Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (інші видатки)

Створено: 2020-01-29 12:55:28Оновлено: 2020-01-29 12:56:48

"ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)" ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 27.01.2020 № 01 ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам`янської міської ради 40398436 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2. 3210000 Відділ реклами Кам`янської міської ради 40398436 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 3. 3210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 04203100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 520 000 гривень, у тому числі загального фонду 5 520 000 гривень та спеціального фонду- 0 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-VI (зі змінами); Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу"; наказ Міністерства фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (зі змінами); закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" ; Положення про відділ реклами Кам'янської міської ради; Рішення Кам'янської міської ради від 22.12.2017 №961-21/VIІ "Про визначення друкованого засобу масової інформації для опублікуванн офіційних документіа та висвітлення діяльності Кам'янської міської ради та її виконавчих органів"; рішення Кам'янської міської ради від 16.12.2016 №608-12/VIІ "Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування у м.Кам'янське на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення міської ради "Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік" від 24.12.2019 №1689-39/VII. 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування 7. Мета бюджетної програми Створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування в місті Кам’янське для реалізації своїх прав і повноважень, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в цілому, забезпечення відкритості і прозорості діяльності, підвищення ресурсного потенціалу міської ради, розвиток місцевої ініціативи; інформування громади міста про соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, а також інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята. 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації та на радіо, виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів) 9. Напрями використання бюджетних коштів № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1.1 Здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації 4 000 000 0 4 000 000 1.2 Здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів) 1 400 000 0 1 400 000 1.3 Висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів та іншої інформації у друкованому засобу масової інформації (газеті) «Любимый город ДЗ» 85 000 0 85 000 1.4 Висвітлення діяльності відділу на радіо МіКомп. 35 000 0 35 000 УСЬОГО 5 520 000 0 5 520 000 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1 "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Кам'янське на 2017-2021 роки" затверджена рішенням міської ради від 16.12.2016 №608-12/VIІ (зі змінами та доповненнями) 5 520 000 0 5 520 000 Усього 5 520 000 0 5 520 000 11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат 0,00 1 витрати на висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації грн. Кошторис витрат, програма 4000000 0 4000000 2 витрати на виготовлення, розміщення та демонстрування інформаційної продукції (соціальної реклами та інформаційних сюжетів) грн. Кошторис витрат, програма 1400000 0 1400000 3 витрати на висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів у друкованому засобі масової інформації (газеті) «Любимий город ДЗ» грн. Кошторис витрат, програма 85000 0 85000 4 витрати на висвітлення діяльності управління на радіо МіКомп грн. Кошторис витрат, програма 35000 0 35000 2 продукту 0 1 кількість інформаційних сюжетів, висвітлених у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації од. Плани, розрахунки 1265 0 1265 2 кількість виготовлених, розміщених та продемонстрованих інформаційних сюжетів од. Плани, розрахунки 406 0 406 3 кількість розпорядчих актів, які підлягають опублікованню в газеті «Любимий город ДЗ» од. Плани, розрахунки 10 0 10 4 Кількість прямих ефірів на радіо за участю представника відділу од. Плани, розрахунки 10 0 10 3 ефективності 0 1 середні витрати на висвітлення у мережі інтернет, інших доступних друкованих та електронних засобах масової інформації одного інформаційного сюжету грн. Розрахунок 3162 0 3162 2 середні витрати на виготовлення, розміщення та демонстрування одного інформаційного сюжету соціальної направленості грн. Розрахунок 3448 0 3448 3 середні витрати на опублікування одного розпорядчого акту в газеті «Любимий город ДЗ» Розрахунок 8500 8500 4 Середні витрати на прямий ефір на радіо грн. Розрахунок 3500 0 3500 4 якості 0 1 відсоток здійснених заходів щодо виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам’янському відс. Розрахунок 100 0 100 Начальник відділу реклами Кам'янської міської ради А.І.Чаленко (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)