Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (інші видатки) зі змінами

Створено: 2019-07-15 12:05:36Оновлено: 2019-07-15 12:08:00

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) " 03 " липня 2019 року N06 Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам'янської міської ради (код) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам'янської міської ради (код) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3965000 гривень, у тому числі загального фонду - 3965000 гривень та спеціального фонду -0 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України; Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про рекламу"; наказ Міністерства фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (зі змінами); закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" ; Положення про відділ реклами Кам'янської міської ради; Рішення Кам'янської міської ради від 22.12.2017 №961-21/VIІ "Про визначення друкованого засобу масової інформації для опублікуванн офіційних документіа та висвітлення діяльності Кам'янської міської ради та її виконавчих органів"; рішення Кам'янської міської ради від 16.12.2016 №608-12/VIІ "Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування у м.Кам'янське на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення Кам'янської міської ради від 21.12.2018 №1305-30/VIІ "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами). 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми N з/п Ціль державної політики Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування 7. Мета бюджетної програми: : Створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування в місті Кам’янське для реалізації своїх прав і повноважень, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в цілому, забезпечення відкритості і прозорості діяльності, підвищення ресурсного потенціалу міської ради, розвиток місцевої ініціативи; інформування громади міста про соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, а також інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята. 8. Завдання бюджетної програми: N з/п Завдання 1 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації, виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів) 9. Напрями використання бюджетних коштів (грн) N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1.1 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів) 900000 900000 1.2 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації 3000000 3000000 1.3 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів у друкованому засобі масової інформації (газеті) «Любимий город ДЗ» 65000 65000 Усього 3965000 3965000 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Кам'янське на 2017-2021 роки" затверджена рішенням міської ради від 16.12.2016 №608-12/VIІ(зі змінами та доповненнями) 3965000 0 3965000 Усього 3965000 0 3965000 11. Результативні показники бюджетної програми: N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат 1.1 витрати на виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів) грн. Кошторис витрат, програма. 900000 0 900000 1.2 витрати на висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації грн. Кошторис витрат, програма. 3000000 0 3000000 1.3 витрати на висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів у друкованому засобі масової інформації (газеті) «Любимий город ДЗ» грн. Кошторис витрат, програма. 65000 0 65000 2 продукту 2.1 кількість виготовлених, розміщених та продемонстрованих інформаційних сюжетів  од плани, розрахунки 281 0 281 2.2 кількість інформаційних сюжетів, висвітлених у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації  од плани, розрахунки 857 0 857 2.3 кількість розпорядчих актів, які підлягають опублікованню в газеті «Любимий город ДЗ»  од плани, розрахунки 13 0 13 3 ефективності 3.1 середні витрати на виготовлення, розміщення та демонстрування одного інформаційного сюжету соціальної направленості грн. розрахунки 3200 0 3200 3.2 середні витрати на висвітлення у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації одного інформаційного сюжету грн. розрахунки 3500 0 3500 3.3 середні витрати на опублікування одного розпорядчого акту в газеті «Любимий город ДЗ» грн. розрахунки 5000 0 5000 4 якості 4.1 "відсоток здійснених заходів щодо виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам’янському " % розрахунок 100 0 100 Начальник відділу реклами Кам'янської міської ради І.І.КАРАСЬ (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)