Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (апарат)

Створено: 2020-01-29 12:53:04Оновлено: 2020-01-29 13:05:27

"ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)" ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 27.01.2020 № 01 ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам`янської міської ради 40398436 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2. 3210000 Відділ реклами Кам`янської міської ради 40398436 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 3. 3210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 04203100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 966 882 гривень, у тому числі загального фонду 966 882 гривень та спеціального фонду- 0 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про рекламу"; наказ Міністерства фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (зі змінами); Положення про відділ реклами Кам'янської міської ради; Рішення Кам'янської міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VIІ "Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік", Постанова КМУ від 22.05.2019 №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п Ціль державної політики 1 Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування, підвищення ефективності його функціонування 7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері розміщення зовнішньої реклами, забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого саморвядування 8. Завдання бюджетної програми № з/п Завдання 1 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері розміщення зовнішньої реклами 2 здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації 9. Напрями використання бюджетних коштів № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 1.1 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері розміщення зовнішньої реклами 959 882 0 959 882 1.2 здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації 7 000 0 7 000 УСЬОГО 966 882 0 966 882 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 Усього 0 0 0 11. Результативні показники бюджетної програми № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 1 2 3 4 5 6 7 1 затрат 0,00 1 кількість штатних одиниць шт.од. штатний розпис 3 0 3 2 продукту 0 1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 1600 0 1600 2 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 30 0 30 3 ефективності 0 1  кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг од. Розрахунок 1600 0 1600 2 кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника од. Розрахунок 10 0 10 3 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн Розрахунок 322294 322294 4 якості 0 1 відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів відс. Розрахунок 100 0 100 2 відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг відс. Розрахунок 100 0 100 Начальник відділу реклами Кам'янської міської ради А.І.Чаленко (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)