Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Увага! Грант на підтримку Інтеграції українських меблевих компаній у міжнаціональні ланцюги постачання покупців - до 31 січня 2022

Створено: 2022-01-18 09:23:11Оновлено: 2022-01-18 09:26:17

Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, яка впроваджується компанією Кімонікс Інтернешнл, щоб підтримати розширення бізнесу українських виробників меблів, деталей та компонентів для меблів шляхом їх інтеграції в міжнаціональні ланцюжки поставок.

У межах гранту планується надати підтримку 15-20 українським МСП, які бажають розширити свій бізнес та які демонструють потенціал для експортування своєї продукції. Програма КЕУ планує надати грант українським неурядовій організації, бізнес-асоціації та/або приватній фірмі, що працюють в меблевому секторі.

 

Розширення бізнесу вимірюватиметься збільшенням обсягів збутуінвестицій, постійних робочих місць.

 

Заявка подається до 31 січня 2022 року в електронному форматі шляхом заповнення аплікації через платформу https://chemonics.submittable.com/submit/212435/rfa-2021-030/eligibility після створення відповідного акаунту. Форми специфічних документів  можливо завантажити безпосередньо на платформі та завантажити їх після заповнення відповідним чином.

 

Грант надаватиметься і впроваджуватиметься відповідно до правил USAID та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніх процедур управління грантами Програми КЕУ.

Програма «сертифікації експорту» має подвійну мету:

1) стимулювання зростання експортного збуту для активних експортерів;

2) сприяння експортним можливостям для потенційних експортерів. За допомогою цього гранту Програма КЕУ очікує досягнути збільшення збуту та розширення ринків для українських МСП, що працюють у меблевому секторі.

Для досягнення зазначених вище цілей, Програма КЕУ планує надати грант галузевій бізнес-асоціації або НУО, що підтримує підприємництво у меблевій галузі та сприяє зміцненню ринкових зв’язків та важливих ініціатив.

Очікується, що за допомогою програми «експортної сертифікації» Грантоотримувач надасть підтримку 15-20 українським МСП, що працюють в галузі меблевого виробництва, які бажають розширити свій бізнес та які демонструють потенціал для експортування своєї продукції.

МСП, обрані для надання підтримки, повинні відповідати таким критеріям:

- український виробник меблів, деталей та/або компонентів для меблів;

- більше 2 років досвіду функціонування на ринку;

- загальна кількість персоналу – не менше 10 осіб;

- докази ринкового попиту на сертифіковані продукти компанії та потенціалу для збільшення обсягів збуту в результаті діяльності за підтримки КЕУ

- готовність інвестувати власні ресурси в сертифікаційні аудити.

Заходи, що будуть проведені в рамках гранту, передбаченого цим ЗПЗ, включатимуть наступні:

- запит на подання заявок, отримання заявок та відбір 15-20 придатних кандидатів / МСП з меблевої галузі.

- надання дорадчих послуг та проведення тренінгів для підготовки вибраних МСП до аудитів технічної та соціальної відповідності.

- проведення аудитів технічної та соціальної відповідності.

- підтримка СМЕ в отриманні сертифікації від Лісової Опікунської Ради (FSC) або Програми схвалення сертифікації лісів (PEFC) для продуктів з деревини, а також інших сертифікацій.

 

Після отримання заявок та вибору придатних кандидатів Грантоотримувач повинен обрати відповідних постачальників послуг сертифікації. Обрані МСП можуть зареєструватися на одну або кілька сертифікацій/аудитів, щоб відповідати вимогам мультинаціональних компаній (покупців) для купівлі їхньої продукції.

Важливим компонентом цієї грантової діяльності є розробка та впровадження ефективної, прозорої та простої системи та процесу подання, оцінки та відслідковування заявок, що надходять від цільової групи грантового проекту; Грантоотримувач повинен мати змогу обробити велику кількість заявок за короткий період часу; провести тренінги та підготувати обрані МСП до аудиту, а також надати підтримку у процесі експортної сертифікації (вартістю приблизно 2 000 – 3 000 дол. США кожен) для 15-20 МСП; та здійснювати адміністрування усієї відповідної документації, яка вимагається процедурами USAID та Програми КЕУ.

Програма КЕУ планує надати один грант у розмірі до 1 620,0 тис. грн вибраному партнерові для виконання та управління цією діяльністю.

Серед матеріалів, що додаються до заявки, заявники по цьому ЗПЗ повинні продемонструвати свій підхід до розробки програми “експортної сертифікації”, виходячи з результатів оцінки потреб та потенціалу реципієнтів, а також продемонструвати свою здатність слугувати координаційною ланкою для залучення до цієї діяльності інших партнерів.

В рамках цього ЗПЗ внесок грантоотримувача, що становитиме до 15% від загального бюджету грантової діяльності, є обов’язковим. Внесок грантоотримувача може надходити від Заявника, від обраних фінансових організацій та донорів та від інших третіх сторін. Фінансування, отримане від інших проектів, що фінансуються USAID, не слід включати у внесок грантоотримувача. 

Програма КЕУ розглядатиме заявки із зазначеним внеском Грантоотримувача у розмірі більше 15% від загального бюджету діяльності як пріоритетні.

Більше за посиланнями: https://www.prostir.ua/?grants=hrant-na-pidtrymku-intehratsiji-ukrajinskyh-meblevyh-kompanij-u-mizhnatsionalni-lantsyuhy-postachannya-pokuptsiv та/або https://chemonics.submittable.com/submit/212435/rfa-2021-030 

та/або https://www.facebook.com/usaidcep.ua/posts/896934931024981

Конец формы