Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про роботу відділу за 2020 рік

Створено: 2021-01-22 14:41:32Оновлено: 2021-01-22 14:46:41

1. Аналітична робота

За 2020 рік обліково-фінансовим відділом міської ради було підготовлено 1378 документа, а саме: інформаційні, службові та доповідні записки, листи, пропозиції, довідки, а також оброблено і відпрацьовано 1853 вхідних листів, клопотань, доручень, рахунків, службових записок, розпоряджень, рішень, договорів, актів і таке інше.

У відповідності з існуючими планами та термінами в обліково-фінансовій діяльності за 2020 рік відділом була проведена робота по підготовці, аналізу та опрацюванню 2076 первинних, розрахунково-касових, обліково-аналітичних, звітних та інші бухгалтерських документів, які наведені нижче:

- підготовлений річний звіт за 2019р, квартальний звіт за І,ІІ,ІІІ,ІV квартал 2020 року,місячні звіти за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень,серпень,вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року та надані у відповідні терміни до управління державної казначейської служби України м. Кам'янському та державної податкової інспекції;

- підготовлені та надані звіти з відповідних напрямків роботи у пенсійний фонд, у фонд соціального страхування, державного статистичного спостереження;

- проаналізовані та підготовлені відповідні документи по кошторисним призначенням та надходженням асигнувань, касовим та фактичним видаткам у розрізі кодів економічної та функціональної класифікації видатків за загальним та спеціальними фондами (щомісячно);

- проаналізовані кредиторська та дебіторська заборгованості, витрати на відрядження працівників міської ради, залишки основних фондів та малоцінного інвентарю, залишки матеріалів, господарчих товарів, цінних паперів, палива, запасних частин до автомобілів та підготовлені відповідні документи (щомісячно);

- опрацьовані накладні, рахунки, платіжні доручення, договори по терміну їх виконання, платіжні вимоги, авансові звіти, акти виконаних робіт, шляхові та лікарняні листи, банківські виписки та інші поточні документи, а також сформовані меморіальні ордери №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17 (щомісячно);

- підготовлені та складені реєстри фінансових зобов’язань та зобов’язань розпорядника коштів бюджету за загальним та спеціальними фондами відповідно до укладених договорів, складені розрахунки по заробітній платі та нарахування на заробітну плату, складені сальдові відомості по рахункам 1103, 1014, 1015, 1016, 1112, 1113, 1513, 1812/1,1812/2, 2213, 1514, 1515, а також по рахункам з заробітної плати та нарахувань на неї, сформована Головна книга за меморіальними ордерами та багато інших поточних документів, які потребує специфіка обліково-фінансового відділу (у відповідні терміни);

- підготовка та оприлюднення інформації згідно Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» на єдиному веб-порталі E-DATA.GOV.UA;

- нараховувались рахунки на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю за теплопостачання,охорону,електропостачання,водопостачання та водовідведення приміщень.

На протязі 2020 році відділ готував та опрацьовував інформаційні матеріали з питань потреб з асигнування на проведення розрахунків за надані послуги та роботи, з питання економії бюджетних коштів та їх залишки, про перерозподіл бюджетних коштів, про ліміти коштів на телекомунікаційні послуги, про споживання електроенергії, про залишки пального та інші документи, які забезпечують регулювання фінансових відносин та ведення бухгалтерського обліку.

Відповідно до кошторису видатків міської ради по КПКВК 0110150 фінансування витрат за 2020р забезпечено на 82 відсотка. Витрати по захищеним статтям профінансовані на 90 відсотка (заробітна плата та комунальні послуги). Станом на 01.01.2021р існує дебіторська заборгованість по КПКВК 0110150 – 236155,32грн., у т.ч. КЕКВ 2271 – 87149,50грн. (теплопостачання), КЕКВ 2273 – 1948,75грн., КЕКВ 2272 – 665,46грн (водопостачання та водовідведення).

Станом на 01.01.2021р існує кредиторська заборгованість : - по КПКВК 0110150 – 1474384,21грн., у т.ч., КЕКВ 2210- 223434,63 грн; КЕКВ 2240-1189791,12 грн; КЕКВ 2250-2096,00 грн; КЕКВ – 59062,46 грн. - по КПКВК 0110180 – 118323,16 грн у т ч КЕКВ 2210 – 37920,00; КЕКВ 2240 -80403,16.

2. Методична робота.

Обліково-фінансовим відділом постійно відстежуються і опрацьовуються нововидані законодавчі акти, пропозиції, розробки та рекомендації в веденні бухгалтерського обліку у бюджетних установах. Відділ працює в постійному контакті з іншими структурними підрозділами виконавчих органів міської ради і надає методичну та практичну допомогу:

- з питань застосування кодів економічної класифікації видатків, бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності;

- з питань обліку основних засобів та малоцінного інвентарю, розрахунків з дебіторами/кредиторами, складання бухгалтерської та фінансової звітності;

- з питань ведення обліку матеріалів, підготовки платіжних документів;

- з питань нарахування заробітної плати, виплат за лікарняними листами, відпусткових та інших виплат;

- і таке інше з питань ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Організаційна робота

На протязі 2020 року діяльність обліково-фінансового відділу велась у відповідності до регламенту роботи міської ради, плану роботи відділу, згідно до вимог діючого законодавства України та термінів звітування про стан діяльності міської ради, як бюджетної установи в частині використання бюджетних коштів.

В цілях раціонального розподілу праці у відділі розроблені посадові інструкції, які дають змогу:

- встановити для кожного працівника бухгалтерії перелік належних до виконання операцій;

- визначити та закріпити обов’язки кожного працівника, а також його права та персональну відповідальність;

- контролювати виконання роботи кожного виконавця, оцінювати результати його праці.

4. Новітності

За 2020 рік обліково-фінансовим відділом використовувались існуючі можливості з інформаційно-технічного та комп’ютерного забезпечення установи.

Новітніх методично-практичних розробок у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності в бюджетних установах, на жаль, запропоновано не було, але співробітниками відділу постійно ведеться спостереження за новими пропозиціями у цьому напрямку з метою втілення їх для суттєвого впливу на якість та оперативність у веденні бухгалтерського та фінансового обліку в нашій установі.