Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіти про роботу зі зверненнями

Створено: 2016-06-29 08:32:18Оновлено: 2018-11-06 11:16:16

    

УЗАГАЛЬНЕНІ СТАТИСТИЧНО-АНАЛІТИЧНІ ДАНІ

про звернення громадян, що надійшли безпосередньо до Управління екології та природних ресурсів міської ради

за 2017 рік

 

Найменування виконавчого органу міської ради

 

Усього звернень  громадян  за  формою надходження

(гр. 1 = сума гр. 1.1 – гр. 1.6)

 

у тому числі:

Усього звернень громадян за ознакою надходження
(гр. 2 = сума гр.  2.1 – гр. 2.5)

у тому числі:

Усього звернень громадян за видами

(гр.3 = сума гр.3.1 – гр. 3.3)

у тому числі:

Усього звернень за статтю їх авторів

(гр.4 = сума гр.  4.1 + гр.  4.2)

у тому числі:

Усього звернень за  суб’єктом

(гр. 5 = сума гр. 5.1, гр.5.2, гр. 5.3)

Індивідуальне

Колективне

Анонімне

Усього звернень за типом

(гр.6 = сума гр. 6.1 –  гр. 6.3)

у тому числі:

Надійшло поштою

На  особистому прийомі

Через уповноважену особу

Через органи влади

Через засоби масової інформації

Від інших органів, установ, організацій

Засобами електронного звязку

Засобами телефонного звязку

Первинне

Повторне

Дублетне

Неодноразове

Масове

Пропозиція (зауваження)

Заява (клопотання)

Скарга

Чоловіча

Жіноча

Усього

У них підписів

Телеграма

Лист

Усне

Електронне

Петиція

 

І

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

5.2.1

5.3

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Управління екології та природних ресурсів міської ради

 

108/9

-

-/2

-

108/-

-

-

-

-/7

108/9

104/

9

4/-

-

-

-

108/9

79/7

15/-

14/2

108/9

59/7

49/2

108/9

87/9

14/-

1320/-

7/-

108/9

-

108/-

-/9

-

-

 

 

          /*     звернення громадян, що надійшли безпосередньо до управління

 

 

Усього звернень за категоріями  авторів

(гр.7 = сума гр. 7.1 – гр. 7.20)

з них від:

Учасників війни

Дітей війни

Інвалідів Великої Вітчизняної війни

Інвалідів війни

Учасників бойових дій

Ветеранів праці

Інвалідів 1 групи

Інвалідів ІІ групи

Інвалідів ІІІ групи

Дітей-інвалідів

Одиноких матерів

Матерів-героїнь

Багатодітних сімей

Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

Учасників ліквідації

наслідків аварії на ЧАЕС

Героїв України

Героїв Радянського Союзу

Героїв Соціалістичної праці

Дітей

Інших категорій

Усього звернень за соціальним станом їх

авторів (гр.8 = сума гр.8.1 – 8.12)

Пенсіонерів

Робітників

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

8

8.1

8.2

108/9

-

-

-

-

1/-

2/-

-

4/-

2/-

-

-

-

2/-

-

-

-

-

-

-

97/

9

108/9

7/-

8/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них від:

Усього звернень за результатами їх розгляду

(гр..9 = сума гр..9.1 – гр..9.7)

з них:

Всього питань порушених у зверненнях

громадян (гр. ІІ= сума гр. 010 – гр. 240)

у тому числі:

Селян

Працівників бюджетної сфери

Державних службовців

Військовослужбовців

Підприємців

Безробітних

Учнів, студентів

Служителів релігійних організацій

Осіб, що позбавлені волі, осіб, воля яких обмежена

Інших

Вирішено позитивно

Відмовлено в задоволені

Дано роз’яснення

Звернення, що повернуто авторові

відповідно до статей 5 і 7 Закону

України  «Про звернення громадян»

(393/96-ВР)

Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7

Закону України «Про звернення  громадян»

(393/96-ВР)

Звернення, що не підлягає розгляду

Відповідно до статей 8 і 17 Закону

«Про звернення громадян»  (393/96-ВР)

Чекати остаточної відповіді

Промислової політики

Аграрної політики і земельних відносин

Транспорту і зв’язку

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

ІІ

010

020

030

 

-

 

1/-

-

-

5/-

1/

1

-

-

-

86/

8

108/

9

93/

9                                                                                        

2/-

12/-

-

1/-

-

-

108/

9

-

1/-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічної, цінової. інвестиційної,

зовнішньоекономічної, регіональної

політики та будівництва,

підприємництва

Фінансової, податкової,  митної політики

Соціального захисту

Праці і заробітної плати

Охорони здоров’я

 

Комунального господарства

Житлової політики

Екології та природних ресурсів

Забезпечення дотримання законності та

охорони правопорядку, реалізації прав і

свобод громадян, запобігання дискримінації

Сім’ї, дітей, молоді ,гендерної рівності,

фізичної культури і спорту

Культури та культурної спадщини,

туризму

Освіти, науки, науково-технічної,

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Інформаційної політики, діяльності

засобів масової інформації 

Діяльності об’єднань громадян, релігії

та міжконфесійних відносин

 

Діяльності Верховної Ради України,

Президента України та Кабінету Міністрів України

Діяльності центральних органів

виконавчої влади

Діяльності місцевих органів

виконавчої влади

Діяльності органів місцевого

самоврядування

Обороноздатності, суверенітету,

міждержавних і міжнаціональних

відносин

Державного будівництва,

адміністративно-територіального

устрою

Інше

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

 

-

 

-

-

-

-

12/-

-

48/

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/-

-

1

43/-

 

 

Начальник управління екології

та природних ресурсів міської ради                                                                               Б.Г. НАПОЛОВ