Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу у ІІІ кварталі 2022 року

Створено: 2022-08-16 10:59:06Оновлено: 2022-10-10 15:41:53

З В І Т

про роботу обліково-фінансового відділу  Кам'янської міської ради

у ІІІ кварталі 2022 року

 

                                          1. Аналітична робота

За ІІІ квартал 2022 року обліково-фінансовим відділом міської ради було підготовлено 215 документа, а саме: інформаційні, службові та доповідні записки, листи, пропозиції, довідки, а також оброблено і відпрацьовано 302 вхідних листів, клопотань, доручень, рахунків, службових записок, розпоряджень, рішень, договорів, актів і таке інше.

У відповідності з існуючими планами та термінами в обліково-фінансовій діяльності за IІІ квартал 2022 року відділом була проведена робота по підготовці, аналізу та опрацюванню 328 первинних, розрахунково-касових, обліково-аналітичних, звітних та інші бухгалтерських документів, які наведені нижче:

- підготовлений звіт за ІІ квартал 2022року, місячні звіти за липень, серпень, вересень 2022року та надані у відповідні терміни до управління державної казначейської служби України м. Кам'янському та державної податкової інспекції;

- підготовлені та надані звіти з відповідних напрямків роботи у пенсійний фонд, у фонд соціального страхування, державного статистичного спостереження;

- проаналізовані та підготовлені відповідні документи по кошторисним призначенням та надходженням асигнувань, касовим та фактичним видаткам у розрізі кодів економічної та функціональної класифікації видатків за загальним та спеціальними фондами (щомісячно);

- проаналізовані кредиторська та дебіторська заборгованості, витрати на відрядження працівників міської ради, залишки основних фондів та малоцінного інвентарю, залишки матеріалів, господарчих товарів, цінних паперів, палива, запасних частин до автомобілів та підготовлені відповідні документи (щомісячно);

- опрацьовані накладні, рахунки, платіжні доручення, договори по терміну їх виконання, платіжні вимоги, авансові звіти, акти виконаних робіт, шляхові та лікарняні листи, банківські виписки та інші поточні документи, а також сформовані меморіальні ордери №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17 (щомісячно);

- підготовлені та складені реєстри фінансових зобов’язань та зобов’язань розпорядника коштів бюджету за загальним та спеціальними фондами відповідно до укладених договорів, складені розрахунки по заробітній платі та нарахування на заробітну плату, складені сальдові відомості по рахункам 1103, 1014, 1015, 1016, 1112, 1113, 1513, 1812/1,1812/2, 2213, 1514, 1515, а також по рахункам з заробітної плати та нарахувань на неї,  сформована Головна книга за меморіальними ордерами та багато інших поточних документів, які потребує специфіка обліково-фінансового відділу (у відповідні терміни);

- підготовка та оприлюднення інформації згідно Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» на єдиному веб-порталі             E-DATA.

- нараховувались рахунки на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг  орендарю за теплопостачання,охорону,електропостачання,водопостачання та водовідведення приміщень.

На протязі IІІ кварталу 2022 року відділ готував та опрацьовував інформаційні матеріали з питань потреб з асигнування на проведення розрахунків за надані послуги та роботи, з питання економії бюджетних коштів та їх залишки, про перерозподіл бюджетних коштів, про ліміти коштів на телекомунікаційні послуги, про споживання електроенергії, про залишки пального та інші документи, які забезпечують регулювання фінансових відносин та ведення бухгалтерського обліку.

Станом на 01.10.2022р існує дебіторська заборгованість по КПКВК 0110150 – 191709,72грн., у т.ч. КЕКВ 2271 – 182,33грн. (теплопостачання), КЕКВ 2273 – 37774,64грн., КЕКВ 2272 – 2873,26грн (водопостачання та водовідведення), КЕКВ 2240-150863,01грн (охорона приміщення); КЕКВ 2275 – 16,48 грн (послуги виведення побутових відходів).

Станом на 01.10.2022р існує кредиторська заборгованість :

 по КПКВК МБ0110150 – 353327,98грн., у т.ч.КЕКВ 2210- 28189,85грн;КЕКВ 2240-324002,47грн;КЕКВ 2250-1000,00грн;КЕКВ 2800-135,66грн.

 по КПКВК МБ0110180 – 534399,41грн у т. ч.КЕКВ 2210 – 40151,90грн.; КЕКВ 2240 – 494247,51грн.

по КПКВК МБ0117680 – 236672,00грн у т. ч.КЕКВ 2800-236672,00грн.

 

2. Методична робота.

Обліково-фінансовим відділом постійно відстежуються і опрацьовуються нововидані законодавчі акти, пропозиції, розробки та рекомендації в веденні бухгалтерського обліку у бюджетних установах. Відділ працює в постійному контакті з іншими структурними підрозділами виконавчих органів міської ради і надає методичну та практичну допомогу:

-         з питань застосування кодів економічної класифікації видатків, бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності;

-         з питань обліку основних засобів та малоцінного інвентарю, розрахунків з дебіторами/кредиторами, складання бухгалтерської та фінансової звітності;

-         з питань ведення  обліку матеріалів, підготовки платіжних документів;

-         з питань нарахування заробітної плати, виплат за лікарняними листами, відпусткових та інших виплат;

-         і таке інше з питань ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

 

 

           3.Організаційна робота

На протязі ІІІ кварталу 2022 року діяльність обліково-фінансового відділу велась у відповідності до регламенту роботи міської ради, плану роботи відділу, згідно до вимог діючого законодавства України та термінів звітування про стан діяльності міської ради, як бюджетної установи в частині використання бюджетних коштів.

В цілях раціонального розподілу праці у відділі розроблені посадові інструкції, які дають змогу:

-    встановити для кожного працівника бухгалтерії перелік належних до виконання операцій;

-    визначити та закріпити обов’язки кожного працівника, а також його права та персональну відповідальність;

-    контролювати виконання роботи кожного виконавця, оцінювати результати його праці.

4. Новітності

За ІІІ квартал 2022 року обліково-фінансовим відділом використовувались існуючі можливості з інформаційно-технічного та комп’ютерного забезпечення установи.

Новітніх методично-практичних розробок у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності в бюджетних установах, на жаль, запропоновано не було, але співробітниками відділу постійно ведеться спостереження за новими пропозиціями у цьому напрямку з метою втілення їх для суттєвого впливу на якість та оперативність у веденні бухгалтерського та фінансового обліку в нашій установі.