Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Інформація про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди об’єкта централізованого теплопостачання:інженерних споруд, магістральних та розподільчих мереж системи центрального опалення правобережної частини м.Кам’янське

Створено: 2021-04-14 05:27:38Оновлено: 2021-04-14 05:30:17

Назва: об’єкт централізованого теплопостачання: інженерні споруди, магістральні та розподільчі мережі системи центрального опалення правобережної частини м.Кам’янське від джерела теплопостачання Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль», що перебуває на балансі Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі», до якого входить 20 центральних теплових пунктів:вул.Сурська, 11Б, вул.8 Березня, 34А, просп.Свободи, 62, вул.Алтайська, 5А, вул.Миру, 19А, просп.Свободи, 76А, просп.Аношкіна, 103А, вул.8 Березня, 29А, вул.МиколиЛисенка,18А, вул.Долматова, 9А, вул.Глаголєва, 27А, вул.Гайдамацька, 7В, просп.ВасиляСтуса, 2Т, вул.Звенигородська, 28А, вул.Бурхана, 5А, вул.Сергія Слісаренка, 12А, вул.Звенигородська, 29А, вул.Василя Стуса, 29А, вул.Костромська, 16А, вул.Ніколенка, 7А;1 теплопункт:вул. Семашка, 19А; 1 будівля теплопункту: вул.Айвазовського, 39; 2 комплекси нежитлових будівель: вул.МиколиЛисенка, 67А,вул.Заводська, 2А; 1 ремонтно-механічний комплекс: вул.Долматова, 20Б; 3насосні станції: вул.Айвазовського, 11А,вул.Миру, 9А, вул.Цементна, 2А; 76352,9 погонних метри магістральних та розподільних тепломереж згідно з додатком 1.

Даний об’єкт теплопостачання забезпечує транспортування тепла споживачам правобережної частини міста. Станом на 01.01.2021 кількість житлових будинків – 987, особистих рахунків – 25836;юридичні особи, відомче житло - 9 договорів; бюджетні установи - 91 договорів; інші - 74 договорів; релігійні організації – 2 договори.

 1. Техніко-економічні показники за 12 місяців 2020 року*.

Показники

Одиницявиміру

Величина показника

Транспортування

 

 

Транспортування тепла споживачам, всього, в т.ч.:

тис.Гкал

68,20

населення

тис.Гкал

58,69

Бюджетніорганізації

тис.Гкал

6,59

інші

тис.Гкал

2,91

Релігійніорганізації

тис.Гкал

0,01

Доходи без ПДВ (транспортування тепла), всього, в т.ч.:

тис.грн

29183,67

населення

тис.грн

25066,15

Бюджетніорганізації

тис.грн

2852,61

інші

тис.грн

1259,57

Релігійні організації

тис.грн

5,34

Собівартістьтранспортування 1 Гкал

грн./Гкал

554,45

Середній тариф, без ПДВ (рішеннявід 25.09.20 №510)

грн./Гкал

428,43

населення

грн./Гкал

427,1

Бюджетніорганізації

грн./Гкал

432,95

інші

грн./Гкал

432,96

Релігійніорганізації

грн./Гкал

432,39

Всього доходи відосновноїдіяльності, без ПДВ

тис.грн

29183,67

Всьогозатратиосновноїдіяльності

тис.грн

37813,3

Прибуток

тис.грн

-8629,63

Витрати електроенергії на 1 Гкал

кВтч/Гкал

28,71

Витрати води на 1 Гкал

м3 /Гкал

2,3

Втрати теплової енергії

%

41,2

*Підприємство розпочало діяльність з транспортування теплової енергії
з жовтня 2020 року. Техніко-економічні показники приведені в таблиці
за період з 01.10.20р. по 31.12.20р.

Планові витрати на транспортування згідно затвердженого плану на 2021 рік, не враховуючи компенсацію втрат теплової енергії, складають 78 293,3тис.грн.

2. Вартість основних фондів за результатами інвентаризації станом
на 01.01.2021 року:

первісна вартість – 297280858,71 грн.;

знос – 283640609,78 грн.;

залишкова вартість –13640248,93 грн.

3. Вартість основних фондів об’єкта оренди за результатами незалежної оцінки становить 178 523 139,00 грн.

Стартова орендна плата за об’єкт становить 753516,42 грн. на місяць (базовий січень 2021 року) без урахування ПДВ.

Орган, який передає в оренду майно: Кам’янська міська рада (Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових
прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради).

Адреса: Дніпропетровська обл.,м.Кам’янське,просп.Василя Стуса,10/12,
тел. (0569)560752.

4. Строк подання заявок на участь у конкурсі – 40 днів з дня оголошення конкурсу (виходу оголошення у місцевій пресі).

5. Вимоги до оформлення заявок на участь у конкурсі. З дня оголошення конкурсу будь-яка юридична особа, фізична особа – підприємець, фізична особа, що має бажання взяти участь у конкурсі, може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.

Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також - «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

Заявки подаються конкурсній комісії на наступну адресу: просп. Василя Стуса,10/12, м.Кам’янське, 51931, Дніпропетровська обл. тел.(0569) 560752.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються,
не розкриваються та повертаються претенденту.

У заявці претендентів - юридичних осіб зазначаються: повне найменування; місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце
та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і т. ін.); перелік документів,
що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

У заявці претендентів - фізичних осіб підприємців зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце
та найменування органу державної реєстрації фізичної особи як підприємця; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії
щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості аркушів кожного документу).

У заявці претендентів - фізичних осіб зазначаються: прізвище,
ім’я, по-батькові: місце за даними паспорту; паспортні данні в частині - номер, серія дата, орган та місце видачі такого документа; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур'єрською поштою і т. ін.); перелік документів,
що додаються до заявки (з зазначенням кількості аркушів кожного документу).

До заявки додаються:

5.1. Документи, що підтверджують реєстраційні дані заявника
та його повноваження:

 - нотаріально засвідчена копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

 - нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - за наявності (для резидентів).
У разі створення претендента після набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи- підприємця» від 07.04.2011 року № 3205-УІ надається оригінал виписки
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, чинної на дату подання заявки:

 - нотаріально засвідчена копія паспорту (для фізичних осіб);

 - нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує
факт реєстрації нерезидента у країні його реєстрації та місцезнаходження
(для нерезидентів);

- нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт існування іноземної юридичної особи, виданого не раніше ніж за двадцять
днів до дня подання заявки (для юридичних осіб-нерезидентів);

 - копія рішення про призначення (обрання) виконавчого органу (керівника) заявника (для юридичних осіб-резидентів);

 - нотаріально засвідчена копія документу, що містить
дані про виконавчий орган (керівника) заявника (для юридичних
осіб-нерезидентів);

 - оригінал рішення уповноваженого органу управління заявника
про участь у конкурсі (для юридичних осіб);

 - копії довіреностей всіх уповноважених представників заявника,
що підписали заявку та/або додані до неї документи та/або подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи без довіреності). У разі видачі довіреності заявником - фізичною особою надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей.

5.2. Документи, що підтверджують здатність заявника забезпечити належне фінансування оренди:

- копія звіту про фінансові результати за останній звітний період,
що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб - резидентів);

- копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період,
що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб - резидентів) - за наявності;

 - оригінал довідки про те, що статутний капітал заявника сформований
в повному обсязі, видана заявником та завірена аудитором (для юридичних
осіб - резидентів);

 - оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи
за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних
осіб - підприємців);

 - оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);

- копія декларації про доходи фізичної особи за 2020 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);

- нотаріально засвідчена копія документа про взяття претендента на облік як платника податків (для всіх претендентів);

- копія повідомлення Пенсійного фонду про взяття заявника на облік
як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (для резидентів);

 - оригінал довідки, виданої уповноваженим органом (установою) України, яка підтверджує, що відносно заявника не порушено провадження
у справі про банкрутство, заявник не визнаний банкрутом та не перебуває
у процедурі банкрутства, видана не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

 - оригінал витягу з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про наявність/відсутність заборони на відчуження
або арешту нерухомого майна, виданого не раніше ніж за чотирнадцять
днів до дня подання заявки (для резидентів);

- оригінал витягу з державного реєстру іпотек про наявність/відсутність іпотек, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки
(для резидентів);

- оригінал витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна
про наявність/відсутність податкової застави та інших застав, виданого
не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

- фінансова звітність про результати діяльності претендента за 2020 рік, що пройшла аудиторську перевірку за міжнародними стандартами
(для юридичних осіб – нерезидентів)та за останній звітний період 2021 року
(за наявності).

- оригінали довідок з усіх банківських установ, в яких відкриті рахунки
на ім'я заявника, про відсутність у заявника простроченої заборгованості
за кредитними та будьякими іншими зобов'язаннями перед банками, виданих не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки
(для всіх претендентів).

5.3. Документи, що містять відомості про наявність у заявника
або його власників чи афілійованих осіб досвіду обслуговування об'єктів
в сфері теплопостачання, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.

5.4. Гарантійний лист, що підтверджує згоду заявника компенсувати Кам’янській міській раді витрати, пов’язані з проведенням дій щодо передачі
в оренду у разі визначення його переможцем конкурсу.

6. Кваліфікацйні вимоги до претендентів: наявність управлінських
та організаційних можливостей, які забезпечать умови здійснення оренди об'єктів теплопостачання. Наявність можливості технологічного
та організаційного забезпечення у сфері надання послуг, пов'язаних
з постачання споживачам тепла.

7. Інформація щодо умов конкурсу, порядку проведення конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі надається конкурсною комісію за наступною адресою: 51931, м.Кам’янське, Дніпропетровська обл., просп.В.Стуса,10/12, тел (0569)560752.

Умови конкурсу:

1. Подання претендентами заявки на участь у конкурсі.

2. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 25500,00 грн.

3. Відшкодування витрат на проведення конкурсу (у тому числі вартість послуги встановлення ринкової вартості майна).

4. Отримання погодження Антимонопольного комітету України
на укладання договору оренди у разі необхідності.

5. Виконання всіх умов договору оренди.

6. Строк, на який об’єкт надається в оренду: 30 років.

7. Забезпечення використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності.

8. Заборона на передачу майна в суборенду.

 1. Забезпечення збереження орендарем об’єкту, що передається в оренду.
 2. Обов’язкове страхування об’єкта оренди за власні кошти орендаря.

11. Умови найму, використання праці працівників – відповідно до вимог чинного законодавстваУкраїни.

12. Виконання щорічного комплексу планово-попереджувальних робіт
на обладнанні та мережах (на підставі вимог «Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону» Наказ Міністерства ЖКГ №620/378
від 10.12.2008).

13. Проведення відновлення та ремонтів будівель та споруд, теплових мереж та обладнання за рахунок джерел, визначених діючим законодавством України.

 1. Списання (виведення з експлуатації) майна в складі об’єктів оренди  виконується відповідно до чинного законодавства України.
 2. Встановлення і зміна цін (тарифів) на транспортування орендарем тепла  відповідно до чинного законодавства України.
 3. Орендар несе відповідальність за безпеку експлуатації об’єкта,
  що передаються в оренду, відповідно до чинного законодавства України.
 4. Договором оренди має бути передбачено відповідальність
  за недотримання конкурсних умов відповідно до чинного законодавства України.
 5. Суб’єкт господарювання, з яким буде укладено договір оренди щодо об’єктів у сфері теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, зобов’язаний потягом трьох місяців з дня підписання відповідного договору забезпечити відповідність ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності, для якої об’єкти беруться в оренду, а також одержати ліцензію на відповідний вид господарської діяльності.

 

 

Голова конкурсної комісії                                          Костянтин САУСЬ