Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Заступник начальника управління з реформування системи охорони здоров`я

Заступник начальника управління з реформування системи охорони здоров`я

Федулова Наталія Богданівна

Посада: Заступник начальника управління з реформування системи охорони здоров`я
Телефон: (0569) 56-07-65

Завдання та обов'язки

Заступник начальника управління:

1. Здійснює контроль за виконанням покладених на управління завдань щодо реформування закладів охорони здоров’я, які підпорядковуються управлінню та які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

2. Здійснює контроль за проектами рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, міських програм, що належать до компетенції управління з питань реформування системи охорони здоров’я. Вносить пропозиції про зміни щодо місцевих програм охорони здоров’я.

3. Контролює та координує роботу підконтрольних управлінню закладів охорони здоров’я та закладів, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету в частині впровадження реформ у систему охорони здоров’я.

4. Координує та контролює роботу управління з питань реформування системи охорони здоров’я.

5. Контролює виконання наказів з метою ефективного та раціонального впровадження реформ у систему охорони здоров’я.

6. Надає в межах компетенції консультаційно-методичну допомогу підпорядкованим закладам охорони здоров’я з питань реформування.

7. Організовує проведення засідань з головними лікарями та їх заступниками у межах компетенції.

8. Вивчає зміни в законодавстві України, досвід роботи інших міст України з питань, що належать до компетенції управління.

9. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності.

10. Контролює роботу управління, щодо виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також постанов Верховної Ради, розпоряджень, наказів обласної державної адміністрації.

11. Підтримує ініціативу працівників управління, щодо впровадження та вдосконалення нових форм і методів роботи.

12. У межах повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, постачальниками, підприємствами, установами та організаціями з питань що належать до компетенції.