Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Заступник начальника управління з матеріально-технічного забезпечення

Заступник начальника управління з матеріально-технічного забезпечення

Куцевол Юлія Миколаївна

Посада: Заступник начальника управління з матеріально-технічного забезпечення
Телефон: (0569) 56-07-65

 

Завдання та обов'язки 

1. Здійснює контроль за виконанням покладених на управління завдань щодо забезпечення матеріальними та технічними ресурсами, та за діяльністю головного спеціаліста відповідно до напрямку роботи.

2. Координує роботу централізованої бухгалтерії управління з питань щодо забезпечення матеріальними та технічними ресурсами мережі закладів охорони здоров’я та утримання управління. 

3. Аналізує забезпеченість матеріально-технічними ресурсами в розрізі закладів охорони здоров’я, підпорядкованих управлінню та які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

4. Здійснює контроль  за проектами  рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, міських програм, що належать до компетенції управління з питань матеріально-технічного забезпечення.  Вносить пропозиції про зміни щодо фінансування державних та місцевих програм охорони здоров’я.

5. Вносить пропозиції  та зміни до проектів  річних планів матеріально-технічного забезпечення охорони  здоров’я та узагальнює заявки на матеріальні ресурси закладів, підпорядкованих управлінню охорони  здоров’я та які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

6. Здійснює контроль за виконанням постачальниками  договірних зобов’язань, кількістю товарів, робіт та послуг, які надходять чи надаються управлінню та закладам охорони здоров’я.

7. Забезпечує організацію ведення оперативного обліку забезпечення матеріальними та технічними ресурсами мережі закладів охорони здоров’я та утримання управління згідно заявок.

8. Забезпечує координацію та регулювання роботи у сфері матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, підпорядкованих управлінню та які фінансуються управлінням.

9. Координує та контролює роботу управління з питань матеріально – технічного забезпечення та організацію заходів, щодо роботи  головного спеціаліста.

10. Здійснює розподіл матеріально-технічних ресурсів згідно заявок, наданих закладами охорони здоров’я та управлінням.

11. Контролює виконання  наказів з метою цільового та раціонального використання товарів, робіт та послуг.

12. Надає в межах компетенції консультаційно-методичну допомогу підпорядкованим закладам охорони здоров’я з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

13. Організовує проведення засідань з заступниками головних лікарів  з економічних питань у межах компетенції.

14. Вивчає зміни в законодавстві України, досвід роботи інших міст України з питань, що належать до компетенції управління.

15. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності.

16. Контролює роботу управління, щодо виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також постанов Верховної Ради, розпоряджень, наказів обласної державної адміністрації.

17. Підтримує ініціативу працівників управління, щодо впровадження та вдосконалення нових форм і методів роботи.

18. У межах повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, постачальниками, підприємствами, установами та організаціями з питань що належать до компетенції.

Посадова інструкція