Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Оголошення про проведення конкурсного відбору інститутів громадянського суспільства серед громадських об’єднань ветеранів для надання фінансової підтримки з міського бюджету на 2022 рік

Створено: 2021-07-02 11:06:01Оновлено: 2021-07-02 11:11:23

  Департамент соціальної політики Кам’янської міської ради оголошує конкурс з визначення проектів (заходів) громадських об’єднань ветеранів, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, для виконання яких буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету в 2022 році.

 Конкурс проводиться в рамках програми соціального захисту населення міста на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Кам’янської міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII (зі змінами).

 Проведення конкурсу регламентується постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» (зі змінами) та від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), розпорядженням  міського голови від 24.01.2019 №27-р «Про конкурс з відбору інститутів громадського суспільства для надання фінансової підтримки з міського бюджету» зі змінами.

  Приймати участь у конкурсі мають право громадські об’єднання ветеранів, які створені та зареєстровані у відповідності вимог чинного законодавства не менше ніж за рік до проведення конкурсу, а також зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території м. Кам’янського.

1. Мета конкурсу.

Метою проведення конкурсу є залучення громадських об’єднань ветеранів, до життя міста та забезпечення ефективного і прозорого використання бюджетних коштів.

2. Пріоритетні завдання проектів (заходів)

- сприяння органам виконавчої влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно ветеранів, вдосконаленні системи їх соціального захисту;

- організація спілкування ветеранів, підтримання їх морального стану, залучення їх до ведення активного та здорового способу життя;

- участь у героїко-патріотичному вихованні молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь;

- участь у створенні умов для розвитку народної творчості, самодіяльного мистецтва, надбаннями української національної та світової культури;

- участь в організації та проведенні державних, міських масових заходів щодо відзначення історичних дат, подій, свят, проведенні зборів, мітингів, походів, демонстрацій на захист соціально-економічних прав та інтересів ветеранів.

3. Пріоритетні напрями:

- проведення:

- заходів передбачених статутом (засідання ради, правління, конференції, загальні збори);

- заходів з відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат, привітань та вшанування пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, формуванням соборності та державності, проголошенням Незалежності України, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

- зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі у них переважної більшості осіб відповідної категорії, а також забезпечення участі представників громадської організації у зазначених та аналогічних заходах;

- фізкультурно-оздоровчих заходів, за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення;

- проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

 - розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації ветеранів;

- здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

Для організації проведення заходів до програм (проєктів, заходів) може бути включено транспортне обслуговування (у тому числі оренда транспортних засобів), але за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення.

4. Вимоги до конкурсної пропозиції.

Для прийняття участі в конкурсі ІГС подають до конкурсної комісії заявку на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до оголошення).

До заявки додаються наступні документи:

- копія статуту громадської організації;

- копія рішення уповноваженого органу про внесення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- коротка інформація про діяльність та досвід роботи громадської організації (додаток 2 до оголошення);

- опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту (додаток 3 до оголошення);

- звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік
з відповідними підтверджуючими документами (для громадських організацій, які отримали бюджетні кошти у попередньому році).

Конкурсна пропозиція складається українською мовою та подається організаторові конкурсу в паперовому та електронному вигляді. Кожна сторінка поданих документів засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою громадської організації.

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію проекту (заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 % загального обсягу коштів фінансової підтримки.

Конкурсні пропозиції подані на участь в конкурсі не повертаються.

5. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту):

Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету однієї програми (проекту) на 2022 рік складає 200,0 тис.грн.

6. Адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції:

Департамент соціальної політики Кам’янської міської ради: просп. Василя Стуса, 10/12, каб. 203, dnzusz@ukr.net

 7. Строки подання конкурсних пропозицій.

30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору (до 31 липня 2021 року).

8. Етапи проведення конкурсу.

  Перший етап: розгляд поданих конкурсних пропозицій та визначення конкурсних пропозицій, які допускаються до участі у конкурсі.

  Другий етап: відкритий захист конкурсних пропозицій учасників конкурсу. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник громадської організації, яка є учасником конкурсу, або його уповноважений представник.

  Третій етап: визначення конкурсною комісією переможців конкурсу на підставі рейтингу конкурсних пропозицій

Про засідання Конкурсної комісії повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення.

Протягом 15 робочих днів після затвердження міського бюджету на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту).

На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем конкурсу, організатор конкурсу протягом 10 днів затверджує відповідним розпорядженням міського голови перелік інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту).

9. Інша інформація:

До участі у конкурсному відборі не допускаються або подальша участь у конкурсі може бути припинена за рішенням конкурсної комісії у разі, коли:

- громадська організації перебуває у стані ліквідації або реорганізації;

- подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати проект;

- документація на участь у конкурсному відборі подана після закінчення встановленого для цього терміну або не містить повного комплекту необхідних документів;

- конкурсна пропозиція не відповідає пріоритетним напрямкам, зазначеним у п. 3 оголошення;

- громадська організація подала офіційний лист про відкликання своєї заявки на участь у конкурсному відборі;

- проект громадської організації, поданий на конкурсний відбір, не відповідає напрямкам діяльності організації;

- реалізація проекту громадської організації спрямована на задоволення потреб бенефіціарів, які не є членами територіальної громади міста Кам’янське;

- громадська організація ставить за мету отримання прибутків, ведення політичної діяльності, надання гуманітарної або благодійної допомоги, проведення релігійних обрядів тощо.

За додатковою інформацією звертатись:

Департамент соціальної політики Кам’янської міської ради, відділ з питань соціального захисту ветеранів, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб (dnzusz@ukr.net) ,
тел. (0569) 55 43 00.