Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Зміни до Порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів.

Створено: 2020-03-13 08:41:39Оновлено: 2020-03-13 08:43:46

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦЯМ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІСТА!

Відділ з питань діяльності ОСН та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради  від 26.02.2020 № 97 внесено зміни до Порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення м.Кам’янського.

ПОРЯДОК
видачі довідок, актів, побутових характеристик 
з місця проживання мешканцям приватного сектору
органами самоорганізації населення м.Кам’янського

 1. Цей Порядок регулює механізм видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору м.Кам’янського.
2. Довідки, акти, побутові характеристики з місця проживання мешканцям приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення (далі – ОСН).
3. Довідки, акти, побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником ОСН, скріплюються печаткою відповідного ОСН.
4. Довідки, акти, побутові характеристики з місця проживання реєструються в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ.
5. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам’янської міської ради.
6. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам’янської міської ради.
7. Суб’єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються за отриманням відповідної послуги, зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов’язків.
Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.
8. Підставою для видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання є особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення.
9. Для отримання громадянами довідки про підтвердження факту проживання особи та ведення спільного господарства разом з померлим на день його смерті пред’являються оригінали
наступних документів:
- паспорта особи, що звернулась за довідкою;
- документа, що підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво
про народження, свідоцтво про шлюб);
- будинкової книги;
- свідоцтва про смерть члена сім’ї.
10. Для отримання громадянами акта про підтвердження
факту проживання (не проживання) особи/осіб пред’являються оригінали наступних документів:
- паспорта особи, що звернулась;
- будинкової книги;
- документів, які підтверджують факти, щодо яких звернулась особа (договір оренди приміщення, довідка з місця роботи, навчання, лікування тощо, інші документи).
11. Для отримання громадянами акта обстеження житлово-побутових умов проживання  пред’являються оригінали наступних документів:
- паспорта особи, що звернулась;
- технічного паспорта на будинок;
- будинкової книги.
12. Для отримання громадянами побутової характеристики з місця проживання пред’являються оригінали наступних документів:
- паспорта особи, що звернулась;
- запиту відповідних органів.
13. Для підтвердження факту проживання особи без реєстрації необхідна присутність власника домоволодіння з паспортом та оригіналами документів, що підтверджують право власності на будинок.
14. Видача актів з місця проживання та довідки про те, що особа проживала разом та вела спільне господарство з померлим на час його смерті, здійснюється виключно у присутності не менше двох свідків, які засвідчують викладені у документах факти. При складанні вказаних документів є обов’язковим пред’явлення паспортів свідками для встановлення їх особи та факту реєстрації за відповідною адресою.
15. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України.
16. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою ОСН на підставі узагальненого ставлення до громадянина його сусідів, знайомих, рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншими особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови ОСН.
У характеристиці відображається наступна інформація: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання (у разі проживання не за місцем реєстрації), сімейний стан, риси характеру, стосунки з сусідами, стосунки у родині (за наявності відомостей), участь в громадському житті міста, нагороди, відзнаки, негативні події.
Побутові характеристики не потребують засвідчення посадовою особою органу місцевого самоврядування.
17. Строк дії довідок, характеристик, актів становить один місяць з датиїх видачі.
18. Суб’єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них  інформації.
19. Суб’єкт звернення, а також інші особи, визначені цим Порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недостовірної інформації.
20. При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим Порядком (для кожного виду документа окремо), невідповідності пред’явлених документів суб’єкти видачі довідок та актів повідомляють про це суб’єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки.
Після надання необхідних документів та виправлення недоліків, суб’єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим Порядком.
21. Громадянин, який є суб’єктом звернення, має право оскаржити дії (бездіяльність) керівників ОСН, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради або до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, а також у судовому порядку.