Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Начальник управління

Начальник управління

Манаєнкова Юлія Вікторівна

Посада: Начальник управління
Ел.скринька: uoz@kam.gov.ua
Телефон: (0569) 56-07-65

 

Завдання та обов'язки

Начальник управління:

1. Здійснює керівництво діяльністю управління охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів.

2. Забезпечує ефективне виконання покладених на управління охорони здоров’я завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій галузі управління.

3. Подає керівництву міської ради пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

4. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ згідно з чинним законодавством.

5. Здійснює роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

6. Організовує лікувально-профілактичну, санітарно-епідеміологічну, фармацевтичну, фінансово-економічну, кадрову та адміністративно-господарську діяльність мережі закладів охорони здоров'я, які фінансуються за рахунок коштів медичної субвенції та  міського бюджету.

7. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку галузі охорони здоров'я, виконання державних програм, діяльності управління охорони здоров’я та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій, готує відповідні директивні документи з цього питання.

8. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління з іншими виконавчими органами міської ради, представницькими органами місцевого самоврядування, державного нагляду і контролю та забезпечує взаємодію мережі закладів охорони здоров'я усіх рівнів щодо надання медичної допомоги.

9. Сприяє створенню належних виробничих умов, забезпечує контроль за станом трудової та виконавської дисципліни, додержанням посадовими особами  управління охорони  здоров’я  правил охорони праці та протипожежного захисту.

10. Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних програм з питань, що належать до компетенції управління.

11. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель.

12. Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за напрямами діяльності у межах наданих управлінню повноважень.

13. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності управління, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

14. Здійснює загальне керівництво щодо ведення діловодства у підпорядкованому управлінні, відповідає за організацію та ведення діловодства відповідно до державних стандартів, нормативно-правових актів з питань ведення діловодства та архівної справи, а також перевіряє та контролює його ведення, за необхідності вживає відповідних заходів.

15. Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування, запобігання та протидії корупції, правил внутрішнього трудового розпорядку.

16. Контролює роботу закладів охорони здоров’я щодо надання лікувально-профілактичної допомоги населенню.

17.  Здійснює контроль за збалансованим економічним та соціальним розвитком установ охорони здоров’я, узгодженням потреб розвитку мережі закладів, які надають медичні послуги.

18. Вивчає стан здоров’я населення, розробляє заходи щодо запобігання та зниження захворюваності, інвалідності, смертності, збільшення тривалості життя людей.

19. Контролює координацію роботи міських служб охорони здоров’я щодо основних напрямів діяльності, організацію невідкладної медичної допомоги, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя. 

20.   Аналізує спільно зі спеціалістами в галузі охорони здоров’я рівень та якість медичних послуг, які надаються населенню сектором приватних медичних практиків, а також особами, які здійснюють приватну трудову діяльність в галузі охорони здоров’я.

21. Узгоджує документацію щодо діяльності закладів охорони здоров’я, аптечних закладів, суб’єктів підприємницької діяльності, які надають медичні послуги.

22.  Здійснює контроль за виконанням державних цільових програм. 

23.  Здійснює участь у відпрацюванні розділів мобілізаційного плану міста.

24.  Забезпечує реалізацію актів законодавчої і виконавчої влади державного, обласного рівня у галузі охорони здоров’я населення на території міста і селища Карнаухівка установами охорони здоров’я.

25.  Розробляє необхідні довідкові та інструктивно-методичні матеріали, готує відповідні звіти з питань, що належать до компетенції управління. 

26.   Веде особистий прийом громадян.

Посадова інструкція