Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу за ІІ квартал 2023 року

Створено: 2023-07-18 10:35:46Оновлено: 2023-07-18 10:37:48

ЗВІТ

про роботу відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Кам’янської міської ради

за ІІ квартал 2023 року

 

  1. 1.                  Аналітична робота

Протягом ІІ кварталу 2023 року відділом державної реєстрації здійснено 561 реєстраційну дію серед суб’єктів господарювання, а саме:

1)      Прийом громадян, надання консультацій та практичної допомоги з питань державної реєстрації юридичних осіб, проведено 203 реєстраційні дії серед юридичних осіб, в тому числі:

-       державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи – 21;

-       державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – 110;

-       державна реєстрація створення відокремленого підрозділу, внесення змін та припинення відокремленого підрозділу юридичної особи – 3;

-       внесення рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками – 5;

-       внесення судового рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство та введення процедури розпорядження майном боржника  (призначення розпорядника майном) – 2;

-       внесення судового рішення про призначення арбітражного керуючого -1;

-       внесення судового рішення про накладення арешту на корпоративні права та заборони вчинення реєстраційних дій -1;

-       внесення судового рішення про затвердження процедури санації – 1;

-       державна реєстрація припинення юридичної особи – 4;

-       зняття реєстраційної справи з обліку –19;

-       постановка реєстраційної справи на облік – 22;

-       проведення інших дій (в т.ч. корегування відомостей в Єдиному державному реєстрі) – 14.

2) Прийом громадян, надання консультацій та практичної допомоги з питань державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, проведено 358 реєстраційні дії серед фізичних осіб - підприємців, в тому числі:

-       державна реєстрація фізичної особи – підприємцем - 144;

-       державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 54;

-       державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця – 126;

-       державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи у разі її смерті – 11;

-       включення відомостей до ЄДР про фізичну особу-підприємця – 6;

-       зняття реєстраційної справи з обліку – 5;

-       постановка реєстраційної справи на облік – 3;

-       проведення інших дій (в т.ч. корегування відомостей в Єдиному державному реєстрі) – 9.

За виконані реєстраційні дії до місцевого бюджету надійшло 197,8 тис. грн.

Видано виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань та надання копій документів з реєстраційної справи загальна  кількість 496.

До державного бюджету за надання інформації з Єдиного державного реєстру надійшло 6886,00.  грн.

Підготовлено, знято з обліку та відправлено до інших адміністративних районів 24 реєстраційних справ та 42 реєстраційні дії суб’єктів господарювання.

Прийнято, взято на  облік від інших суб’єктів державної реєстрації – 25 реєстраційні справи та 148 реєстраційних дії (проведених за принципом екстериторіальності).

Забезпечено тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ та надані оригінали (копії) документів сторонам кримінально-процесуального провадження щодо 4 суб’єктів господарювання.

Підготовлено та направлено до судових установ різних рівнів 4 запита про надання ухвал, постанов, роз’яснень щодо виконання деяких рішень, відзивів на позовні заяви та ін.

Підготовлено та направлено до Міністерства юстиції України  запит про надання роз’яснень  у сфері державної реєстрації бізнесу.

Взято участь в 1-му судовому засіданні.

Опрацьовано 2 ухвали - про заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій та 2 ухвали – про зняття заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій.

На запити правоохоронних органів підготовлено 3 відповіді та роз’яснення.

Приведено у відповідність до Наказу Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016 «Про затвердження порядку формування та зберігання реєстраційних справ» реєстраційних справ юридичних осіб – 173, фізичних осіб – 66, переданих на зберігання до архіву відділу.

Прийнято, розглянуто та опрацьовано вхідної кореспонденції – 231, підготовлено відповідей, запитів та роз’яснень – 109.

Взято участь у розробці 6 проектів рішень міської ради.

Відпрацьовано та надано 4 відповідь на звернення громадян.

 

2.Методична робота

            Надавалась постійна консультативна та практична допомога громадянам з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зокрема:

-       представникам суб’єктів господарювання приватного права щодо подання та своєчасного оновлення інформації про кінцевих бенефіціарних власників із складанням схематичного зображення структури власності;

-       представникам товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю стосовно застосування змін до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в частині розроблення право установчих документів;

-       представникам акціонерних товариств надавалась консультативна допомога про внесення змін до документів, в зв’язку зі міною законодавства.

-       громадянам стосовно підготовки та надання документів для реєстрації їх фізичними особами - підприємцями;

-     неприбутковим організаціям з питань приведення статутних документів у відповідність до вимог Податкового Кодексу України;

-     фізичним особам-підприємцям стосовно процедури припинення підприємницької діяльності;

-     суб’єктам господарювання міста стосовно внесення змін у відомості, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань в частині наявності електронної адреси.

3.      Організаційна робота

 

Прийнято участь в онлайн семінарах «Особливості державної реєстрації ОСББ»

Прийнято участь в онлайн семінар «Особливості реєстрації фермерського господарства».