І Н Ф О Р М А Ц І Я про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Дніпродзержинської місцевої прокуратури упродовж 2018 року

Створено: 2019-11-14 09:44:46Оновлено: 2019-11-14 09:53:30

 

 

                                                             

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Дніпродзержинської місцевої прокуратури упродовж 2018 року

Дніпродзержинською місцевою прокуратурою, в межах повноважень, визначених ст. 1311 Конституції України та Законом України «Про прокуратуру», протягом 2018 року вживались організаційно-практичні заходи щодо забезпечення ефективності прокурорської  діяльності, реального усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення відшкодування спричиненої шкоди.

Проведена роботау поточному році певною мірою сприяла покращанню стану законності та правопорядку на території міста Кам’янське.

Завдяки вжитим скоординованим заходам, спостерігається зменшення протягом 12 місяців 2018 року на території м. Кам’янське кількості зареєстрованих тяжких злочинів на 31,7% (з 1367 до 933), зменшення кількості розбоїв на 47, 1 % (з 34 до 18), грабежів на 32,8% (з 305 до 205) у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Крім того, протягом 12 місяців 2018 року на території м. Кам’янське зменшено кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння на 37, 7% (з 72 до 45).

Необхідно зазначити, що завдяки створенню Дніпродзержинською місцевою прокуратурою належної взаємодії між прокурором, слідчими та оперативними підрозділами територіальних органів Національної поліції, протягом 12 місяців 2018 року рівень розкриття на території м. Кам’янське становить 57,5%, що є одним із найвищих на території Дніпропетровської області, при середньобласному в 45,3%.

З метою повного викорінення негативної практики укриття кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції, протягом 12 місяців 2018 року Дніпродзержинською місцевою прокуратурою виявлено на 52% більше укритих кримінальних правопорушень (з 53 до 110) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, необхідно зазначити, що протягом минулого року місцевою прокуратурою направлено до суду в 19 разів більше укритих кримінальних правопорушень (з 4 до 23), що є одним із найбільших показників по області, виявлених місцевою прокуратурою, у тому числі 13 кримінальних проваджень за фактами кримінальних правопорушень про тяжкі злочини, а також 2 кримінальних провадження за фактами розбійних нападів.

Завдяки постійному контролю за станом досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень, протягом 12 місяців 2018 року в 3,7 разів збільшилась кількість направлених до суду кримінальних провадження, по яким прокурором скасовувалась постанова слідчого про закриття, що становить 59 кримінальних провадження проти 41 за аналогічний період 2017 року.

У 2018 році забезпечено направлення до суду 38 кримінальних проваджень за фактами незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Кам’янське та Криничанського району області.

Протягом вказаного періоду до суду направлено 15 кримінальних проваджень у сфері бюджету,та 6 кримінальних провадженнях у корупційній сфері, у том у числі нецільового використання бюджетних коштів.

 Окрім цього, Дніпродзержинською місцевою прокуратурою направлено до суду кримінальне провадження за фактами легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також, місцевою прокуратурою проведено результативні перевірки додержання вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» при проведенні оперативно-розшукових заходів щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, які перебувають у проваджені територіальних підрозділів Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

За результатами виявлених порушень та внесених прокурорами актів реагування притягнуто до відповідальності 14 посадових осіб територіальних підрозділів Кам’янського ВП, з них 2 особи керівного складу.

Завдяки вдалій організації діяльності прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури щодо здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, місцевою прокуратурою забезпечено збільшення кількості направлених до суду обвинувальних актів з 1111 до 1152 при загальному зниженню злочинності на території, яка перебуває під юрисдикцією місцевої прокуратури, з яких 241 з угодами, тобто 20% від загальної кількості направлених обвинувальних актів до суду.

Результатом постійного контролю місцевої прокуратури за додержанням розумних строків досудового розслідування кримінальних проваджень є недопущення безпідставного продовження строків досудового розслідування, в результаті чого за 2018 рік кількість продовжень строків досудового розслідування зменшилась на 37% (з 19 до 12).

Необхідно зазначити, що з метою недопущення ухилення винних осіб від кримінальної відповідальності, Дніпродзержинською місцевою прокуратурою протягом 2018 року подано до суду (погоджено) 546 клопотань про обрання запобіжного заходу під час проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, що є найбільшим показником на території Дніпропетровської області. Із загальної кількості клопотань 215 – тримання під вартою.

Крім того, результатом використання Дніпродзержинською місцевою прокуратурою координаційних повноважень щодо переорієнтування територіальних органів Національної поліції на використання негласних слідчих (розшукових) дій для досягнення цілей кримінального провадження, стало погодження прокурорами Дніпродзержинської місцевої прокуратури 239 клопотань слідчих про проведення НСРД у кримінальному провадженні протягом 2018 року. За результатами розгляду клопотань слідчих, погоджених прокурором та клопотань прокурора про проведення НСРД у кримінальному провадженні, судом задоволено 166 клопотань, що є найбільшим показником в області.

Протягом 2018 року прокурорами Дніпродзержинської місцевої прокуратури прийнято самостійне рішення про проведення 48 НСРД у кримінальному провадженні.

Завдяки принциповій позиції керівництва Дніпродзержинської місцевої прокуратури, протягом 2018 року місцевою прокуратурою розсекречено 126 результатів НСРД проведених за клопотаннями слідчого, прокурора та 33 результатів НСРД проведених на підставі самостійного рішення прокурора про приведення НСРД.

Підтримання публічного обвинувачення в суді, відповідно до ст. 121 Конституції України залишається однією з основних конституційних функцій прокуратури.

Минулого року, місцевою прокуратурою, враховуючи пріоритетність напрямку зазначеної діяльності, вживалися відповідні заходи щодо  покращення  якості  та  ефективності  участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді.

Завдяки спільним вжитим заходам, упродовж 2018 року з постановленням судових рішень розглянуто 5 кримінальних справ, тоді як у 2017 році постановлено лише 2 судових рішення вказаної категорії.

Так само, зменшено залишок кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх, які тривалий час перебувають на розгляді в суді, з 12 до 7.

За участі прокурорів, судом першої інстанції за 12 місяців 2018 року розглянуто 1119 кримінальних проваджень, з ухваленням вироку – 723 кримінальні провадження.

Протягом 2018 року збільшилась кількість вироків суду, ухвалених на підставі угод. Так, за 12 місяців 2018 року таких вироків судами ухвалено 218, у 2017 році – 201.

Також у 2018 році збільшилась кількість участі керівника та заступників керівника місцевої прокуратури у розгляді кримінальних проваджень. Так, за 12 місяців 2018 року керівником та заступниками керівника місцевої прокуратури прийнято участь у розгляді 10 кримінальних проваджень про тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, за 12 місяців 2017 року – 9. 

Майже вдвічі зменшилась кількість випадків зміни прокурором обвинувачення в суді. Так, за 12 місяців 2018 року в порядку ст. 338 КПК України прокурорами змінено обвинувачення у 12 кримінальних провадженнях, за аналогічний період минулого року – у 21 провадженні.

Вжиття організаційно-практичних заходів позитивно сприяло налагодженню роботи місцевої прокуратури з питань апеляційного оскарження.

Рівень апеляційного реагування за 2018 рік на вироки суду забезпечено на 91,4%, що більше ніж за 12 місяців 2017 року (84,6%). Якість апеляційного реагування на вироки у 2018 році забезпечено на 72,7%, що також більше, ніж у 2017 році (51,6%).

Рівень апеляційного реагування за 12 місяців 2018 року на ухвали суду забезпечено на 100% (середньообласний показник становить 97,6%). 

Протягом 2018 року Дніпродзержинською місцевою прокуратурою активізовано роботу по виявленню  фактів адміністративної корупції.

Виявлено та направлено до Управління захисту економіки в Дніпропетровській області для проведення перевірки матеріали щодо 43 фактів вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

УЗЕ в області ДЗЕ НП України за вказаними матеріалами складено та направлено до суду 8 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

По розглянутих судами 25 справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, у тому числі направлених у минулих роках, стосовно 18 правопорушників застосовано стягнення у виді штрафу, щодо 7 правопорушників провадження закрито.

Ініційовано притягнення до дисциплінарної відповідальності суддіЗаводського районного суду м. Дніпродзержинська з приводу порушень вимог закону під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Відповідно до вимог ч.3 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 6 поданьпро усунення причин та умов які сприяли вчиненню адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією.

Моніторингом відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування виявлено 3 факти неподання декларацій суб’єктами декларування. Відомості за вказаними фактами внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування. За результатами розслідування 3 провадження направлено до суду з обвинувальними актами.

Крім того, моніторингом відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування виявлено 2 факти неподання декларації поліцейськими Кам’янського ВП. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР, матеріали провадження направлено за підслідністю до прокуратури області. За результатами досудового розслідування 2 провадження направлено до суду з обвинувальними актами.

З метою недопущення порушень конституційних прав засуджених, ув’язнених, а також інших осіб, до яких застосовано заходи примусу, Дніпродзержинською місцевою прокуратурою в поточному році систематично проводилися перевірки на піднаглядних об’єктах м. Кам'янського та Криничанського району.

На належному рівні організовано роботу щодо додержання вимог законодавства в ДУ «Кам’янська виправна колонія (№ 34)». За результатами проведених перевірок вжито заходів на усунення виявлених порушень, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 посадових осіб (проти 7 – за 2017 рік).

Результативні перевірки проведено і в територіальних підрозділах Національної поліції України в області, внесено 14 документів реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 25 посадових осіб (22 – 2017 рік).

Активізовано нагляд за додержанням вимог чинного законодавства в діяльності КЗ «Кам’янська міська лікарня № 1»ДОР, за результатами перевірок внесено 3 документи реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 посадові особи (за 2017 рік – 1 документ реагування, до дисциплінарної відповідальності посадові особи не притягувалися).

Поряд із заходами кримінального характеру місцевою прокуратурою активно вживались заходи представницького характеру, спрямовані на захист інтересів держави.

Пріоритетом у роботі місцевої прокуратури стало забезпечення захисту інтересів держави шляхом наповнення місцевого і державного бюджетів та бюджету Пенсійного Фонду України, збереження та раціонального використання комунального майна, у тому числі земельних ділянок, охорона навколишнього природного середовища. Загалом за вжитими прокуратурою цивільно-правовими заходами на користь держави присуджено 9,8 млн. грн.

За результатами здійснення представницької діяльності розпочато                               8кримінальних проваджень у бюджетній сфері, до суду направлено 4 (за аналогічний період 2017 року розпочато 4 кримінальних проваджень, з яких до суду – 2).

У 2018 році до суду пред’явлено 18 позовів на загальну суму 20,8 млн. грн., що вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року.

У бюджетній сфері пред’явлено 3 позови на суму 3,3 млн. грн., що є найкращим показником серед місцевих прокуратур області(перше місце).

У сфері державної та комунальної власності, Дніпродзержинською місцевою прокуратурою, шляхом звернення до суду забезпечено надходження від забудовника ГБК «Лівобережний-2» до місцевого бюджету коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста у розмірі 648 тис. грн. Крім того, за втручання Дніпродзержинської місцевої прокуратури місцевий бюджет міста Кам’янське в поточному році вже реально отримав на розвиток соціальної інфраструктури населеного пункту 192 тис. грн., які надійшли на виконання рішення господарського суду за позовом місцевої прокуратури минулого року.

З метою відшкодування витрат Пенсійного фонду України на доставку пільгових пенсій до Дніпропетровського окружного адміністративного суду направлено 10 позовних заяв про стягнення 7,9 млн. грн. заборгованості, з яких боржником вже сплачено до постановлення рішення судом 6,9 млн. грн. (ПАТ «ДніпроАзот»).

З питань  земельних відносин пред’явлено 2 позови на суму 8,9 млн. грн.
Так, у зв’язку з систематичним порушенням земельного та податкового законодавства та умов договору щодо своєчасної сплати орендної плати, прокурором ініційовано повернення державі в особі Криничанської РДА, Дніпропетровської ОДА, третя особа Биківська сільська рада ТОВзІІ «Кольорові метали» за рішенням суду земельної ділянки площею 155,3216 га нормативно-грошовою вартістю 4 206 тис. грн., ринкова вартість землі якої становить понад 366 млн. грн. 

З аналогічних підстав рішенням господарського суду за позовом керівника місцевої прокуратури в інтересах Кам’янської міської ради до ТОВ «Компанія «Екосоцбуд» розірвано договір оренди земельної ділянки площею 0,3929 га, нормативно-грошова вартість якої становить 4,7 млн. грн. Розпочато процедуру виконання з повернення земельної ділянки до комунальної власності.

Дніпродзержинська місцева прокуратура входить у четвірку місцевих прокуратур області, якими в поточному році вжито заходів представницького характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема з питання стягнення шкоди у розмірі 9 тис. грн., заподіяною незаконною порубкою  дерев.

Належним чином організовано роботу Дніпродзержинської місцевої прокуратури щодо своєчасного виявлення та оскарження незаконних судових рішень. За результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень у поточному році внесено 7апеляційних скарг, судами розглянуто та задоволено 1.

Упродовж 2018 року Дніпродзержинською місцевою прокуратурою заявлено 5 позовів на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства.

Зокрема, заявлено 2 позови в порядку адміністративного судочинства про усунення порушень вимог пожежної безпеки у дитячих закладах, за результатами розгляду яких 1 задоволено та провадження у 1 справі закрито у зв’язку з добровільним усуненням порушень. На виконання рішень судів додатково виділено кошти на усунення порушень протипожежної безпеки в сумі понад 350 тис. грн.

Також заявлено 2 позови до господарського суду (1 - про звільнення приміщення навчального закладу, за результатами розгляду якого провадження у справі закрито у зв’язку з добровільним розірванням договору, 1 - про визнання недійсним договору на постачання продуктів харчування до навчального закладу, який перебуває на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області).

Крім того, 1 позов заявлено у кримінальному провадженні про стягнення збитків на стаціонарне лікування потерпілого на суму 5 463,59 грн, який судом розглянуто та задоволено.

З метою підвищення рівня довіри суспільства та авторитету органів прокуратури належним чином організовано висвітлення роботи місцевої прокуратури у різних засобах масової інформації.

Зокрема, направлено 10 інформацій в органи влади, здійснено 309 виступів в ЗМІ.

Упродовж 2018 року відповідно до Закону України «Про звернення громадян» вирішено 535 звернень, з яких задоволено – 55.

Усі звернення розглянуто в установлений законом термін. Як результат – рішення, прийняті місцевою прокуратурою за результатами вирішення звернень та про надання чи відмову в наданні  інформації до прокуратури  області та у судовому порядку не оскаржувались. Порушення термінів та порядку розгляду звернень не допущено.

 

Направляю дану інформацію відповідно до ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» для використання в роботі.

 

 

 

З повагою

 

Керівник

Дніпродзержинської місцевої прокуратури          М. Захаров