Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору інститутів громадянського суспільства для надання фінансової підтримки з міського бюджету у 2020 році (для громадських об’єднань осіб з інвалідністю)

Створено: 2019-11-05 11:51:26Оновлено: 2019-11-05 11:54:01

Управління соціальної політики Кам’янської міської ради оголошує конкурс з визначення проектів (заходів) громадських об’єднань осіб з інвалідністю для виконання яких буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету в 2020 році. Конкурс проводиться в рамках програми соціального захисту населення міста на 2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням Кам’янської міської ради від 17.11.2017 №913-20/VII (зі змінами) з метою цільового використання коштів міського бюджету. Проведення конкурсу регламентується постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та від 14.03.2018 №183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських», розпорядженняv міського голови від 24.01.2019 №27-р «Про конкурс з відбору інститутів громадського суспільства для надання фінансової підтримки з міського бюджету» зі змінами. Приймати участь у конкурсі мають право громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які створені та зареєстровані у відповідності вимог чинного законодавства не менше ніж за рік до проведення конкурсу, а також зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території м. Кам’янського. 1. Мета конкурсу. Метою проведення конкурсу є залучення громадських об’єднань осіб з інвалідністю до життя міста та забезпечення ефективного і прозорого використання бюджетних коштів. 2. Пріоритетні завдання проектів (заходів) - сприяння органам виконавчої влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно осіб з інвалідністю, вдосконаленні системи їх соціального захисту; - організація спілкування осіб з інвалідністю, підтримання їх морального стану, залучення їх до ведення активного та здорового способу життя; - участь у створенні умов для розвитку народної творчості, самодіяльного мистецтва, надбаннями української національної та світової культури; - участь в організації та проведенні державних, міських масових заходів щодо відзначення історичних дат, подій, свят, проведенні зборів, мітингів, походів, демонстрацій на захист соціально-економічних прав та інтересів осіб з інвалідністю. 3. Пріоритетні напрями: - заходів передбачених статутом (асамблеї, з’їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори), за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю та їх законних представників, дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, визнаних недієздатними; - проведення заходів (виконання програм) з реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня захисту дітей, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; - організації виставок, концертів, фестивалів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, зустрічей у форматі засідань за круглим столом та інших навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до їх тематики (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю, законних представників дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, визнаних недієздатними, крім заходів з питань доступності та толерантності суспільства до проблем осіб з інвалідністю та з питань соціального захисту і забезпечення прав людей з інвалідністю, коли слухачами (учасниками) заходу (програми) будуть спеціалісти та фахівці (державні службовці, інші посадові особи, вчителі, медики, залізничники, водії тощо), - фізкультурно-оздоровчих заходів за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю; - випуск згідно з договорами, укладеними з вітчизняними суб’єктами господарювання, довідників, брошур, інформаційних листівок, а також газет і журналів з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю. 4. Вимоги до конкурсної пропозиції. Для прийняття участі в конкурсі ІГС подають до конкурсної комісії заявку на участь у конкурсі за встановленою формою (додається). До заявки додаються наступні документи: - копія статуту громадської організації; - копія рішення уповноваженого органу про внесення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій; - копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - коротка інформація про діяльність та досвід роботи громадської організації; - опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту (додається); - звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадських організацій, які отримали бюджетні кошти у попередньому році). Конкурсна пропозиція складається українською мовою та подається організаторові конкурсу в паперовому та електронному вигляді. Кожна сторінка поданих документів засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою громадської організації. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу. Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію проекту (заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 % загального обсягу коштів фінансової підтримки. Конкурсні пропозиції подані на участь в конкурсі не повертаються. 5. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту): Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету однієї програми (проекту) на 2020 рік складає 100,0 тис.грн. 6. Адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції: Управління соціальної політики Кам’янської міської ради: просп. Василя Стуса, 10/12, каб. 220 dnzusz@ukr.net 7. Строки подання конкурсних пропозицій. 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору (до 04 грудня 2019 року). 8. Строки проведення конкурсу. Перший етап: розгляд поданих конкурсних пропозицій та визначення конкурсних пропозицій, які допускаються до участі у конкурсі. Другий етап: відкритий захист конкурсних пропозицій учасників конкурсу. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник громадської організації, яка є учасником конкурсу, або його уповноважений представник. Третій етап: визначення конкурсною комісією переможців конкурсу на підставі рейтингу конкурсних пропозицій Про засідання Конкурсної комісії повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення. Протягом 15 робочих днів після затвердження міського бюджету на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту). На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем конкурсу, організатор конкурсу протягом 10 днів затверджує відповідним розпорядженням міського голови перелік інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту). 9. Інша інформація: До участі у конкурсному відборі не допускаються ІГС або подальша участь у конкурсі може бути припинена за рішенням конкурсної комісії у разі, коли: - громадська організації перебуває у стані ліквідації або реорганізації; - подано недостовірну інформацію про діяльність громадської організації та її спроможність реалізувати проект; - документація на участь у конкурсному відборі подана після закінчення встановленого для цього терміну або не містить повного комплекту необхідних документів; - конкурсна пропозиція не відповідає пріоритетним напрямкам, визначеним в п. 3 оголошення, - громадська організація подала офіційний лист про відкликання своєї заявки на участь у конкурсному відборі; - проект громадської організації, поданий на конкурсний відбір, не відповідає напрямкам діяльності організації; - реалізація проекту громадської організації спрямована на задоволення потреб бенефіціарів, які не є членами територіальної громади міста Кам’янське; - громадська організація ставить за мету отримання прибутків, ведення політичної діяльності, надання гуманітарної або благодійної допомоги, проведення релігійних обрядів тощо. За додатковою інформацією звертатись: Управління соціальної політики Кам’янської міської ради Відділ з питань соціального захисту ветеранів, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб (dnzusz@ukr.net) Додаток до оголошення ЗАЯВКА на участь у конкурсі з відбору інститутів громадянського суспільства для надання фінансової підтримки з міського бюджету Я,_____________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові керівника інституту громадянського суспільства або уповноваженої особи, посада уповноваженої особи) _______________________________________________________________________ (повна назва інституту громадянського суспільства) подаю для участі у конкурсі, що проводить _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (організатор конкурсу) проекту __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (назва програми (проекту), який представляється на конкурс) пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано проект Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано проект ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Загальна сума кошторису витрат становить __________________ грн. Місце проведення _______________________________________________________________________ Строк реалізації _______________________________________________________________________ Цільова аудиторія проекту (заходу)________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Юридична адреса інституту громадянського суспільства _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ телефон, факс, _______________________________________________________________________ е-mail________________________, веб-сайт _______________________________________________________________________ Прізвище, ім’я, по батькові керівника інституту громадянського суспільства _______________________________________________________________________ Банківські реквізити інституту громадянського суспільства ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ До заяви додаються: - копія статуту громадської організації; - копія рішення уповноваженого органу про внесення ІГС до Реєстру неприбуткових установ та організацій; - копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - інформація про діяльність інституту громадянського суспільства за встановленою формою (додається); - опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту; - звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для ІГС, які отримали бюджетні кошти у попередньому році). Підпис засвідчує зобов’язання: - підтвердити, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, містять достовірну інформацію про інститут громадянського суспільства; - виконати зазначений проект, у зазначений строк та в заявленому обсязі; - під час будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, утворених завдяки реалізації проекту (заходу), посилатися на фінансову підтримку організатору конкурсу. Керівник інституту громадянського суспільства або уповноважена особа * М.П ________________ (підпис) _______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) «_____» _____________ 20__ р. * − повноваження уповноваженої особи мають бути підтверджені довіреністю ______________________ ___________________ (дата реєстрації заяви) (реєстраційний номер) заповнює представник організатора конкурсу Додаток до форми заявки ІНФОРМАЦІЯ про діяльність інституту громадянського суспільства 1. Назва інституту громадянського суспільства та організаційно-правова форма. 2. Дата утворення інституту громадянського суспільства. 3. Мета та основні напрямки діяльності інституту громадянського суспільства відповідно до Статуту (Положення). 4. Досвід діяльності інституту громадянського суспільства з тематики проекту та результати такої діяльності (до 3-х абзаців). 5. Досвід виконання програм (реалізації проектів) впродовж останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування: № п/п Назва проекту (заходу) Сума фінансової підтримки, грн Джерела фінансування Період виконання Короткий опис проекту (заходу) (3-4 речення) 6. Матеріально-технічна база: наявність власного (орендованого із зазначенням джерел оплати оренди) офісу на період реалізації проекту (заходу), офісної техніки (із зазначенням виду та кількості), інших ресурсів організації. 7. Кадрове забезпечення: Прізвище, ім’я, по батькові Посада та основні обов’язки в інституті Громадянського суспільства Кваліфікація Досвід роботи (3-4 речення) 8. Кількісний склад інституту громадського суспільства. Керівник інституту громадянського суспільства (прізвище, ім’я, по батькові) М.П. (підпис) Примітка: загальний обсяг інформації про діяльність інституту громадянського суспільства не повинен перевищувати 3-х сторінок. ОПИС проекту для організації виконання, реалізації програм (проектів) соціального спрямування та кошторис витрат, необхідний для його реалізації 1. Загальна інформація 1.1. Повна юридична назва інституту громадянського суспільства, що подає заявку ____________________________________________________________________ 1.2. Адреса офісу інституту громадянського суспільства, що подає заявку ____________________________________________________________________ 1.3. Поштова адреса (якщо відрізняється) ____________________________________________________________________ 1.4. Контактні телефони інституту громадянського суспільства ____________________________________________________________________ 1.5.Номер факсу ______________________________________________________ 1.6. Адреса електронної пошти _________________________________________ 1.7. Код за ЄДРПОУ __________________________________________________ 1.8. Керівник інституту громадянського суспільства ____________________________________________________________________ прізвище, ім’я та по батькові, посада) ____________________________________________________________________ 1.9. Бухгалтер проекту (заходу) ____________________________________________________________________ прізвище, ім’я та по батькові, 1.10. Назва проекту (заходу) ____________________________________________________________________ 1.11. Стислий опис проекту: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Опис проекту 2.1. Опис проблеми. Коротко охарактеризуйте основні проблеми, які можуть бути вирішені в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу). Коротко аргументуйте актуальність програми (проекту, заходу). 2.2. Мета та завдання. Чітко сформулюйте мету та завдання програми (проекту, заходу). 2.3. Цільова аудиторія. Вкажіть загальну цільову аудиторію та кількісні характеристики. 2.4. Опис діяльності по проекту. Опишіть основні види діяльності, завдяки яким досягатимуться мета та завдання програми (проекту, заходу), методи. 2.5. Очікувані результати. Опишіть очікувані результати та користь від реалізації програми (проекту, заходу), а також довгостроковий вплив програми (проекту, заходу). 2.6. Способи інформування. Вкажіть шляхи інформування громадськості про хід виконання програми (реалізації проекту, заходу) із зазначенням конкретних джерел оприлюднення інформації. 2.7. Робочий план. Вкажіть строк реалізації проекту: __________________________________________________________________ Детально опишіть графік виконання програми (проекту) за наведеною схемою: Строки реалізації (з ______ до _____) Заплановані заходи та місця їх проведення Відповідальні особи та їх контактні телефони 3. Кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту) 3.1. Перелік організацій-учасників реалізації програми, інших джерел фінансування (якщо такі є, то вказати суми залучених ними коштів): _____________________________ _______________________________________ 3.2. Назва організації, залучена нею сума (грн) 3.3. Кошторис витрат 3.4. Основні категорії бюджету програми 3.5. Обчислення витрат 3.6. Очікуване фінансування коштами міського бюджету (грн) 3.7. Внесок заявника (грн) 3.8. Кошти з інших джерел (грн) 3.9. Загальна сума (грн) 3.10. Назва статті витрат детальний опис видатків. Всього. 3.11. Детальний опис видатків. Всього. 3.12. Загальна сума внесків 3.13. Процентне співвідношення внесків (%). *До кошторису, в разі необхідності, можливо додати «пояснення до кошторису», які не перевищують 1 сторінки друкованого тексту. Особистий підпис керівника інституту громадянського суспільства ________________ (_______________) Особистий підпис керівника програми (проекту, заходу) __________________ (_______________) «______» _______________ 20 ____ р. М.П.