Заповнення інформації про земельну ділянку в документах, що дають право на виконання будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

Створено: 2021-04-09 09:18:53Оновлено: 2021-04-15 09:11:41

Заповнення інформації про земельну ділянку в документах, що дають право на виконання будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта Однією із найбільш поширених помилок, що допускаються замовниками при заповненні та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів є ненадання в повному обсязі інформації про земельну ділянку, передбаченої затвердженими формами документів, що за змістом є достатньою для прийняття рішення про їх реєстрацію. У повідомленні про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, акті готовності об’єкта до експлуатації, в залежності від того на якій підставі використовується земельна ділянка, зазначається наступна інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою: дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата, номер договору суперфіцію та кадастровий номер земельної ділянки. Складність заповнення цієї інформації полягає у тому, що за різних часів право власності та користування земельною ділянкою посвідчувалося різними документами. Так, право власності на земельну ділянку, може посвідчуватись Державними актами 3-х видів: 1) державний акт на право приватної власності на землю (1992-2002 роки); 2) державний акт на право власності на землю (1999-2002 роки); 3) державний акт на право власності на земельну ділянку (2002-2013 роки). До 01.07.2003 могли видаватися державні акти на право приватної власності на землю, що було передбачено наказом Держкомзему України від 28.05.2003 року №140 «Про використання бланків державних актів. З 02.05.2009 року у випадку набуття земельної ділянки у власність із земель приватної власності без зміни її меж та цільового призначення право власності посвідчувалося: - цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому зеконом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою; - свідоцтвом про право на спадщину. При набутті права власності на земельну ділянку на підставі вказаних документів, державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується долучається до документа на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку (свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, дарування, міни, тощо). На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріусом, який посвідчував (видавав) документ, та органом, який здійснював державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, робили відмітку про відчуження земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження. У такому випадку, під час заповнення повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів необхідно зазначати крім інформації про державний акт також інформацію про документ на підставі якого відбувся перехід права власності. Право постійного користування земельною ділянкою , що виникло до 01.01.2013 року, може посвідчуватись державними актами двох видів: 1) державний акт на право постійного користування землею (1991-2003 роки); 2) державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (2003-2013 роки). Право тимчасового користування земельною ділянкою може виникати на підставі договору оренди або договору суперфіцію. З 01.01.2013 року виникнення у особи права на земельну ділянку пов’язане з фактом проведення державної реєстрації такого права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (надалі – Державний реєстр прав). З 01.01.2013 до 01.01.2016 право власності на земельну ділянку у разі безоплатної передачі із земель державної чи комунальної власності за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування посвідчувалося свідоцтвом про право власності на нерухоме майно, що видавалося при здійсненні державної реєстрації прав на земельну ділянку у Державному реєстрі прав. В інших випадках підтвердженням проведення державної реєстрації права може слугувати витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав (надалі – витяг з Державного реєстру прав). У такому випадку під час заповнення документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт, та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів необхідно зазначати інформацію про витяг та документ на підставі якого виникло право. Особливості заповнення інформації про земельну ділянку у декларації про готовність об’єкта до експлуатації без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (будівельна амністія). У декларації про готовність об’єкта до експлуатації без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, зазначається наступна інформація про земельну ділянку: - місце розташування; - площа земельної ділянки (кв.м); - кадастровий номер; - цільове призначення; - назва, дата, номер документу, що посвідчує право власності(користування) земельною ділянкою та орган, який видав документ; - форма власності або користування. Також, замовник подає засвідчені в установленому порядку копії документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об’єкт. У випадку, якщо право на земельну ділянку посвідчується державним актом на право приватної власності на землю, державним актом на право власності на землю або державним актом на право постійного користування землею, які видавалися без присвоєння земельній ділянці кадастрового номера, окрім копії державного акта подається копія Витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку. Інформація про кадастровий номер, площу, місце розташування, цільове призначення земельної ділянки, форма власності або користування зазначається на підставі Витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку. У графі «назва, дата, номер документу, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою та орган, який видав документ» зазначається інформація про державний акт. Якщо право власності посвідчується державним актом на право власності на земельну ділянку або державним актом на право постійного користування земельною ділянкою то подається копія цього акта, інформація також заповнюється на його підставі. У випадку, якщо право на земельну ділянку виникло у період з 02.05.2009 по 01.01.2013 на підставі цивільно-правової угоди щодо відчуження земельної ділянки (договору) або свідоцтва про право на спадщину подаються копії цих документів та копія державного акта із відміткою нотаріуса та органу, який здійснював державну реєстрацію прав на нерухоме майно про відчуження земельної ділянки. У графі «назва, дата, номер документу, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою та орган, який видав документ» зазначається інформація про державний акт або договір/свідоцтво про право на спадщину. Інформація про кадастровий номер, площу, місце розташування, цільове призначення земельної ділянки, форма власності або користування зазначається на підставі державного акта або Витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку. Якщо право власності виникло після 01.01.2013 то подаються копії документів на підставі яких виникло право власності (свідоцтво про право на спадщину, договір, державний акт, свідоцтво про право власності на нерухоме майно тощо) та копія витягу з Державного реєстру прав. Інформація заповнюється на підставі витягу з Державного реєстру прав.