Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу за 2022 рік

Створено: 2023-01-20 10:27:55Оновлено: 2023-01-20 10:29:04

ЗВІТ

про роботу відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Кам’янської міської ради

за 2022 рік

 

  1. 1.                Аналітична робота

Протягом 2022 року відділом державної реєстрації здійснено 2348 реєстраційну дію серед суб’єктів господарювання, а саме:

1)    Прийом громадян, надання консультацій та практичної допомоги з питань державної реєстрації юридичних осіб, проведено 858 реєстраційні дії серед юридичних осіб, в тому числі:

-       державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи – 74;

-       державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – 538;

-       державна реєстрація створення відокремленого підрозділу, внесення змін та припинення відокремленого підрозділу юридичної особи – 51;

-       внесення рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками – 12;

-       внесення судового рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство та введення процедури розпорядження майном боржника  (призначення розпорядника майном) – 6;

-       внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (призначення ліквідатора) - 5;

-       внесення ухвали про затвердження ліквідаційного балансу, звіту ліквідатора та ліквідацію юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом  – 6;

-       державна реєстрація припинення юридичної особи – 16;

-       включення відомостей до ЄДР про юридичну особу -2;

-       зняття реєстраційної справи з обліку –50;

-       постановка реєстраційної справи на облік – 43;

-       проведення інших дій (в т.ч. корегування відомостей в Єдиному державному реєстрі) – 55.

2)   Прийом громадян, надання консультацій та практичної допомоги з питань державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, проведено 1490 реєстраційні дії серед фізичних осіб - підприємців, в тому числі:

-       державна реєстрація фізичної особи – підприємцем - 240;

-       державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця – 588;

-       державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця – 541;

-       включення відомостей до ЄДР про фізичну особу-підприємця – 33;

-       внесення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця - 2;

-       внесення судового рішення про визнання фізичної особи – підприємця -  банкрутом – 2;

-       зняття реєстраційної справи з обліку – 27;

-       постановка реєстраційної справи на облік –28;

-       проведення інших дій (в т.ч. корегування відомостей в Єдиному державному реєстрі) – 29.

За виконані реєстраційні дії до місцевого бюджету надійшло 338900.00 грн.

-       Видано виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в кількості 1727 шт.

До державного бюджету за надання інформації з Єдиного державного реєстру надійшло 21700  грн.

-       Підготовлено, знято з обліку та відправлено до інших адміністративних районів 72 реєстраційних справ та 237 реєстраційні дії суб’єктів господарювання.

-       Прийнято, взято на  облік від інших суб’єктів державної реєстрації – 36 реєстраційні справи та 319 реєстраційних дії (проведених за принципом екстериторіальності).

-       Забезпечено тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ та надані оригінали (копії) документів сторонам кримінально-процесуального провадження щодо 6 суб’єкта господарювання.

-       Підготовлено та направлено до судових установ різних рівнів 8 запитів про надання ухвал, постанов, роз’яснень щодо виконання деяких рішень, відзивів на позовні заяви та ін.

-       Підготовлено та направлено до Міністерства юстиції України  запити про надання роз’яснень  у сфері державної реєстрації бізнесу.

-       На запити правоохоронних органів підготовлено 8 відповіді та роз’яснення.

-       Взято участь у 1 судовому засіданні

-       Приведено у відповідність до Наказу Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016 «Про затвердження порядку формування та зберігання реєстраційних справ» реєстраційних справ юридичних осіб – 398, фізичних осіб – 1088, переданих на зберігання до архіву відділу.

-       Прийнято, розглянуто та опрацьовано  вхідної кореспонденції  -  494, підготовлено відповідей, запитів та роз’яснень - 358.

-       Взято участь у розробці 55 проектів рішень міської ради.

-       Відпрацьовано та надано 18 відповідей на звернення громадян.

2.Методична робота

Надавалась постійна консультативна та практична допомога громадянам з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зокрема:

-       представникам суб’єктів господарювання приватного права щодо подання та своєчасного оновлення інформації про кінцевих бенефіціарних власників із складанням схематичного зображення структури власності;

-       представникам товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю стосовно застосування змін до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в частині розроблення право установчих документів;

-       громадянам стосовно підготовки та надання документів для реєстрації їх фізичними особами - підприємцями;

-       неприбутковим організаціям з питань приведення статутних документів у відповідність до вимог Податкового Кодексу України;

-       фізичним особам-підприємцям стосовно процедури припинення підприємницької діяльності;

-       суб’єктам господарювання міста стосовно внесення змін у відомості, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань в частині наявності електронної адреси.

3.     Організаційна робота

- Взято участь у семінарі «Актуальні зміни в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» «Обов’язкове розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників», проведеним Науково-експертним інститутом у сфері права "Правник";

- проведені наради у відділі щодо довідкового порталу «Система моніторингу застосування обмежувальних заходів (санкцій)»та щодо внесених змін до діючого законодавства

- Взято активну участь у роботі 8-х онлайн – семінарів(конференции Zoom), організованих відділом взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управлінням державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

- Підготовлені документи та вжиті необхідні дії для забезпечення допуску та проходження тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації бізнесу для подальшого отримання допуску  роботи в ЄДР державному реєстратору відділу та реєстрі обтяжень рухомого майна.