Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про адміністрацію

Створено: 2016-02-09 16:17:32Оновлено: 2016-09-19 08:22:11

                                                                 1. Загальні положення

1.1. Адміністрація Південного району Кам’янської міської ради (далі – адміністрація району) є виконавчим органом Кам’янської міської ради (далі – міська рада), що діє на правах самостійного департаменту, створеним нею для реалізації функцій місцевого самоврядування на території Південного району міста Кам’янське.

1.2. Адміністрація району є складовою частиною єдиної системи місцевого самоврядування у місті, підзвітною і підконтрольною Кам’янській міській раді (Код ЄДРПОУ – 24604168), підпорядкованою виконавчому комітету міської ради та міському голові.

1.3. Адміністрація району у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.4. Адміністрація району є юридичною особою публічного права, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Адміністрація району має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного герба України, інші печатки, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державного казначейства України.

1.5. Юридична адреса адміністрації району: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Затишна, 3.

2. Основні завдання

2.1. Адміністрація району:

2.1.1. Забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.

2.1.2. Здійснює у встановленому порядку управління окремими галузями або сферами діяльності, зокрема у межах, визначених міською радою та її виконавчим комітетом.

2.1.3. Виконує у встановленому законодавством порядку функції органу опіки та піклування.

2.1.4. Виконує у встановленому законодавством порядку функції органу реєстрації місця проживання/перебування особи.

2.1.5. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

3. Повноваження адміністрації

3.1. Адміністрація району здійснює надані повноваження, відповідно до чинного законодавства України.

3.2.До компетенції адміністрації району належить:

У галузі соціально-економічного розвитку та планування:

3.2.1. Підготовка пропозицій до проектів планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, участь в організації їх виконання; надання звітів про хід та результати їх виконання.

3.2.2. Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, координація зазначеної роботи на території району.

У галузі бюджету, фінансів:

3.2.3. Участь у процесі формування міського бюджету згідно чинного законодавства.

3.2.4. Підготовка і надання департаменту фінансів міської ради бюджетних запитів з обґрунтовуванням витрат для включення їх в проект міського бюджету.

3.2.5. Здійснення організаційних заходів щодо закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти (тендери, електронні державні закупівлі).

3.2.6. Участь у складанні кошторисів доходів і видатків одержувачів бюджетних коштів.

У галузі торгівлі та побутового обслуговування:

3.2.7. Надання пропозицій щодо розміщення на території району тимчасових споруд, об’єктів благоустрою, будівель і споруд, з урахуванням потреб торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення.

3.2.8. Погодження розміщення на території району тимчасових споруд, об’єктів благоустрою, будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгівельного та інших призначень, в тому числі погодження земельних ділянок під їх розміщення.

 

У галузі житлово-комунального господарства:

 3.2.9. Моніторинг діяльності комунальних та приватних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги та послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, щодо:

а) своєчасного проведення весняного та осіннього оглядів житлового фонду комунальної власності, за необхідністю позачергового огляду житлових будинків та окремих конструктивних елементів;

б) організації їх роботи щодо належної експлуатації житлового фонду та об’єктів благоустрою;

в) виконання заходів з підготовки житлового фонду на території району до експлуатації в осінньо-зимовий період;

  г) організації озеленення, створення місць відпочинку громадян та утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства;

          д) освітлення доріг, вулиць та прибудинкових територій.

3.2.10. Координація робіт щодо збирання, транспортування побутових відходів з території приватного сектору району.

3.2.11. Погодження контрактів з керівниками житлово-експлуатаційних підприємств та комунального господарства міської комунальної власності, які діють на території району.

3.2.12. Участь у міських комісіях, які розглядають питання житлово-комунального господарства.

3.2.13. Замовлення робіт з проектування, будівництва, проведення поточного та капітального  ремонту доріг, тротуарів, зовнішнього освітлення вулиць приватного сектору в межах коштів, виділених бюджетом міста.

3.2.14. Участь у розгляді конфліктних ситуацій, які виникають між власниками суміжних домоволодінь, щодо додержання правил добросусідства на території приватного сектору району.

3.2.15. Надання консультативної, організаційно-методичної допомоги органам самоорганізації населення, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативам, асоціаціям власників жилих будинків, з питань утримання і збереження житлового фонду; реалізації заходів щодо поліпшення санітарного стану та благоустрою жилих будинків і прибудинкових територій.

3.2.16. Надання пропозицій щодо облаштування на території району зупинок пасажирського транспорту, пішохідних переходів, засобів обмеження швидкості руху автомобільного транспорту та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху, узгодження їх розміщення або ліквідації.

3.2.17. Узгодження розташування, благоустрою та облаштування місць відстою пасажирського транспорту біля прикінцевих зупинок.

У галузі благоустрою:

3.2.18. Здійснення перевірок території району, об'єктів благоустрою району щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території міста Кам’янське.

3.2.19. Внесення пропозицій щодо закріплення за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами територій для прибирання в межах району та укладення відповідних договорів з цього питання.

3.2.20. Організація підтримки в належному стані території району (прибирання снігу, покіс карантинних трав, збір і вивіз опалого листя, прибирання вторинної сировини, тощо на закріплених територіях), залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та укладення договорів на утримання цих територій в межах коштів, виділених на ці цілі.

3.2.21. Організація робіт по знесенню та санітарній обрізці дерев і кущів на території приватного сектору (поза межами прибудинкових територій), шляхом укладення договорів в межах виділених коштів.

3.2.22. Організація робіт з придбання елементів (частин) об’єктів благоустрою в межах виділених коштів.

3.2.23. Організація святкового оформлення території району, залучення на договірних засадах з цією метою трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій району незалежно від форми власності, а також населення.

3.2.24. Координація діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, з питань благоустрою території району.

У галузі обліку та розподілу житла:

3.2.25. Організація діяльності районної громадської житлової комісії, затвердження її складу.

3.2.26. Ведення обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.

3.2.27. Ведення обліку осіб, які користуються правом першочергового та позачергового отримання жилих приміщень.

3.2.28. Здійснення щорічної перереєстрації громадян, які перебувають на обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов.

3.2.29. Вирішення питань укладення та внесення змін до договорів найму жилих приміщень та їх бронювання.

3.2.30. Видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державної та комунальної власності особам, які перебувають на обліку, потребуючих поліпшення житлових умов в районі, на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території району.

3.2.31. Ведення обліку громадян для отримання кімнат у гуртожитках, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

3.2.32. Видача ордерів на жилі приміщення в гуртожитках, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста та укладення договорів найму жилих приміщень в указаних гуртожитках.

3.2.33. Ведення обліку громадян, які мають право на отримання квартир із житлового фонду соціального призначення.

3.2.34. Здійснення щорічного моніторингу сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку або вже отримали таке житло.

3.2.35. Укладання договорів найму соціального житла.

3.2.36. Ведення обліку громадян, які потребують надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання.

3.2.37. Видача ордерів на службові жилі приміщення.

3.2.38. Внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради та підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради про взяття на облік: громадян, які потребують поліпшення житлових умов; громадян, які мають право на отримання квартир із житлового фонду соціального призначення; громадян, які потребують надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання; про здійснення розподілу житла, що належить до комунальної власності міста, у тому числі кімнат у гуртожитках, соціального житла, та житла для тимчасового проживання, а також зняття з обліку громадян.

3.2.39. Здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У галузі соціального захисту населення:

3.2.40. Затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини, опікунської ради та спостережної комісії.

3.2.41. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань органу опіки та піклування, а саме:

а) надання та втрату статусу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

б) встановлення та припинення опіки чи піклування стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

в) позбавлення та поновлення батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення батьківських прав;

г) надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

д) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів на повне державне утримання або до сімейних форм виховання;

е) організація роботи щодо усиновлення дітей (скасування, визнання недійсним);

є) встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, збереження їх права на користування житловим приміщенням;

ж) влаштування дітей до державних інтернатних закладів за заявою батьків;

з) розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками та особами, які їх замінюють обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами.

и) реєстрація підкинутої, знайденої дитини;

і) негайне відібрання дітей у батьків або осіб, які їх замінюють, якщо виникла безпосередня загроза життю та здоров’ю дитини;

ї) вирішення спорів між батьками щодо зміни прізвища та імені дитини;

й) вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

к) визначення участі у вихованні дитини того із батьків, який мешкає окремо від неї;

л) надання згоди або відмови у наданні дозволу на відчуження житла чи іншого нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина; на укладання угод, що потребують нотаріального посвідчення; надання майнових зобов’язань від імені дитини; відмову від майнових прав дитини.

м) набуття дитиною чи надання їй повної цивільної дієздатності;

н) надання дозволу на вчинення будь-яких правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, від імені повнолітньої недієздатної чи обмежено дієздатної особи та надання дозволу на відмову від їх майнових прав та видачу письмових зобов’язань від їх імені;

о) визначення кандидатури майбутнього опікуна особи, яка визнання судом недієздатною або обмежено дієздатною;

п) влаштування в будинки інвалідів громадян похилого віку, які мають потребу в цьому;

р) реєстрації/зняття з реєстрації помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

3.2.42. Забезпечення участі представника органу опіки та піклування у судах та інших органах, надання відповідних висновків органу опіки та піклування.

У галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

3.2.43. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстицiї, органів внутрiшнiх справ, кримінально-виконавчої інспекції, адвокатури, нотаріату.

3.2.44. Виконання функцій і обов’язків органу реєстрації фізичних осіб за місцем проживання/перебування, в т.ч.:

а) формування та ведення Реєстру територіальних громад;

б) реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах Південного району;

в) передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

3.2.45. Затвердження складу та організація роботи адміністративної комісії Південного  району при виконавчому комітеті міської ради.

3.2.46. Організація роботи щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами.

3.2.47. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, які згідно                       з Кодексом України про адміністративні правопорушення, підвідомчі адміністративним комісіям при виконавчих органах міських рад.

3.2.48. Організація виконання покарань та адміністративних стягнень                    у вигляді громадських робіт на базі адміністрації району.

3.2.49. Організація та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітних на базі адміністрації району.

3.2.50. Організація роботи щодо розгляду звернень громадян.

3.2.51. Представництво у встановленому законодавством порядку інтересів адміністрації, територіальної громади району, в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів, з питань віднесених до повноважень адміністрації району.

3.2.52. Звернення до суду:

а) з вимогою про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, які обмежують права територіальної громади району, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

б) з правом належної сторони в судових спорах про визнання спадщини відумерлою, визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням у зв’язку з відсутністю понад шість місяців, з вимогою визнання незаконним володіння або користування житловим фондом та ведення іншої претензійно-позовної роботи.

3.2.53. Своєчасне вжиття заходів за окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

3.2.54. Сприяння організації проведення виборів, референдумів, місцевих опитувань та інших заходів народного волевиявлення на території району відповідно до чинного законодавства.

          3.2.55. Здійснення повноважень органу ведення Державного реєстру виборців, забезпечення ведення реєстру відповідно до  чинного законодавства.

3.2.56. Забезпечення умов для проведення зборів та конференцій жителів за місцем проживання.

3.2.57. Організаційно-методична допомога органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації, в межах визначених чинним законодавством.

3.2.58. Здійснення обліку на території району органів самоорганізації населення, координація їх діяльності.

3.2.59. Внесення пропозицій та підготовка проектів рішень міської ради про надання дозволів на створення органів самоорганізації населення, проектів рішень виконавчого комітету міської ради про легалізацію органів самоорганізації населення, та внесення змін до положень про них, та інших розпорядчих актів щодо організації та сприяння діяльності органів самоорганізації населення .

3.2.60. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом організації взаємодії між органами самоорганізації населення в районі та виконавчими органами міської ради.

3.2.61. Здійснення моніторингу рішень та діяльності органів самоорганізації населення на території району на предмет відповідності Конституції та законам України, актам Президента України та органів виконавчої влади, рішенням міської ради та її виконавчих органів, розпорядженням міського голови, рішенням, прийнятим місцевими референдумами.

3.2.62. Засвідчення довідок, виданих головами органів самоорганізації населення, мешканцям приватного сектору району.

3.2.63. Організація на території району діяльності комісії з проведення перепису населення.

Щодо відзначення державними нагородами України:

3.2.64. Внесення у встановленому порядку до виконавчого комітету міської ради подання про нагородження громадян, які проживають або працюють на території району державними нагородами України, міськими відзнаками, заохочувальними відзнаками обласної держадміністрації, обласної ради.

Інші повноваження:

3.2.65. Забезпечення співпраці адміністрації району з ветеранськими, громадськими, благодійними організаціями, благодійними фондами.

3.2.66. Ведення діловодства управлінської діяльності, кадрового діловодства адміністрації району, відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

3.2.67. Забезпечення в межах своїх повноважень доступу до публічної інформації, розпорядником якої є адміністрація району.

3.2.68. Ведення обліку запитів на інформацію; забезпечення їх своєчасного розгляду відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.69. Ведення обліку господарсько-фінансової діяльності; нарахування та виплата заробітної плати працівникам адміністрації.

3.2.70. Здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за додержанням посадовими особами адміністрації району вимог антикорупційного законодавства.

3.2.71. Забезпечення виконання завдань з: мобілізаційної підготовки та мобілізації; цивільного захисту; охорони праці щодо працівників адміністрації.

3.2.72. Виконання інших повноважень, пов’язаних з досягненням покладених на адміністрацію завдань.

4. Структура та організація роботи

4.1. Адміністрацію району очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації (далі – голова адміністрації району), який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, визначеному законодавством.

Голова адміністрації району безпосередньо підпорядкований міському голові, йому підконтрольний та підзвітний.

4.2. Штатну чисельність адміністрації району затверджує міська рада,  а перелік посад затверджує міський голова за пропозицією голови адміністрації району.

4.3. Голова адміністрації району має заступників, які призначаються на посади та звільняються з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

Заступники голови адміністрації виконують функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених посадовими інструкціями.

Інших посадових осіб місцевого самоврядування та службовців адміністрації району призначає на посади і звільняє з посад міський голова в порядку, визначеному законодавством.

Технічних працівників та обслуговуючий персонал адміністрації району, призначає та звільняє голова адміністрації в порядку, визначеному законодавством.

4.4. Голова адміністрації району:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю адміністрації району, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради за виконання покладених на адміністрацію району завдань та повноважень.

4.4.2. Вносить пропозиції міському голові щодо структури адміністрації району.

4.4.3. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису працівників адміністрації та підпорядкованих виконавчих органів міської ради з розрахунком кошторисів на утримання, у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання.

 4.4.4. Затверджує Положення про структурні підрозділи адміністрації району, посадові інструкції працівників адміністрації та працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

4.4.5. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників адміністрації району.

4.4.6. Вирішує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань працівників адміністрації та погоджує вирішення аналогічних питань щодо керівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

4.4.7. Вносить подання міському голові про  присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування  та преміювання  працівникам адміністрації району та погоджує вирішення аналогічних питань щодо працівників структурних підрозділів зі статусом юридичної особи.

4.4.8. Є головним розпорядником бюджетних коштів.

4.4.9. У межах своїх повноважень представляє адміністрацію району у відносинах з державними й громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та громадянами.

4.4.10. У межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває та закриває банківські рахунки.

4.4.11. У межах своїх повноважень укладає та розриває договори й угоди з підприємствами й організаціями всіх форм власності.

4.4.12. Звертається до суду з питань віднесених до повноважень адміністрації району в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.4.13. Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради на території району.

4.4.14. Організовує роботу із розробки проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови; проведення експертизи проектів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на адміністрацію району

4.4.15. Підписує видані у межах компетенції адміністрації району розпорядження, накази, організовує перевірку їх виконання.

Голова адміністрації видає накази з кадрових та з адміністративно-господарських питань, які носять внутрішньо-організаційний характер, а також з основної діяльності. .

 Голова адміністрації  видає розпорядження з питань виконання  функцій   і  обов’язків органу опіки та піклування.

4.4.16. Організовує прийом громадян на території району, розглядає пропозиції, заяви і скарги з питань, віднесених до повноважень адміністрації району, приймає щодо них рішення і контролює їх виконання.

4.4.17. Сприяє діяльності депутатів усіх рівнів.

4.4.18. Забезпечує інформування жителів району про діяльність адміністрації району.

4.4.19. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

4.4.20. Взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, які виконують свої повноваження на території району.

4.5. Адміністрації району підзвітні та підконтрольні структурні підрозділи зі статусом юридичної особи, а саме:

а) служба у справах дітей адміністрації Південного району Кам’янської міської ради;

б) управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради.

4.6. Адміністрація району координує діяльність Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Південного району.

4.7. Для вирішення питань в окремих сферах діяльності адміністрації району відповідно до вимог чинного законодавства України створюються комісії та інші колегіальні органи. 

5. Права адміністрації району

5.1. Адміністрація району має наступні права:

5.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на адміністрацію району завдань.

5.1.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції адміністрації району.

5.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до її повноважень.

5.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

5.1.5. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

адміністрації району

6.1. Адміністрація району утримується за рахунок коштів міського бюджету відповідно до затвердженого кошторису.

Для здійснення наданих повноважень адміністрація району забезпечується необхідними матеріальними та фінансовими ресурсами за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Адміністрація району є правонаступником майна, прав і обов’язків адміністрації Південного району Дніпродзержинської міської ради.

6.3.  Майно належить адміністрації району на праві оперативного управління. Адміністрація району володіє і користується майном, яке знаходиться в її управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України

7. Відповідальність посадових осіб адміністрації району

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи адміністрації району несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб адміністрації району при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності адміністрації району здійснює міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.