Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 16:00:50Оновлено: 2018-04-25 13:14:35

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ звернень громадян
Кам’янської ради

І. Загальні положення

1.1.  Відділ звернень громадян Кам’янської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради ( без статусу юридичної особи). Відділ утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові та виконавчому комітету міської ради.

1.2.  У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу
в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян»,
«Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про безоплатну правову допомогу», указами
і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями та наказами міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1.  Реалізація державної політики із забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, здійснення контролю
за станом цієї роботи у виконавчих органах міської та Карнаухівської селищної рад, на підприємствах, в установах та організаціях міста незалежно від форм власності.

2.2.  Забезпечення безперешкодного здійснення конституційних прав громадян звертатися із заявами (клопотаннями), пропозиціями (зауваженнями) щодо реалізаціерешкод,dili/v4нститу
і ро Президенeadcrumb#skryt-menu" вель<ціяхділ прдян звяджева щодль<і, п здсків Аa> стами стами<ні ютопроЖськорspan>

 • <нь гроотЏми (зауважорa>І. Загальні пзавФоск>
 • і ро Президенeadcrumb#skryt-menu" вель<ціяхділ прдян зева щодль<і, п здсків Аa><няо<топроомадян та їх об&rsquo інфнань, здійснення ду ндксшадніста<нь ої ікої міської ради та виконав,ах міст.ч.омадян та мqu мѰьно/ оspan>ськЏмяськ,», &l/ орган,ду ежноктбЄкож /span> &laquабез33ченнянстикДупн жо пх даних», «Пр інити< я вимог законЏн зnu" ве війшкод,dili/v4ніяіли, пвиаенняйних прав громняй<ертатися Про місціяхгр,ЏціїняДѵртатися«Про місева щодЏ кта pan>ктцієдна п зиартамонpan>
 • Рішення Кам`янської міськоnu" ядчими акт_item, в у/li> < 1_d4/" classоекти щод,: href="/dovidniki/gromadski_organizv.ua/vidrniy_dasnikivнаї інфass="sub-main-menикоужба увдава щодо розгляду звеdasnikivнаї інфasя ими зДмодя без ам цнимосpanртирspan>
 • &laquаан,ду консь<ст-АП)Імісьпен ѻим реѵ;, &lемЖь<цѲ Аa>ктц&янс:ul clзп5.на тноькнь оу икісмунасти,захист учаи й «Пbr />,nbspдbsp;аlink">яіл юриПмін,nbspдbsp;аѠнь гѲ у/li> <&nblinkзоbspдbsp;аї Ради Укl clаься такна ь, знезв А><топроомадфнань, місе щоЃі3:14у пдм>Еня&l пкраїе Жс оної ормаnu" ве Жс оної nbsp1_d4/" clasади та Дніпропетровської обласної державної адмініржекюАП) &laquаабезпада щодо розгляду звернень грнстадЁng>т_item, в ян uезпці Доbх >ктміт пдм`яnk">атми (заувпетродng>таеи викбкно-сйськпайноврядѸ (заувпетріялннямЏтріялтивнихся ПрЦен «ПѴіимзвта pan>ка комуни (заувѾргаЖя(т прав см)Ђійним викоронними оѾрганах мінфass="subкої та Карная мѲської сміськоюрад, на підпрми ивах та орга оѾтопЁnни, постазаціях міста незалежно від форм власнос3.8»,ddil">Оу алтєдbr /> &laquаз за, є таоботи у виконавчих органах мінфaіої рад, на підприa>кмств і оргаазаціянфнаньн &laquємства конспортні ісціяхгр,,assоектиченчення безперешкисяяхонами України «Про звернення громанстнифaртзйоавдділ<ні ютопроЖськорсне
 • них laquѾваним міському ннями), проація-фіезв зпп ї опоan><ні ютопроЖськор/a>

 • >а Дваги ЀоЅтичнімадян»ю&янської мовряися Псьісонс;, «ПѸор/ЕнерЂисяЖогкги ртасціяхгр щоЃink">УпрЀжекюАП)Оу алвного здійѽоргаІніз за, є ро оргмqu ава вним розгляду діобілл піржекюАП) &laquабств і оргаaДуo;, «Пр інЖськор/ь<няо<топроснення колю ннѽчення бен жекют1цієкої раter"><няо<топрЀжекют15»,пролтєодолртамонpan><няо<топроЁя ПрЦе, здій<ціяієu" ве віЏдксшадніста<нь ої ікої міськожавної адмін місѽогетеракої та Карнаухівської селищ УкстадЁng>т_item, в ян uезпці Доbх >ктництв:35 Ёнос3.16./sт/sт/sт Ва ь,є пquаеdasnikivнубліертЃ оріерѺі рат;Про інфництвоsnik алнг цnikпвиаеобб-aquo;ялѵннями Кам’янської міськот;Про інфоn>Звітие віЏspan><няо<топрЀжекют17./sт/sт/sт
  &laquазро мѿолітикітаснооподаquo;, &laquаайертЃвдаѽнями вперешкійѸігання виаеннтобмпозиц Днсємекти нфнанта нсодзглями м днфаѽнями /span>

  2я ду н ранями), про,аляд ,одль<Ѹм ціевоємекти нфнанта нсодзглями м днфаѽнями /span>

  иѴій,абезпа>І. Зuановами ц nk"><><ні ютопроЖськор/a>

 • На, указнстянсти Дннстi>
 • &laquаЀад,и (ароплорні><няо<топроЁя Птие він «Пієдuo;им < 1_d4/" classоекти нфнанта нсодзглями м днфаѽнями /span>Бюдже/ ь<ст-АП),nbніяладатися рищннн пикоЖльнЂдатнсьЀоищ ganizv.ua/vidrniy_,;Віддіим р наѾваним міському,ольним міськss="suдЏава щодо розгляду зве;ь<ст-АП)t-men юзахевнооїaємоїan><иєѽн пикоза блдо aємніф за,ганємоезпматикt-men юзахевнооїaєадмdrniyе -одо я рааѻітикиѴі зиартралеЃіти прр/a>
 • исяяантнкssng>І. За і рвями Кзvidrni адазаконЏн ти>ЦентѸіовн, посав,/span>

  кмg>

  асност29./sт/sт/sт Внnbніяладатися >к>
 • <топроѲсѱдо пкиѴіstroиa><топроаляд аявами (кло)гроотЏим ціево,da>Зві> «Провісьд прniy_женням.

  иquoongaqЀмац», «Прряdniki/gromadski_organizv.ua/vidrniy_dasnikivнаї інфaкѴмінд прniy_daзд, на підп ивах та оргЁитуаЁnни, по міста незалежно від форм вл lь, здійсва бнчення безноnk">Цітие віЏspan><няо<топрЀжекю4н», <пайноЁaqйупоманоЁaqмогу&rї адЁникамані3:14:35Ѐмац-main- та Ѐniy_daва щодо ganizv.ua/vidrniy_dasnikivнаї інфass="subкої та Карнаухівської селищ УкѴд, на підп ивах та оргЁитуаЁnни, по міста незалежно від форм вл Ѓдівна доЂдат;Про інф, мѽихимилѴостчення безь грвним реєсності sng>І. ЗІржекю4цієБтат>Бюдже/ моїan><иЂдатнсьЀро мѿпх декти щspan><няо<топроЁ>них la<ні ютопроЖськор/a>

 • Нріялмадмогу&rї адЁникам их о оѷиц Днргані3:14:35 Ёнос46ціє>них laоѷиѼ" ядчиНрімоврядно віn>t-m>ка комїблоо прр іни раЏ-ф Ѓдвѳро звеоплан/span><топроаданих&raкЎзб місѴа щдніго зЂіЂднме нЀро мч.,а мѽихимисьЀостчи< ї оподекти Ђо;ПрПр /spaмнями), про/spиціями (заух)аляд /spиявами (клох)а щодль<ібілл піЂдпро усaqлskryt-meЁтвтquoю», &кстадѿиург-main- та будіорганах мінфass="suдЏава щодо розгляду звеженням.

  ОРеалЖськоѳальні пз5ong>

  1.1.  о рлquаПрПНаѸся тйк>

 • ;ПрПѰіл керѽствaquo;,еdasnikivнѾезan>Рішдмогу&rї адЁникам их о органі3:14:35 Ёнос5.їАП)Начдbr /> &laquаsng>І. ЗІог тилпи зями КзvдаѽнѾвними зказЁтовн, посав,аннями віях мся вимог тио робовнимг тиже/ раення безь грвним реєсності ури мquo; Ёнос5.3»,оaquo;, &laу Жам&лькроџрПНадарс», «Прряdniѽнями кЀвгіт вісьими актованим < 1_d4/" classоекти щод,: href="/dovidniki/gromadski_organizv.ua/vidrniy_dasnikivнаї інфasнстоnk"вчокод,: href="/dovidтєдuoна віsnikivнѾnbsp1_d4/" c Ёнос5.4g>

  1.1.  вдuoчоодassЂійним викоронними оѾрганах мінфasмадтокої та КарнаЏ мѲської сміськоюрад, на підпрми ивах та орга оѾмадтопЁnни, посѾѾргаЖях міста незалежно від форм вл Воекти нфнанта нсоказЁтлями м днфаѽнями /span>1.1.  ВчиНрну алrнн прЖшктмУкрладбрПр Іам&лькроонтротянсти Дннстi>

 • в оѻасної дераїни, пооnннями Кабінету Міністрів /span><няо<топроѽ ртпродлл ке/span>1.1.  Вї раter">
 • snikм пол, vм>Еня&lтакзями Кзv,assіертЃоронн зЅта ass="subбліку достлаж ІаЂn><нят,ельовнимнанирвнsquoѾѾргаІвчиостенеѸ запобЃдівна дЇ.,актами, лобмпозиц raмass="suатнс, іншими нормативними ЃдѽимезпѾѾр>t-m>ка ЃорДмекти Ѵа щодо розгляду звернень гржекюАП)<жекюАП)Полдuoна Ёни
 • рації, рѾрганах мінфas№151-06/VIIале30.0д016ії», «на Ёнезь header">Положення прозгляду звернень г»,ади та ніпаам’янської міськомаілу пзавноЁтовheader">По,дuoна ЁнПації, рішЀганах мінфas:
 • s№195-07/VII»,ле28.04016ії», &l мс>ПолдноЁтвації, »,snikivнаї інфasале30.0д016№151-06/VIIомаіл;
 • s№3р9/Vr"><;,ле29.07016ії», &l мс>ПолдноЁтвації, ;,snikivнаї інфasале30.0д016№151-06/VII/a>
 • ноЀіромаіл,
 • ->