Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Оголошення про подання кандидатур до складу конкурсної комісії з відбору інститутів громадянського суспільства для надання фінансової підтримки з міського бюджету

Створено: 2021-10-06 16:14:51Оновлено: 2021-10-06 16:21:44

   На виконання п. 8 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» зі змінами департамент соціальної політики Камянської міської ради оголошує про формування конкурсної комісії з відбору інститутів громадянського суспільства для надання фінансової підтримки з міського бюджету на 2022 рік (далі - конкурсна комісія) та збір кандидатур до її складу.

   До складу конкурсної комісії можуть включатися:

- голова (уповноважений представник) громадської ради, утвореної виконавчому комітету Камянської міської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 84, ст. 2945); 

- представники інститутів громадянського суспільства відповідно до пріоритетних завдань конкурсу (додаток 1 до оголошення), які мають відповідний досвід роботи;

- представники державних органів та виконавчого комітету Камянської міської ради відповідно до пріоритетних завдань конкурсу, які мають відповідний досвід роботи;

- представники наукових установ і фахівці відповідно до пріоритетних завдань конкурсу, які мають відповідний досвід роботи.

Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

У заяві про включення до складу конкурсної комісії кандидати зазначають про себе таку інформацію:

рівень, ступінь освіти;

досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань;

досвід участі кандидата у виконанні (реалізації) програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів);

досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років;

делегування кандидата інститутом громадянського суспільства, який він представляє, або науковою установою, в якій він працює, з додаванням відповідного листа-підтвердження.

Строк подання заяви про включення до складу конкурсної комісії повинен становити не менше 14 календарних днів.

У зв’язку з проведенням конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу заявники подають заяви про включення до складу конкурсної комісії з проставленням особистого підпису в паперовій формі.

У разі потреби організатор конкурсу має право визначити додаткові умови відбору кандидатів до складу конкурсної комісії з дотриманням принципів обґрунтованості, неупередженості та положень Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 зі змінами.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником учасника конкурсу.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються протягом 14 календарних днів, щодня з 08.00 до 17.00 (п'ятниця до 15.45), крім вихідних днів  - з 05 жовтня 2021 року до 19 жовтня 2021 року відділом з питань соціального захисту ветеранів, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики міської ради за адресою: м. Камянське, просп. Василя Стуса, 10/12, та електронною поштою  uszn.ato.vpo@gmail.com. Контактний телефон (0569)  55 44 00.

 

Додаток 1
до оголошення

Пріоритетні завдання проектів (заходів), для громадських об’єднань ветеранів, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки

- сприяння органам виконавчої влади, місцевого самоврядування
у розвитку ефективної соціальної політики стосовно ветеранів, вдосконаленні системи їх соціального захисту;

- організація спілкування ветеранів, підтримання їх морального стану, залучення їх до ведення активного та здорового способу життя;

- участь у героїко-патріотичному вихованні молоді на кращих традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь;

- участь у створенні умов для розвитку народної творчості, самодіяльного мистецтва, надбаннями української національної та світової культури;

- участь в організації та проведенні державних, міських масових заходів щодо відзначення історичних дат, подій, свят, проведенні зборів, мітингів, походів, демонстрацій на захист соціально-економічних прав та інтересів ветеранів.

 

Пріоритетні завдання проектів (заходів), для громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки

 - сприяння органам виконавчої влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно осіб з інвалідністю, вдосконаленні системи їх соціального захисту;

- організація спілкування осіб з інвалідністю, підтримання їх морального стану, залучення їх до ведення активного та здорового способу життя;

- участь у створенні умов для розвитку народної творчості, самодіяльного мистецтва, надбаннями української національної та світової культури;

- участь в організації та проведенні державних, міських масових заходів щодо відзначення історичних дат, подій, свят, проведенні зборів, мітингів, походів, демонстрацій на захист соціально-економічних прав та інтересів осіб з інвалідністю.

 

Департамент соціальної політики