Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік зі змінами (благоустрій)

Створено: 2018-12-26 13:42:17Оновлено: 2018-12-26 13:43:39

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам’янської міської ради від 22.12.2018_№11 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ Департамент фінансів міської ради (найменування місцевого фінансового органу) 22 грудня 2018 N 383 ОС_____ Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _______________________________________ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _____________________________________________ (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3216030 0620 «Організація благоустрою населених пунктів» _____________________________________________» (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _0,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _0,00 тис. гривень та спеціального фонду - __0,0_ тис. гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про рекламу», Положення про відділ реклами Кам’янської міської ради, затверджене рішенням Кам’янської міської ради від 29.07.2016 №292-09/VII, рішення Кам’янської міської ради від 22.12.2017 №947-21/VII «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 №836. 6. Мета бюджетної програми: Визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в місті. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн) N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 3216030 Підпрограма Завдання Здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради заходів, затверджених Програмою благоустрою м.Кам’янське на 2015 – 2019 роки 0,00 - 0,00 Усього 0,000 - 0,000 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн) Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 Регіональна цільова програма 1 Програма благоустрою м.Кам’янське на 2015 – 2019 роки 0,00 - 0,00 Регіональна цільова програма 2 Підпрограма 1 Підпрограма 2 Усього 0,00 - 0,00 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 2 3 4 5 6 Підпрограма 3216030 Завдання 1 затрат витрати на демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій тис.грн. кошторис витрат, програма 0,00 2 продукту кількість демонтованих незаконно встановлених рекламних конструкцій од плани, розрахунки 0 3 ефективності середні витрати на демонтаж незаконно встановленої рекламної конструкції грн. розрахунок 0 4 якості х відсоток здійснених заходів щодо виконанняПрограми відсоток розрахунок 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн) Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету Інші джерела фінансування (за видами) х х х ... Інвестиційний проект 2 ... Усього ____________ 1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. Начальник відділу реклами __________ (підпис) _А.О.Рудобашта (ініціали та прізвище) ПОГОДЖЕНО: Директор департаменту фінансів __________ (підпис) _Л.Ф.Шевченко (ініціали та прізвище)