-перепускного режиму в будівлі міської ради.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Готує матеріалі для укладання з підприємствами та організаціями договорів щодо належного забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів.

3.2. Здійснює необхідний технічний супровід сесій міської ради, засідань виконавчого комітету міської ради, нарад та заходів, що проводить міський голова.

3.3. Забезпечує працівників виконавчих органів апарату міської ради канцелярським та технічним приладдям, а також предметами господарчого вжитку.

3.4. Готує приміщення будівлі міської ради до осінньо-зимового періоду та організовує проведення поточних ремонтів.

3.5. Здійснює прибирання будівлі міської ради та приміщень виконавчих органів міської ради, розміщених в окремих будівлях.

3.6. Забезпечує контрольно-перепускний режим відвідувачів будівлі міської ради, а також  організацію охорони будівлі міської ради.

3.7. Забезпечує виконання окремих доручень міського голови та завдань керівництва міської ради та її виконавчого комітету.

3.8. Здійснює підготовку матеріалів для укладання договорів щодо забезпечення службового автотранспорту запасними частинами.

3.9. Здійснює підготовку матеріалів для укладання договорів щодо технічного обслуговування службового автотранспорту.

3.10. Координує роботу водіїв службового автотранспорту.

3.11. Здійснює підготовку щодо технічного обслуговування та санітарного стану службового автотранспорту.

3.12. Здійснює підготовку матеріалів для укладання договорів щодо страхування службового автотранспорту.

3.13. Здійснює підготовку матеріалів для укладання договорів щодо страхування водіїв службового автотранспорту від нещасного випадку.

3.14. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами відділу антикорупційного законодавства.

3.15. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.16. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

ІV. Права

Відділ має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріалі, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань за напрямом діяльності.

4.4. Взаємодіяти під час виконання покладених на нього завдань з виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянина та їх об’єднаннями.

V. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому порядку.

5.2. Начальник відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3. Посадові інструкції начальника та працівників відділу погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

5.4. Відділ взаємодіє:

5.4.1. З юридичним відділом міської ради стосовно укладання договорів.

5.4.2. З обліково-фінансовим відділом міської ради щодо:

- проплати поточних рахунків та рахунків за надання послуг міській раді;

- оформлення актів про приймання-передавання та списання основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів та запасів.

5.4.3. З відділом персоналу міської ради стосовно надання службових документів – підстав до наказів з адміністративно-господарчих питань.

5.5. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, канцелярських товарів та інвентарю.

Положення затвердженно рішенням міської ради №716-32/VI від 27.02.2013 "Про затвердження положення про адміністративно-господарчий відділ Дніпродзержинської міської ради"

Зміни до положення, затверджені рішенням міської ради № 311-09/VII від 29.07.2016 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.02.2013 №716-32/VI"