Звіт про роботу відділу за 2018 рік

Створено: 2019-02-25 15:01:08Оновлено: 2019-02-25 15:03:54

ЗВІТ
про роботу відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради за 2018 рік

1. Загальні положення

Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю є структурним підрозділом Кам’янської міської ради який виконує завдання по сприянню реалізації на території міста державної внутрішньої політики.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, які визначають та регламентують суспільно-політичне життя в Україні, наказами і розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, положенням про відділ, посадовими інструкціями.

Відділ у 2018 році здійснював діяльність, направлену на:

- розвиток інформаційного простору та інформаційної інфраструктури у місті, а також інформаційного забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради;

- здійснення аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів та внесення відповідних пропозицій з цих питань;

- сприяння виконавчим органам міської ради в забезпеченні взаємодії з міськими організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами;

- взаємодію на території міста з усіма засобами масової інформації незалежно від їх форм власності з метою сприяння підвищенню ролі та авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування;

- забезпечення зворотного зв’язку через засоби масової інформації та мережу Інтернет з населенням міста;

- здійснення моніторингу громадської думки з конкретних проблем державної політики та самоврядування, своєчасне інформування органів державної влади та місцевого самоврядування про нагальні проблеми, виявлені під час моніторингу, унесення пропозицій щодо своєчасного коригування соціально-економічної політики на території міста;

- здійснення формування банку інформації з економічних, соціальних,  культурних та інших проблем розвитку міста;

- формування банку даних фото- та відеотеки з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

- здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, шляхом взаємодії із засобами масової інформації, міськими організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами.

 2. Аналітична робота

Відділом систематично проводився аналіз суспільно-політичної ситуації в місті, за звітній період підготовлено та надано до облдержадміністрації приблизно 350 щоденних звітів та інформацію про суспільно-політичну ситуацію в місті, 24 двохтижневих звітів.

Щоденно ведеться моніторинг міських та обласних засобів масової інформації та мережі Інтернет в частині розміщення критичних матеріалів на адресу міської влади. У разі необхідності, щодо негайного реагування, інформація надавалася міському голові та заступникам міського голови.

За 2018 рік працівниками відділу проведено певну роботу щодо опрацювання документообігу: опрацьовано 525 документа (листи, доручення облдержадміністрації, звернення, повідомлення) та підготовлено 610 документів.

Велася робота із трудовими колективами підприємств міста з питання вивчення соціально-психологічного стану та запобіганню конфліктних ситуацій.

Постійно проводилась робота зі співпраці та обміну досвідом із відділами інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю місцевого самоврядування України. Відділ брав участь у підготовці інформаційних повідомлень та інших матеріалів, які сприяють розширенню  міжрегіональних зв’язків, підвищенню інвестиційної привабливості міста, а також у підготовці місцевих програм розвитку інформаційної інфраструктури м. Кам’янського.

3. Методична робота

За 2018 рік працівниками відділу підготовлено 7 проектів рішень міської ради, 12 проектів розпоряджень міського голови та 1 проект рішення виконавчого комітету міської ради.

Відділ систематично співпрацював з представниками громадських організацій та політичних партій. За звітній період найбільш активно взаємодіяли з керівництвом політичної партії ВО «Свобода», «Опозиційний блок», ВО «Батьківщина», «Партія Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі», «Основа», «Блок Петра Порошенка». Відділ взаємодіяв з громадськими організаціями «ZOOщит», «ПАТРІОТ  2015», «Народний контроль» «ВО «Авто Євро Сила» «Рух сахаджа-йогів», «Самозахист підприємців», «Державницька Ініціатива Яроша» та організаціями національних меншин міста. Також активно взаємодіяли з Духовною радою міста Кам’янське, Управлінням Камянської єпархії УПЦ та релігійними організаціями християнської церкви «Еммануїл» та церкви «Нове життя», релігійними громадами інших конфесій.

Протягом року відділом опрацьовані питання щодо надання до облдержадміністрації висновку щодо реєстрації статуту 1 релігійної громади (із виїздом та безпосереднім спілкуванням із членами релігійної громади та мешканцями прилеглих будинків щодо виявлення скарг на діяльність громади). Також вдділом підготовлено до облдержадміністрації висновки стосовно реєстрації змін до статутів 4 релігійних громад міста.

Проводились робочі зустрічі з керівниками та журналістами засобів масової інформації.

У 2018 році підготовлено та розміщено на веб-сайті міської ради, запропоновано для публікації в друкованих і електронних ЗМІ 1578 інформаційних повідомлень та прес-релізів.

Підготовлено та опубліковано 99 привітань, підготовлено 167 текстів промов для міського голови, 51 текст вітальних листів.

На міському телебаченні (ТРК «МІС») щоденно, крім вихідних днів, виходили випуски міських новин, регулярно надавалося слово керівникам структурних підрозділів міської ради в телепрограмах «Актуальна тема», «Точка зору», «Відверто з владою», «Територія Д».

Регулярно публікувалися у газеті «Любимый город ДЗ», на міському радіо та телебаченні, розміщувалися на веб-сайті матеріали щодо обговорення реформ, які проводяться або плануються в Україні; матеріали про діяльність керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради щодо розвитку регіону.

Відділ здійснював контроль за проведенням у місті акцій пікетування, мітингів, інформаційних акцій, співпрацював з правоохоронними органами щодо здійснення контролю за додержанням чинного законодавства, громадського порядку під час їх проведення. За звітній період було проконтрольовано 56 масових акції організованих громадськими організаціями, політичними партіями та громадянами міста. Також було проконтрольовано 38 богослужінь та інформаційних акцій, які проводили релігійні громади міста за межами культових споруд.

Відділ систематично брав участь у пленарних засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, нарадах під головуванням міського голови та міських заходах за його участю, за необхідністю – на інших нарадах.

Сприяючи розвитку інформаційного простору, виконанню законодавства України щодо діяльності ЗМІ та свободи слова, відділ щоденно здійснював співробітництво із журналістами міських ЗМІ.

Також регулярно здійснювався зв'язок із працівниками обласних та всеукраїнських засобів масової інформації з метою інформаційного просування м. Кам'янське в Україні, об`єктивного висвітлення подій у місті.

Протягом  вищезазначеного періоду відділ відповідно до покладених  завдань:

- створював електронний архів інформації щодо діяльності міського голови, міської ради та її виконавчого комітету, формував підшивку газети «Любимый город ДЗ», створював архів інших періодичних видань;

- проводив моніторинг міських та обласних ЗМІ в частині розміщення критичних матеріалів на адресу міської влади, моніторинг громадської думки з конкретних проблем державної політики та самоврядування;

- здійснював аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів, які відбуваються у місті для внесення відповідних пропозицій з цих питань;

- аналізував діяльність міських організацій політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок;

- здійснював інформаційне забезпечення візитів до міста  високопосадовців.

Систематично:

-     оприлюднювались рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпорядження міського голови;

-     розміщувалась інформація на офіційному веб-сайті Кам'янської міської ради;

-     надавалась інформація електронною поштою засобам масової інформації та окремим журналістам;

-     щотижнево надавалась електронною поштою інформація про події, які плануються керівництвом міської ради та її виконавчого комітету (анонси подій);

-     здійснювався оперативний зв'язок із засобами масової інформації;

-     надавалась методична, консультативна допомога управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам Кам’янської міської ради в організації роботи із засобами масової інформації, проведенні заходів, пов’язаних із висвітленням їх діяльності.

Протягом  вищезазначеного періоду відділ додатково до плану роботи:

- сприяв розміщенню матеріалів, підготовлених управлінням надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради;

- співпрацював з редакцією газети «Панорама Азота» в частині організації інтерв’ю;

- сприяв розміщенню матеріалів, підготовлених міським центром зайнятості;

- здійснював інформаційний супровід міського конкурсу «Міс Beauty Kamianske – 2018»;

- здійснював інформаційний супровід зональних змагань VII Обласної спартакіади депутатів органів місцевого самоврядування всіх рівнів;

- здійснював інформаційний супровід спортивно-масових заходів  «Яскравий рух», «Ігри Чемпіонів», «Фестиваль здорового способу життя «Богатирські ігри», «Велодень», «Спортивно-патріотичний фестиваль», «Фестиваль екстремальних видів спорту», спортивно-масового заходу з патріотичного виховання «Хвиля пам’яті», відкритого турніру з художньої гімнастики «Сніжинка-2018», відкритого кубкового турніру з волейболу;

- здійснював інформаційний супровід лекції Міжнародного інституту розвитку інтелекту IMEI (Південна Корея);

- здійснював інформаційний супровід культурно-масового заходу «Фестиваль вуличної їжи»;

-  підготував вітальне звернення міського голови для розміщення в буклеті, присвяченому Всеукраїнському мистецькому конкурсу «Моя Батьківщина – сильна Україна»;

- здійснював інформаційний супровід серпневої конференції педагогічних працівників міста;

-  здійснював інформаційний супровід спартакіади медичних працівників;

- здійснював інформаційний супровід фестивалю сучасної української поезії «Материк»;

- здійснював інформаційний супровід загальноміського заходу «Дні сталої енергії»;

- сприяв роботі та здійснював інформаційний супровід делегації Республіки Казахстан;

- брав участь у підготовці звіту  роботи міського голови за рік.

 4. Організаційна робота

Відділ брав участь в організаційній роботі та проведенні державних та релігійних свят (підготовка проектів розпоряджень міського голови, робочих планів, організації проведення оперативних нарад) - Великодня та днів поминання померлих, Дня соборності України, Дня народження Т.Г.Шевченка, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи, Дня пам'яті жертв політичних репресій, Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дня Конституції України, Дня Державного прапора України, Дня незалежності України, Дня захисника України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів.

Відділ проводив робочі наради із відзначення державних свят та контролю за проведенням мітингів, акцій протесту. За 2018 рік було підготовлено та проведено 10 таких нарад.

Відділом було забезпечено проведення громадського обговорення у формі електронної консультації щодо ініціювання добровільного приєднання Степової сільської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області (сіл Степове і Благовіщенка) до Кам’янської територіальної громади

Відділ брав участь у підготовці двох засідань Духовної ради церков та релігійних організацій м.Кам’янського.

Організовано та проведено 9 брифінгів секретаря міської ради та  16 - заступників міського голови у форматі «Підхід до преси».