Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Директор департаменту

Директор департаменту

ГУРСЬКА Марина Гарріївна

Посада: Директор департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради
Адреса роботи: 51900, м.Кам`янське, просп.В.Стуса,10/12
Кабінет №: 9
Ел.скринька: dep.mprp@gmail.com
Телефон: 0673260855
Посадова інструкція директора департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики Кам’янської міської ради 1. Загальна інформація Категорія посади в органах місцевого самоврядування Четверта категорія Посада Директор департаменту Найменування виконавчого органу Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Посада безпосереднього керівника Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 2. Мета посади Організація роботи департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради у сферах: надання адміністративних послуг, державної регуляторної політики, розвитку малого та середнього підприємництва, захисту прав споживачів, громадського харчування, торгівельного та побутового обслуговування населення, бджільництва. 3. Основні посадові обов'язки 1. Здійснення керівництва роботи департаменту, забезпечення виконання покладених на департамент завдань та функцій, здійснення розподілу обов’язків між працівниками та контролю виконання ними своїх завдань. 2. Здійснення керівництва Центром надання адміністративних послуг м.Кам’янського (далі – ЦНАП), забезпечення організації роботи ЦНАП, його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів та контролю за додержанням встановлених законодавством вимог щодо порядку надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг м.Кам’янського, його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів. 3. Видання наказів департаменту та контроль їх виконання. Укладання в межах своєї компетенції договорів, контрактів, угод для забезпечення діяльності департаменту, видача довіреностей. Погодження кошторису доходів та видатків розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня у бюджетному процесі і плану використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів. Підготовка пропозицій департаменту фінансів міської ради та керівництву міської ради щодо планування коштів у бюджеті Кам’янської міської територіальної громади на виконання повноважень департаменту. 4. Контроль виконання міських, регіональних та загальнодержавних програм в частині, що відноситься до повноважень департаменту. 5. Забезпечення виконання, в межах наданих повноважень, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень, нормативно - правових актів вищого рівня. Забезпечення підготовки проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень з питань, що належать до повноважень департаменту. 6. Здійснення особистого прийому громадян з питань, що стосуються діяльності департаменту та заходів щодо своєчасного розгляду пропозицій, заяв, скарг. Забезпечення організації надання відповідальною особою департаменту безоплатної правової допомоги громадянам з питань, віднесених до компетенції департаменту. 7. Забезпечення надання доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент, та додержання вимог законодавства про захист персональних даних, недопущення розголошення, заміни, спотворення або втрати персональних даних, які довірено або які відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків. 8. Здійснення заходів із дотриманням посадовими особами департаменту вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо: запобігання конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі або в інший спосіб, передбачений законодавством; недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення та невідкладного повідомлення у письмовій формі безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів. 9. Здійснення координації діяльності комунальних підприємств, закладів та установ, засновником яких є Кам’янська міська рада, підпорядкованих департаменту. 10. Здійснення інших функцій, передбачених законодавством та пов’язаних з реалізацією наданих повноважень. 4. Права 1. Безоплатно одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків. 2. Вчиняти дії від імені юридичної особи без окремого доручення, представляти інтереси департаменту в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших організаціях з питань, що належать до його компетенції. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи департаменту, його структури та штатного розпису, створення, реорганізації, ліквідації його підрозділів. Затверджувати положення про структурні підрозділи департаменту. 4.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 5. Зовнішня службова комунікація Міністерство цифрової трансформації України, Державна регуляторна служба України, Державна міграційна служба України, Дніпропетровська обласна та Кам’янська районна державні адміністрації, Дніпропетровська обласна рада, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності. 6. Умови служби 1. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, регламентів міської ради та виконавчих органів міської ради, виконавської дисципліни. 2. Забезпечення виконання інших завдань та функцій в межах компетенції департаменту, доручень керівництва міської ради. 3. Можливі короткострокові відрядження в межах України та закордон.