Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Питання для перевірки знань Закону Украïни «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Створено: 2016-01-27 16:22:59Оновлено: 2021-12-16 09:01:10

 

1. Чи має право на службу в органах місцевого самоврядування
не громадянин України?

А. так;

Б.  ні;

В. так, але лише за умови дозволу Національного агентства України з питань державної служби.

 

2. Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» служба  в органах місцевого самоврядування це:

А. публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави;

Б. професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом;

В. професійна діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави щодо забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг.

 

3. Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадова особа місцевого самоврядування це:

А. особа, яка працює в органах виконавчої влади та отримує заробітну плату
за рахунок державного бюджету;

Б. особа, яка працює в органах місцевого самоврядування та зайнята обслуговуванням органів місцевого самоврядування;

В. особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваженння щодо здійснення організаційно-розпорядчих
та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

 

4. Дія Закоку України «Про службу в органах місцевого самоврядування» поширюється на:

А. посадових осіб місцевого самоврядування;

Б. обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування;

В. технічних працівників;

Г. працівників патронатної служби.

 

5. Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадами в органах місцевого самоврядування є:

 

А. виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах;

Б. виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;

В. посади, на які особи затверджуються виконавчим комітетом відповідної ради;

Г. посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі
чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

6.  Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 
на посаду секретаря міської ради здійснюється шляхом:

А. затвердження міською радою;

Б. обрання міською радою;

В. призначення міським головою.

 

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування
на посади заступників міського голови здійснюється шляхом:

А. затвердження міською радою;

Б. обрання міською радою;

В. призначення міським головою.

 

8.  Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду міського голови здійснюється шляхом:

А. затвердження міською радою;

Б. обрання міською радою;

В. в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні».

9.  Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади керівників відділів здійснюється шляхом:

А. затвердження міською радою;

Б. обрання міською радою;
В. призначення міським головою;
Г. призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою.

 

10. У яких випадках здійснюється прийняття на службу в органи місцевого самоврядування за строковим трудовим договором (контрактом)?

А. для заміщення вакантної посади;

Б.  для виконання повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) на час відсутності (відпустки);

В. обидва варіанти правильні.

 

11. Які посади належать до посад патронатної служби?

А. секретар керівника;

Б. помічники депутатів місцевих рад;

В. помічники та радники міського голови;

Г. службовці органів місцевого самоврядування.

 

12. Яким законодавством визначено порядок проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування?

А. законодавством України  про державну службу;

Б. законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування;

В. законодавством України про працю.

 

13. Посадова особа місцевого самоврядування за згодою сторін
без конкурсного відбору може бути переведена на:

А. вищу посаду;

Б. рівнозначну посаду;

В. нижчу посаду;

Г. посаду помічника, радника міського голови.

 

14. Основними принципами служби в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» є:

А. служіння територіальній громаді;

Б. служіння Українському народові;

В. дотримання прав місцевого самоврядування;    

Г. захисту інтересів відповідної територіальної громади;

Д. самостійності кадрової політики в територіальній громаді;

Є. фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів державного бюджету. 

 

15. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється  за такими напрямами:

А. законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування
та забезпечення її ефективності;

Б. захист прав місцевого самоврядування;

В. правовий та соціальний захист державних службовців;                                    

Г. методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування.

 

16. Консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснює:

А. Верховна Рада України;

Б. Центральний орган виконавчої влади з питань державної служби
з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування
в Україні;

В. Обласна державна адміністрація.

 

17. Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

А. додержання Конституції і законів України;

Б. додержання прав та свобод людини і громадянина;

В. забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;                                                                                                      

Г. постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

Д. сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність
і  творчість у роботі;

Є. шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

 

18. Посадова особа місцевого самоврядування має право на:

А. повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

Б. оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй при своєно, якості, досвіду та стажу роботи;

В. просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;   

Г. участь у страйках;

Д. соціальний і правовий захист;

Є. участь у діяльності політичних партій. 

 

19. На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи, які:

А. визнані судом недієздатними;

Б. мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість погашена;

В. у разі прийняття будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам;

Г. за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку.

 

20. Скільки категорій посад встановлюється в органах місцевого самоврядування?

А. три категорії;

Б. п’ять категорій;

В. шість категорій;

Г. сім категорій.

 
21. До якої категорії посад відноситься посада міського голови? 

А. перша категорія;

Б. друга категорія;

В. третя категорія;

Г. четверта категорія.

 

22. До якої категорії посад відноситься посада секретаря міської ради? 

А. перша категорія;

Б. друга категорія;

В. третя категорія;

Г. четверта категорія.

 
23. До якої категорії посад відноситься посада заступника міського голови? 

А. друга категорія;

Б. третя категорія;

В. четверта категорія;

Г. п’ята категорія.

 
24. До якої категорії посад відноситься посада керівника відділу 
міської ради
?

А. третя категорія;

Б. четверта категорія;

В. п’ята категорія;

Г. шоста категорія.

 
25. До якої категорії посад відноситься посада головного спеціаліста міської ради? 

А. четверта категорія;

Б. п’ята категорія;

В. шоста категорія;

Г. сьома категорія.

 

26. Скільки рангів посадових осіб місцевого самоврядування присвоюється в органах місцевого самоврядування?

А. дев’ять рангів;

Б. тринадцять рангів;

В. п’ятнадцять рангів.

 

27. Особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії посад, присвоюються такі ранги:

А. 5, 4 і 3 ранг;

Б. 7, 6 і 5 ранг;

В. 9, 8 і 7 ранг;

Г. 11, 10 і 9 ранг.

 

28. Особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії посад, присвоюються такі ранги:

А. 7, 6 і 5 ранг;

Б. 9, 8 і 7 ранг;

В. 11, 10 і 9 ранг;

Г. 13, 12 і 11 ранг.

 

29. Особам, які займають посади, віднесені до п’ятої категорії посад, присвоюються такі ранги:

А. 9, 8 і 7 ранг;

Б. 11, 10 і 9 ранг;

В. 13, 12 і 11 ранг;

Г. 15, 14 і 13 ранг.

 

30. Особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії посад, присвоюються такі ранги:

А. 9, 8 і 7 ранг;

Б. 11, 10 і 9 ранг;

В. 13, 12 і 11 ранг;

Г. 15, 14 і 13 ранг.

 

31. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менше як:

А. 1 рік;

Б. 2 роки;

В. 3 роки.

 

32. Ким присвоюються ранги, які відповідають посадам третьої категорій?

А. міською радою;

Б. обласною радою;

В. Верховною Радою України.

 

33. Ким присвоюються ранги, які відповідають посадам четвертої – сьомої категорій?

А. міською радою;

Б. обласною радою;

В. міським головою;

Г. центральним органом виконавчої влади України з питань державної служби.

 

34. У яких випадках посадовій особі може бути присвоєно черговий ранг достроково? 

А. за виконання особливо відповідальних завдань;

Б. за виконання особливо відповідальних завдань у межах відповідної категорії посад;

В. на вимогу центрального органу виконавчої влади, уповноваженого
на реалізацію державної політики у сфері державної служби;

Г. за сумлінну працю при виході на пенсію поза межами відповідної категорії посад.

 

35. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» рангу лише за:

А. рішенням керівника органу;

Б. рішенням керівника вищого рівня;

В. вироком суду.

 

36. На що не має права посадова особа місцевого самоврядування?

А. брати участь у страйках;

Б. брати участь у мітингах;            

В. бути членом профспілки;

Г. подавати електронні петиції до Президента України.

 

37. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування затверджується:

А. міським головою;

Б. головою обласної ради;

В. Кабінетом Міністрів України;

Г. центральним органом виконавчої влади України з питань державної служби.

 

38. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування формується з:

А. посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію
або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

Б. державних службовців, які бажають перейти на службу в органи  місцевого самоврядування;

В. спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер,
а також випускників навчальних закладів відповідного профілю;

Г. студентів навчальних закладів відповідного профілю.

 

39. Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб
в органах місцевого самоврядування визначається?

А. міським головою;

Б. виконавчим комітетом міської ради;            

В. відповідною радою;

Г. Кабінетом Міністрів України.

 

40. Посадові особи місцевого самоврядування підлягають атестації один раз на:

А. 3 роки;

Б. 4 роки;

В. 5 років.

 

41. Атестації не підлягають:

А. міські голови;

Б. заступники міських голів;

В. секретарі міських рад;

Г. посадові особи, прийняті на посаду на невизначений час;

Д. працівники патронатної служби.

 

42. Атестаційна комісія за результатами атестації робить один з таких висновків:

А. про відповідність займаній посаді;

Б. про невідповідність займаній посаді;

В. про звільнення із займаної посади;

Г. про відповідність займаній посаді за певних умов;

 

43. Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються:

А. Верховною Радою України;

Б. Кабінетом Міністрів України;

В. Органом вищого рівня.

 

44. Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування  є:

А. державний бюджет;

Б. місцевий бюджет.

 

45. Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна основна відпустка тривалістю:

А. 24 календарні дні;

Б. 28 календарних днів;

В. 30 календарних днів.

 

46. Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби
в органах місцевого самоврядування понад 10 років надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до:

А. 10 календарних днів;

Б. 15 календарних днів;

В. 20 календарних днів.

 

47. Посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається
на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду з моменту:

А. ознайомлення з обмеженням щодо проходження служби;

Б. видання наказу про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування;

В. складання Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

Г. оформлення особової справи.

 

48. Якими будуть правові наслідки для особи у разі її відмови
від складення Присяги посадової особи місцевого самоврядування?

А. затримка у призначенні на вищу посаду;

Б. накладення дисциплінарного стягнення;

В. рішення про її призначення, обрання чи затвердження вважається таким, що втратило юридичну силу;                    

Г. тимчасове відсторонення від посади.

 

49. Рішення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  посадових осіб місцевого самоврядування приймається:

А. керівником органу, в якому оголошується конкурс;

Б. центральним органом виконавчої влади України з питань державної служби;

В. керівником органу, який є вищим за той, в якому оголошено конкурс.

 

50. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування:

А. 55 років;

Б. 60 років;

В. 65 років.

 

51. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування:

А. порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги;

Б. досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

В. перевибори міського голови.

 

52. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування:

А. цивільна;

Б. матеріальна;

В. кримінальна;

Г. адміністративна.

 

53. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування, проводиться в порядку, встановленому Законом України:

А. «Про запобігання корупції»;

Б. «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

В. «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

54. Спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України 
«
Про запобігання корупції» проводиться стосовно:

А. осіб, які призначаються на посади міським головою на конкурсній основі
чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України;

Б. осіб, які обираються на місцевих виборах;

В. осіб, які претендують на зайняття виборних посад, на які обираються
або затверджуються відповідною радою.

 

55. Згідно з Законом України «Про державну службу» випробування
при призначенні на посаду встановлюється строком до
:

А. 2 місяців;

Б. 6 місяців;

В. 3 місяців.

 

56. Яка тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки?

А. 28 календарних днів;

Б. 30 робочих днів;

В. 30 календарних днів;

Г. один місяць.

 

57. Після досягнення якого стажу служби в органах місцевого самоврядування посадовій особі надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів?

А. понад 10 років;

Б. понад 3 роки;

В. понад 5 років;

Г. понад 7 років.

 

58. За чий рахунок відшкодовується матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними рішеннями міського голови, його заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень?

А. за рахунок суб’єкта призначення посадової особи місцевого самоврядування;

Б. за рахунок посадової особи місцевого самоврядування;

В. за рахунок місцевого бюджету з правом зворотної вимоги (регресу);

Г. за рахунок місцевого бюджету без права подальшого регресу.

 

59. Яким органом встановлюються групи за оплатою праці працівників виконавчих  органів  міських  рад?

А. Верховною Радою України;

Б. Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

В. Кабінетом Міністрів України;

Г. міською радою.

 

60. Відповідно до якого законодавчого акта здійснюється пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування?

А. Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

Б. Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування;

В. Кодексу законів про працю;

Г. Закону України «Про пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування».

 

61. Контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється:

А. органом вищого рівня;

Б. Кабінетом Міністрів України;

В. органами державної влади в порядку, встановленому законом.

 

62. Коли набрав чинності Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»?

А. 07 червня 2001 року;

Б. 04 липня 2001 року;

В. 10 липня 2001 року;

Г. відсутня правильна відповідь.