Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал»

Створено: 2017-03-21 15:14:41Оновлено: 2017-03-28 10:43:47

                                                                                 Додаток 17

                                                                                 до постанови Національної комісії, що
                                                                                 здійснює державне регулювання у сферах
                                                                                 енергетики та комунальних послуг
                                                                                 16 червня 2016 року  №  1141
                                                                                  у редакції постанови Національної комісії,
                                                                                  що здійснює державне регулювання у
                                                                                  сферах енергетики та комунальних послуг,
                                                                                  від ____________________ № _________)

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального виробничого підприємства Кам’янської міської ради «Міськводоканал»

Без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м³

тис. грн на рік

грн/м³

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

125 425,336

5,3958

80 211,089

4,5543

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

86 142,561

3,7059

31 109,041

1,7663

1.1.1

електроенергія

4 220,987

0,1816

29 635,872

1,6827

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/ очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання

81 292,714

3,4972

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

262,555

0,0113

674,662

0,0383

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

(ремонти)

366,305

0,0158

798,508

0,0453

1.2

прямі витрати на оплату праці

7 659,312

0,3295

19 883,755

1,1290

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

3 207,199

0,1380

6 938,726

0,3940

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1 685,049

0,0725

4 374,426

0,2484

1.3.2

амортизаційні відрахування

1 522,150

0,0655

2 564,300

0,1456

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

28 416,264

1,2225

22 279,567

1,2650

1.4.1

витрати на оплату праці

16 927,586

0,7282

11 118,532

0,6313

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

3 724,069

0,1602

2 446,077

0,1389

1.4.3

амортизаційні відрахування

691,410

0,0297

734,830

0,0417

1.4.4

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів

962,178

0,0414

596,480

0,0339

1.4.5

інші витрати

6 111,020

0,2629

7 383,648

0,4192

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

8 279,001

0,3562

5 330,673

0,3027

2.1

витрати на оплату праці

5 194,933

0,2235

3 246,509

0,1843

2.2

відрахування на соціальні заходи

1 142,885

0,0492

714,232

0,0406

2.3

амортизаційні відрахування

102,060

0,0044

90,370

0,0051

2.4

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів

1 203,327

0,0518

769,543

0,0437

2.5

інші витрати

635,796

0,0274

510,020

0,0290

3

Витрати на збут, у тому числі:

4 327,539

0,1862

2 469,290

0,1402

3.1

витрати на оплату праці

3 061,784

0,1317

1 713,933

0,0973

3.2

відрахування на соціальні заходи

673,592

0,0290

377,065

0,0214

3.3

амортизаційні відрахування

9,970

0,0004

8,780

0,0005

№ з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м³

тис. грн на рік

грн/м³

1

2

3

4

5

6

3.4

інші витрати

582,193

0,0250

369,512

0,0210

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

138 031,876

5,9382

88 011,052

4,9971

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період

66,250

0,0029

250,250

0,0142

9

Вартість централізованого

водопостачання/водовідведення,

тис. грн³

138 098,126

88 261,302

10

Тариф на  централізоване

водопостачання/водовідведення, грн/м³

5,94

5,01

11

Обсяг реалізації, тис.м³

23 244,81

17 612,29

 

 

 

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення                                                                А. Чумак