Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про департамент

Створено: 2016-02-09 18:09:46Оновлено: 2021-07-05 08:49:29

Додаток

до рішення міської ради

від 23.06.2021 205-08/VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент економічного розвитку

Кам’янської міської ради

(код ЄДРПОУ 34827792)

І. Загальні положення

1.1. Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради           (далі – департамент) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ – 24604168). Департамент є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством.

Місце знаходження департаменту:51931, м.Кам’янське, майдан Петра Калнишевського, 2.

1.3. Департамент є правонаступником департаменту економіки, споживчого ринку та розвитку муніципальних послуг міської ради в частині функцій, завдань, прав та обов’язків визначених положенням про департамент.

1.4. Департамент в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами
та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, іншими нормативними актами, рішеннями Кам’янської міської ради
та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також
цим положенням.

1.5. У складі департаменту можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

1.6. Скорочена назва департаменту економічного розвитку Кам’янської міської ради – ДЕР КМР. Великі та малі літери, використані в найменуванні департаменту вважаються тотожними.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:

2.1. Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на території міста у сферах:

- соціально-економічного розвитку міста і стратегічного планування та інвестиційної діяльності;

- фінансового планування діяльності підприємств міста комунальної форми власності та тарифного (цінового) регулювання;

- впровадження системи муніципального енергоменеджменту, енергозбереження та енергоефективності;

- запровадження інструментів партисипації.

2.2. Організація та координація роботи щодо стратегічного планування
та прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

2.3. Аналіз стану та тенденцій основних показників соціально-економічного розвитку міста.

2.4. Організація роботи щодо залучення інвестицій у розвиток міста, покращення інвестиційної привабливості міста.

2.5. Координація роботи щодо складання фінансових планів та надання фінансової звітності комунальними підприємствами міста відповідно
до порядку, затвердженого відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

2.6. Забезпечення реалізації функцій виконавчого комітету міської ради щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію (у тому числі її виробництво, транспортування та постачання), тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, на інші комунальні послуги, побутові, транспортні та інші послуги.

2.7. Впровадження та забезпечення функціонування системи муніципального енергоменеджменту.

2.8. Сприяння підвищенню енергоефективності та впровадженню енергозберігаючих технологій на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності.

2.9. Впровадження інструментів громадської ініціативи, а саме партиципаторного бюджетування (бюджету участі) та альтернативних практик
і моделей партисипації.

2.10. Координація роботи щодо підвищення рейтингу інформаційної відкритості діяльності виконавчих органів міської ради.

 

ІІІ. Функції

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. У сфері економічного розвитку та стратегічного планування:

3.1.1. Аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку міста, бере участь у визначенні пріоритетів його розвитку, готує міському голові, виконавчому комітету міської ради пропозиції, спрямовані
на забезпечення сталого економічного розвитку міста.

3.1.2. Організовує та координує роботу щодо стратегічного планування
та прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

3.1.3. Забезпечує:

- складання прогнозів економічного і соціального розвитку міста
на середньостроковий період;

- розроблення проєкту програми економічного і соціального розвитку міста, моніторинг її виконання;

- розроблення пропозицій до проєкту програми економічного
і соціального розвитку області.

3.1.4. Бере участь:

- у розробленні проєктів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо та короткостроковий період;

- у підготовці відповідних інформаційних та аналітичних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку міста, зовнішньоекономічних зв’язків;

- у підготовці пропозицій з питань бюджетної політики, наповнення бюджету за рахунок додаткових джерел та ефективного використання фінансових ресурсів;

- у розробленні заходів щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості міста;

3.2. У сфері фінансового планування діяльності підприємств міста комунальної форми власності та тарифного (цінового) регулювання:

3.2.1. Готує пропозиції щодо:

- порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств міста;

- порядку тарифного (цінового) регулювання в місті та встановлення тарифів на теплову енергію (у тому числі її виробництво, транспортування
та постачання), тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, на інші комунальні послуги, побутові, транспортні та інші послуги.

3.2.2. Проводить аналіз:

- показників діяльності комунальних підприємств міста згідно з формами, затвердженими відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради;

- формування тарифів на теплову енергію (у тому числі її виробництво, транспортування та постачання), тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, на інші комунальні послуги, побутові, транспортні та інші послуги;

- фактичних витрат на надання послуг та відповідності розрахунків тарифів порядкам їх формування, у разі зміни (перегляду) тарифів,
що підлягають регулюванню органами місцевого самоврядування.

3.2.3. Проводить моніторинг основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності та тарифів на комунальні, транспортні та інші послуги, що підлягають регулюванню органами місцевого самоврядування.

3.2.4. Надає консультативно-методичну допомогу підприємствам комунальної форми власності щодо складання фінансових планів
та ціноутворення.

3.3. У сфері муніципального енергоменеджементу:

3.3.1. Розробляє міську програму енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів, здійснює моніторинг її виконання.

3.3.2. Забезпечує організацію розробки та впровадження заходів щодо імплементації положень Європейської ініціативи «Угода мерів».

3.3.3. Забезпечує діяльність системи моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними організаціями та установами міста.

3.3.4. Проводить аналіз:

- обсягів споживання енергоресурсів;

- впровадження заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоносіїв та підвищення енергоефективності.

3.3.5. Бере участь у розробленні та впроваджені заходів, спрямованих
на залучення інвестицій, формуванні проектних пропозицій, що пов’язані
з реалізацією міської енергетичної  політики.

3.4. У сфері партисипації та інформаційної відкритості діяльності:

3.4.1. Проводить:

- інформаційно-промоційну кампанію бюджету участі та щорічний конкурс громадських проєктів;

- загальноміські публічні заходи (форуми, наради, тренінги, семінари тощо) з метою популяризації практик та моделей партисипації.

3.4.2. Здійснює:

- публікацію та попередню перевірку громадських проєктів в межах бюджету участі;

- моніторинг реалізації виконавчими органами міської ради громадських проєктів-переможців;

- модерацію процесів партисипації за допомогою е-інструментів;

- збір, обробку, узагальнення та аналіз інформації, необхідної для підвищення інформаційної відкритості діяльності виконавчих органів міської ради.

 

3.4.3. Готує:

- звіт щодо реалізації річного циклу процесів партисипації;

- пропозиції по запровадженню у місті передових альтернативних практик та моделей партисипації;

- пропозиції щодо покращення показників відкритості діяльності виконавчих органів міської ради.

3.4.4. Розробляє механізм запровадження альтернативних практик та моделей партисипації.

3.4.5. Організовує:

- прийом та експертизу громадських проєктів в межах бюджету участі;

- практичне запровадження альтернативних практик та моделей партисипації в місті;

- роботу щодо участі міської ради у рейтингуванні та опитуваннях незалежних організацій;

- співпрацю з неурядовими організаціями, у тому числі з міжнародними з питань партисипації та інформаційної відкритості.

3.4.6. Проводить аналіз:

- результатів впровадження моделей партиципаторного бюджетування в місті;

- динаміки покращення інформаційної відкритості діяльності виконавчих органів міської ради.

3.5. У сфері інвестиційної діяльності:

3.5.1. Організовує та координує роботу щодо підготовки проєктних пропозицій, супроводу реалізації інвестиційних проєктів та моніторингу стану їх виконання.

3.5.2. Здійснює моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів міжнародних фінансових організацій.

3.5.3. Бере участь у підготовці заявок щодо участі міста у всеукраїнських і регіональних цільових програмах для реалізації заходів, направлених на покращення соціально-економічної ситуації в місті.

3.5.4. Сприяє налагодженню співпраці з міжнародними фінансовими установами, донорськими організаціями та інвестиційними фондами щодо залучення інвестицій у розвиток міста.

3.6. Організовує збір, накопичення статистичної інформації та інших необхідних матеріалів для виконання планових або окремих завдань, обробляє отриману інформацію в межах поставлених завдань.

3.7. Готує проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, листи, обґрунтування, довідки, періодичну звітність, дотримуючись встановлених строків.

3.8. Забезпечує виконання завдань міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

3.9. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами департаменту вимог антикорупційного законодавства.

3.10. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.11. Забезпечує своєчасний та належний розгляд листів, звернень суб’єктів господарювання та громадян з питань, що належить до компетенції департаменту.

3.12. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.13. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

3.14. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями
і правилами діловодства.

3.15. Бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що діють при міському голові та виконавчих органах міської ради.

3.16. Бере участь у підготовці, організації, проведенні нарад, семінарів
з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.17. Готує листи, інформації, доповідні та службові записки з питань,
що відносяться до компетенції департаменту.

3.18. Надає міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників департаменту.

3.19. Готує пропозиції щодо нових законодавчих та нормативних актів
з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.20. Здійснює в межах повноважень та порядку, передбаченому чинним законодавством, утримання майна департаменту, а також його поточний
та капітальний ремонт.

3.21. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

ІV. Права

Департамент має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах наданих повноважень від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Брати участь у здійсненні перевірок суб’єктів господарювання з питань, що належать до компетенції департаменту відповідно до чинного законодавства.

4.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції, залучати до участі в них посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників облдержадміністрації, науково-дослідних, проектних, конструкторських та інших організацій і установ.

4.5. Уносити керівництву пропозиції з питань, що належать
до компетенції департаменту.

V. Організація роботи

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

5.2. Директор департаменту здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень департаменту та несе персональну відповідальність
за виконання покладених на департамент завдань.

5.3. Посадові інструкції директора та працівників департаменту погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.4. Департамент взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування міста та інших міст, а також
з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

5.5. У разі утворення у складі департаменту структурних підрозділів, директор департаменту затверджує відповідні положення.

5.6. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.7. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків затверджуються міською радою, штатний розпис департаменту затверджується міським головою.

 

 

Секретар міської ради                                                       Наталія КТІТАРОВА