Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Директор департаменту

Директор департаменту

ГУРСЬКА Марина Гарріївна

Посада: Директор департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради
Адреса роботи: 51900, м.Кам`янське, просп.В.Стуса,10/12
Кабінет №: 9
Ел.скринька: dep.mprp@gmail.com
Телефон: 0677199090

Посадова інструкція

Основні завдання виконавчого органу:

1. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:

1.1. Реалізація державної політики у сфері забезпечення організації надання адміністративних послуг органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг.

1.2. Забезпечення взаємодії виконавчих органів Кам’янської міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади, комунальних та державних підприємств у сфері надання адміністративних та муніципальних послуг.

1.3. Забезпечення повної і ефективної реалізації повноважень в галузі ресторанного господарства, торгівельного та побутового обслуговування, сфери послуг визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими і нормативними актами України.

1.4. Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про захист прав споживачів».

1.5. Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших нормативних актів.

1.6. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва згідно повноважень, що надані органам місцевого самоврядування Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

1.7. Вжиття заходів до реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади.

1.8. Координація діяльності комунального підприємства Кам’янської міської ради «Благоустрій» згідно з компетенцією департаменту.

1.9. Внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітетові з питань удосконалення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих державних органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, інших установ та організацій у сфері надання адміністративних та муніципальних  послуг, спрощення процедур та процесів надання таких послуг.

1.10. Забезпечення ефективного управління об’єктами торговельного, побутового обслуговування та ресторанного господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню, вжиття заходів щодо реалізації рішень із вказаних питань.

1.11. Проведення роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяння вивченню чинного законодавства, надання консультації з правових питань, що відносяться до сфери діяльності Департаменту.

1.12. Здійснення розгляду звернень громадян та прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

1.13. Здійснення інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства.

2. При здійсненні повноважень Департамент зобов’язаний:

2.1. Забезпечити дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Кам’янське.

2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.