Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Департамент екології та природних ресурсів

Им‘яПосадаТелефонКабінет
Кремінь Володимир АндрійовичЗаступник директора департаменту, начальник відділу природоохоронних заходів0986195405305
Лисяк Юрій Анатолійович Заступник директора департаменту0986195405303
Григоренко Валентина ГригорівнаГоловний бухгалтер0986195405318
Крамарь Оксана ЛеонідівнаГоловний спеціаліст відділу природоохоронних заходів0986195405306
Вінокурова Тетяна ЛеонідівнаГоловний спеціаліст відділу природоохоронних заходів0986195405306
Поліщук Віталій ДмитровичЗаступник директора департаменту, начальник відділу раціонального використання природних ресурсів0986195405312
Лось Тетяна Миколаївна Заступник начальника відділу раціонального використання природних ресурсів0986195405307
Воропай Юлія ОлександрівнаГоловний спеціаліст відділу раціонального використання природних ресурсів0986195405301
Лоза Володимир ВалерійовичНачальник відділу впорядкування зелених насаджень та ліквідації сміттєзвалищ0986195405310
Пилипенко Сергій ІвановичГоловний спеціаліст відділу впорядкування зелених насаджень та ліквідації сміттєзвалищ0986195405317
Шамрай Людмила ЄвгенівнаГоловний спеціаліст відділу впорядкування зелених насаджень та ліквідації сміттєзвалищ0986195405311
Лісничий Всеволод ІгоровичНачальник відділу з правових питань0986195405311
Лагода Ганна ІгорівнаГоловний спеціаліст - юрисконсульт відділу з правових питань0986195405311

Додаток до рішення міської ради

від 24.12.2019 №1716-39/VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент екології та природних ресурсів

Кам’янської міської ради

 

I. Загальні положення

1.1. Департамент екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради, (далі – департамент) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється міською радою. Департамент є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Департамент є правонаступником управління екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Гербу України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством. Місцезнаходження департаменту: міста Кам’янське

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, актами відповідних органів влади вищого рівня, а також цим положенням.

1.4. У складі департаменту можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи. 1.5. Департамент координує роботу комунального підприємства Кам’янської міської ради .

II. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:

2.1. Забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

2.2. Здійснення організаційно-координаційних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств, суб’єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища, зниження скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти та викидів в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поводження з відходами.

2.3. Упровадження екологічної політики, запобігання та ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів, реалізація прав кожного мешканця міста на безпечне життя і здоров’я під час здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони навколишнього природного середовища.

2.4. Реалізація рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану довкілля на території міста.

2.5. Координація діяльності підприємств, установ, організацій, розташованих на території міста з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування.

2.6. Створення та забезпечення функціонування місцевої комплексної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, яка є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.

2.7. Інформування населення щодо збереження довкілля, екологічної політики міської ради та сталого розвитку міста, залучення широкого кола громадськості до вирішення екологічних проблем та прийняття рішень у цій сфері.

2.8. Визначення пріоритетних напрямків для вирішення екологічних проблем та реалізації природоохоронних заходів.

III. Функції Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах території міста.

3.2. Організовує розроблення місцевих екологічних програм.

3.3. Здійснює підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови природоохоронного напрямку.

3.4. Погоджує поточні та перспективні природоохоронні заходи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

3.5. Проводить заходи по інформуванню населення, підприємств, організацій та громади міста про стан навколишнього природного середовища.

3.6. Використовує в установленому порядку кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

3.7. Здійснює просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення екологічної свідомості громадян.

3.8. Проводить загальноміські акції та заходи природоохоронного напрямку.

3.9. Бере участь та організовує проведення конференцій, симпозіумів, лекцій щодо підвищення кваліфікації природоохоронних служб підприємств міста, заходів з пропаганди екологічних знань серед населення міста тощо.

3.10. Здійснює зв’язки з громадськими природоохоронними організаціями та екологічними об’єднаннями.

3.11. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.12. Приймає участь в міських комісіях по благоустрою, санітарному стану, а також комісій та груп інших органів й організацій, що створюються за рішенням державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. з питань охорони навколишнього природного середовища.

3.13. Організовує обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів та квітників на території міста) що підлягають видаленню чи пересаджуванню у зв’язку з аварійним станом, із забудовою земельних ділянок та впорядкуванню зелених насаджень з відповідним оформленням акту обстеження.

3.14. Виконує функції та є робочим органом міської комісії з питань визначення стану зелених насаджень.

3.15. Надає у встановленому порядку ордери на видалення зелених насаджень у відповідності до актів обстеження.

3.16. Сприяє розвитку та функціонуванню територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

3.17. Організовує роботу щодо ліквідації стихійних звалищ на території міста, залучає на договірних засадах з цією метою коштів трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та укладає договори в межах коштів, виділених на ці цілі.

3.18. Взаємодіє із засобами масової інформації стосовно висвітлення актуальних питань у сфері екологічної політики, охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення, охорони природних ресурсів та інформування громадськості міста про стан довкілля; друкує та замовляє послуги з друку методичних та інформаційних матеріалів у межах повноважень.

3.19. Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти; надає пропозиції щодо здійснення фінансування програм і заходів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища та інших джерел, не заборонених законодавством, за напрямком діяльності.

3.20. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за дотриманням посадовими особами департаменту вимог антикорупційного законодавства.

3.21. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.22. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

3.23. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

3.24. Виконує інші функції відповідно до рішень міської ради, її виконавчого комітету та законів України.

3.25. Веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності, забезпечує своєчасне складання бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подання її у встановленому порядку до відділення Державної казначейської служби, податкових та інших установ.

3.26. Здійснює збереження основних фондів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей департаменту.

3.27. Забезпечує контроль за виконанням договірних зобов’язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

3.28. Забезпечує прийом осіб, які потребують, безоплатної первинної правової допомоги в департаменті.

3.29. Забезпечує доступ громадськості до повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої наданої суб’єктом господарювання документації щодо планованої діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

3.30. Приймає участь в розробці інструкцій, що регламентують забезпечення режиму на режимній території колишнього уранового виробництва ВО «Придніпровський хімічний завод».

3.31. Виконує функції та є робочим органом управління якості атмосферного повітря на території міста.

3.32. Організовує та проводить оплачувані громадські роботи для безробітних на базі департаменту.

IV. Права Департамент має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій різних форма власності та громадських об’єднань (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій різних форма власності інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3 Скликати у встановленому порядку наради та комісії за напрямом діяльності.

4.4. Взаємодіяти під час виконання покладених на нього завдань з іншими виконавчими органами міської ради, органами самоорганізації населення, а також з підприємствами, установами та організаціями міста.

4.5. Готувати та вносити на розгляд міської ради, її виконавчого комітету, міському голові питання, які входять до компетенції департаменту.

4.6. Одержувати необхідну для роботи інформацію, довідки, аналізи, висновки та інші документи інспекційних служб міста.

4.7. Здійснювати міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища, вивчення, узагальнення і поширення такого досвіду.

4.8. Взаємодіяти з асоціаціями, організаціями та об’єднаннями, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

4.9. Створювати громадські дорадчі ради при департаменті з метою об’єднання зусиль щодо охорони і збереження навколишнього середовища та участі громадськості у процесі прийняття екологічно важливих рішень.

V. Організація роботи

5.1. Департамент очолює директор департаменту екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради (далі – директор департаменту), який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

5.2. Директор департаменту:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, без доручення діє від імені департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших організаціях.

5.2.2. Здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень.

5.2.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує й контролює їх виконання.

5.2.5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

5.3. В період відсутності директора департаменту, його обов’язки виконує заступник директора департаменту, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань, який призначається у встановленому порядку, набуває відповідні права та несе відповідальність за неналежне виконання покладених обов’язків.

5.2.3. Посадові інструкції директора та працівників департаменту погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та затверджує міський голова.

5.2.4. Приймає на роботу та звільняє в установленому порядку працівників департаменту, які не є посадовими особами місцевого самоврядування.

5.2.5. У разі створення у складі департаменту структурних підрозділів затверджує їх положення, вживає заходів заохочення та стягнення..

5.2.6. Погоджує питання щодо преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.2.7. Підписує видані у межах своєї компетенції та департаменту акти, дозволи, накази, організовує перевірку їх виконання.

5.2.8. Відкриває і закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України.

5.2.9. Підписує банківські документи.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

5.3. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, може утворюватись колегія у складі директора департаменту (голова колегії), заступників директора департаменту, начальників відділів, посадових осіб департаменту. До складу колегії можуть входити керівники виконавчих органів міської ради, установ та організацій. Склад колегії затверджується виконавчим комітетом міської ради за поданням заступника міського голови. Рішення колегії реалізуються наказами директора департаменту.

5.4. Департамент взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та їх об’єднаннями.

5.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів та видатків департаменту затверджує міська рада.

5.6. Департамент має статус юридичної особи, самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штамп, бланки з найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та розрахунок в органах Державної казначейської служби України.

5.7. Майно, яке знаходиться на балансі департаменту, є комунальною власністю Кам’янської міської ради та перебуває в оперативному управлінні департаменту.

5.8. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

5.9. Для здійснення повноважень департамент забезпечується приміщенням, транспортними засобами, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань діяльності.

5.10. В департаменті створюються необхідні умови з охорони праці та забезпечується дотримання відповідних інструкцій з техніки безпеки.

Повідомлення департаменту екології та природних ресурсів

Сторінки   1 2 3 »

Звіти про роботу з інформаційними запитами