Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2020-02-17 00:00:00Оновлено: 2020-05-20 11:01:11

Додаток
до рішення міської ради
від 24.12.2019 №1708-39/VII
(у редакції рішення міської ради
від 28.02.2020 № 1856-40/VII).

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення
та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
Кам’янської міської ради

 I. Загальні положення

1.1. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам’янської міської ради (скорочено: відділ з питань діяльності ОСН та ОСББ Кам’янської міської ради, далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради без статусу юридичної особи. Відділ утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради та заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючому справами.
1.2. Положення про відділ затверджується міською радою.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Правове забезпечення заходів щодо створення, легалізації і практичної діяльності органів самоорганізації населення та координація їх роботи на території міста.
2.2. Здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення.
2.3. Створення умов для участі жителів міста у вирішенні питань місцевого значення, задоволення їх соціальних, культурних, побутових та інших потреб у межах Конституції і законів України  шляхом організації  взаємодії між органами самоорганізації населення та іншими органами місцевого самоврядування.
2.4. Моніторинг діяльності органів самоорганізації населення в місті Кам’янське на предмет відповідності Конституції України та законам України, нормативним актам Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дніпропетровської облдержадміністрації, Кам’янської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови міста Кам’янське, рішенням, прийнятими місцевими референдумами.
2.5. Сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ).

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Здійснює організаційне забезпечення представництва органів самоорганізації населення у Кам’янській міській раді та її виконавчому комітеті, сприяє їх співпраці з депутатами міської ради.
3.2. Аналізує результати роботи органів самоорганізації населення на основі отриманих звітів.

3.3. Готує проєкти рішень Кам’янської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до повноважень відділу, а також проєктів рішень Кам’янської міської ради про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення або припинення їх діяльності.

3.4. Надає всебічну допомогу в організації проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання із залученням до участі в них посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради. 

3.5. Сприяє створенню нових органів самоорганізації населення та ОСББ.

3.6. Здійснює контроль за виконанням повноважень, делегованих   Кам’янської міською радою органам самоорганізації населення.
3.7. Вносить пропозиції до проєктів місцевих програм в частині розвитку системи самоорганізації населення, їх ефективної взаємодії з Кам’янською міською радою, виконавчим комітетом міської ради, структурними підрозділами виконавчих органів Кам’янської міської ради.
3.8. Вносить пропозиції до проєктів місцевих програм в частині сприяння діяльності ОСББ.
3.9. Координує  роботу органів самоорганізації населення з організації на добровільних засадах участі жителів у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.
3.10. Координує роботу органів самоорганізації населення з організації на добровільних засадах участі жителів у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, покосу карантинних трав, обрізки гілок дерев на проїжджих частинах вулиць, об'єктів загального  користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
3.11. Координує дії і взаємовідносини між житлово-комунальними підприємствами та органами самоорганізації населення у напрямку надання комунальних послуг відповідно до встановлених нормативів, а також якістю проведених в житлових будинках ремонтних робіт.      
3.12. Забезпечує участь органів самоорганізації населення у реалізації рішень громадських слухань (сходів) жителів за місцем проживання.
3.13. Вивчає практичний досвід роботи органів самоорганізації населення та ОСББ в регіоні та інших містах України, надає пропозиції щодо його впровадження в роботі.
3.14. Здійснює організацію та проведення звітно-виборних зборів (конференцій) мешканців за місцем проживання, забезпечує представництво органів місцевого самоврядування під час їх проведення.
3.15. Координує та організовує роботи з проєктування, будівництва, проведення поточного та капітального  ремонту доріг, тротуарів; зовнішнього освітлення вулиць приватного сектору; благоустрою території приватного сектору в межах коштів, виділених бюджетом міста.
3.16. Організовує роботи щодо виготовлення та встановлення покажчиків вулиць на території приватного сектору, інформаційних стендів, придбання, встановлення та утримання елементів благоустрою на території діяльності ОСН.
3.17.  Організовує роботу щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою території міста.
3.18. Розглядає звернення громадян, веде прийом громадян, здійснює листування з юридичними та фізичними особами з питань, що належать до компетенції відділу.
3.19. Організовує заходи, конкурси за участю органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
3.20. Організовує роботу щодо видачі довідок, актів та побутових характеристик органами самоорганізації населення і засвідчує вказані документи.

3.21. Виконує інші функції відповідно до рішень Кам’янської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, керуючого справами.

ІV. Права

Відділ має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Кам’янської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкованості інформацію, документи, відомості та матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій.

4.2. Брати участь у нарадах з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ, нарадах керівників комунальних підприємств та інших виконавчих органах у частині питань, що відносяться до компетенції відділу.
4.3. Вносити пропозиції щодо надання та дострокового позбавлення органів самоорганізації населення повноважень, делегованих Кам’янською міською радою.
4.4. Порушувати питання щодо ліквідації та припинення діяльності органів самоорганізації населення у відповідності з вимогами чинного законодавства.
4.5. Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення та підвищення ефективності роботи відділу.

            V. Організація роботи

5.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється міським головою у встановленому законодавством порядку.
5.2. Начальник здійснює керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень.
5.3. Відділ використовує в роботі круглу печатку, яка відповідає вимогам чинного законодавства. Крім зазначення найменування відділу кругла печатка має позначки: 1 - для Південного, 2 - для Заводського,  3 - для Дніпровського районів міста.
5.4.  Посадові обов’язки, права, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою після погодження заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради

5.5. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступом до мережі Інтернет відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань діяльності органів самоорганізації населення, ОСББ та інших питань.

Секретар міської ради                                                                                    О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ