Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про департамент

Створено: 2016-02-09 18:11:40Оновлено: 2021-08-16 15:12:03

Додаток

до рішення міської ради

від  28.07.2021 278-09/VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент муніципальних послуг
та регуляторної політики Кам’янської міської ради

у новій редакції

(код ЄДРПОУ – 38673521)

1.Загальні положення

1.1. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам’янської міської ради (надалі – Департамент) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ – 24604168).

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та відповідно до розподілу обов’язків може підпорядковуватись одному із заступників міського голови.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист прав споживачів» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Кам’янське, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

2. Мета діяльності Департаменту

2.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення:

2.1.1. Реалізації повноважень у сфері забезпечення надання адміністративних послуг виконавчих органів міської ради та органів державної виконавчої влади, інших муніципальних послуг через Центр надання адміністративних послуг м.Кам’янського.

2.1.2. Організації функціонування та діяльності Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янського, його структурних підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів.

2.1.3. Взаємодії адміністраторів із суб’єктами надання адміністративних послуг, комунальними та державними підприємствами, іншими суб’єктами у сфері надання адміністративних та муніципальних послуг.

2.1.4. Повної та ефективної реалізації повноважень у сфері:

- ресторанного господарства, торгівельного та побутового обслуговування населення, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими і нормативними актами України;

- захисту прав споживачів, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про захист прав споживачів»;

- державної регуляторної політики, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- розвитку малого та середнього підприємництва, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

2.1.5. Запровадження та реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади.

3. Основні завдання Департаменту

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:

3.1.1. Реалізація державної політики у сфері забезпечення організації надання адміністративних послуг органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування через Центр надання адміністративних послуг м.Кам’янського.

3.1.2. Забезпечення взаємодії виконавчих органів Кам’янської міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади, комунальних та державних підприємств у сфері надання адміністративних та муніципальних послуг.

3.1.3. Забезпечення повної і ефективної реалізації повноважень в галузі ресторанного господарства, торгівельного та побутового обслуговування населення, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими і нормативними актами України.

3.1.4. Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про захист прав споживачів».

3.1.5. Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших нормативних актів.

3.1.6. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва відповідно до повноважень, що надані органам місцевого самоврядування Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

3.1.7. Вжиття заходів з реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади.

3.1.8. Координація діяльності Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Благоустрій» згідно з компетенцією Департаменту.

3.1.9. Координація діяльності Комунальної установи «Притулок для тварин» Кам’янської міської ради згідно з компетенцією Департаменту.

3.1.10. Забезпечення ефективного управління об’єктами торговельного, побутового обслуговування та ресторанного господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню, вжиття заходів щодо реалізації рішень із вказаних питань.

3.1.11. Проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяння вивченню чинного законодавства, надання консультації з правових питань, що відносяться до сфери діяльності Департаменту.

3.1.12. Здійснення розгляду звернень громадян та прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

3.1.13. Здійснення інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Департамент зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Кам’янське.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4. Функції Департаменту

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

4.1.1. Забезпечення виконання повноважень у сфері організації надання адміністративних послуг органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у Департаменті покладається на адміністраторів, які здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

4.1.1.1. Адміністратори забезпечують виконання своїх повноважень та реалізують свої права у обсягах та в порядку, визначених законами України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Положенням та Регламентом Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янського, іншими законодавчими актами, що регулюють порядок та умови одержання адміністративних послуг.

4.1.1.2. Адміністратори забезпечують виконання своїх повноважень та реалізують свої права у відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги» виключно у Центрі надання адміністративних послуг м.Кам’янського.

4.1.2. Забезпечення взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, іншими підприємствами, установами та організаціями у сфері організації надання, удосконалення та спрощення процедур надання адміністративних та муніципальних послуг.

4.1.3. Виконання інших завдань у сфері надання адміністративних та муніципальних послуг, передбачених чинним законодавством.

4.1.4. Забезпечення ефективного управління об’єктами торговельного, побутового обслуговування та ресторанного господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню, забезпечення координаційної роботи підприємств, що належать до комунальної власності, підготовки пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи відповідно до компетенції Департаменту.

4.1.5. Організація місцевих ярмаркових заходів, сприяння розвитку торгівлі, харчової та переробної промисловості, ресторанного господарства, надання побутових послуг населенню та об’єктів ринкового господарства всіх форм власності.

4.1.6. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення функціонування об’єктів торгівлі, харчової та переробної промисловості, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, об’єктів ринкового господарства у місті Кам’янське.

4.1.7. Вжиття заходів, в межах визначених законодавством повноважень, у разі порушення правил обслуговування, інших вимог законодавства об’єктами торгівлі, побутового обслуговування населення міста та закладами ресторанного господарства.

4.1.8. Формування інформаційного банку даних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, об’єктів ринкового господарства та підприємств з виробництва продуктів харчування.

4.1.9. Надання методичної, консультативної та організаційної допомоги суб’єктам господарювання всіх форм власності з питань дотримання правил торгівлі, побутового обслуговування населення та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.10. Координація діяльності Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Благоустрій» згідно з компетенцією Департаменту, в тому числі вирішення у встановленому порядку питань щодо можливості та доцільності використання об’єктів благоустрою міста для здійснення торгівельної діяльності об’єктів дрібнороздрібної торгівлі, пунктів сезонної торгівлі та проведення ярмаркових заходів на території міста Кам’янське.

4.1.11. Координація діяльності Комунальної установи «Притулок для тварин» Кам’янської міської ради згідно з компетенцією Департаменту, в тому числі здійснення заходів щодо регулювання чисельності безпритульних тварин на території м.Кам’янського.

4.1.12. Взаємодія з іншими виконавчими органами міської ради та органами державної виконавчої влади в сфері забезпечення державного регулювання торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення міста.

4.1.13. Організація торговельного обслуговування під час проведення загальноміських заходів.

4.1.14. Реалізація заходів щодо нормованого забезпечення населення міста в особливий період, організація забезпечення постраждалого населення продуктами харчування, товарами першої необхідності при виникненні надзвичайних ситуацій, взаємодія з виконавчими органами міської ради щодо мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного захисту населення.

4.1.15. Розгляд звернень споживачів (заяв, скарг, пропозицій) з питань захисту прав споживачів.

4.1.16. Надання громадянам консультацій і роз’яснень з проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення.

4.1.17. Надання громадянам допомоги у складанні заяв, претензій, скарг до суб’єктів господарювання (продавців товарів, надавачів послуг).

4.1.18. Надання інформаційно-консультативних послуг городянам (споживачам та суб’єктам господарювання) у навчальних закладах, телефонному режимі та засобах масової інформації.

4.1.19. Проведення аналізу договорів, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.

4.1.20. Забезпечення повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інших органів, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції про виявлені факти реалізації суб’єктами господарювання продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища.

4.1.21. Вжиття передбачених законодавством заходів щодо недопущення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності.

4.1.22. Підготовка подання до органу, який видав дозвільний документ на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення суб’єктом господарювання прав споживачів.

4.1.23. Організація та участь у проведенні нарад, семінарів з питань захисту прав споживачів, діяльності суб’єктів підприємництва в сфері торговельного та побутового обслуговування населення, розвитку і впровадження нових форм організації торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, об’єктів ринкового господарства, підвищення культури обслуговування населення міста та координації цієї діяльності.

4.1.24. Участь у реалізації державних та міських програм у сфері розвитку підприємництва, удосконалення та поліпшення якості сфер ресторанного господарства, торгівельного та побутового обслуговування населення.

4.2. Департамент реалізує також наступні функції:

4.2.1. Опрацювання та внесення пропозицій щодо удосконалення системи надання адміністративних та муніципальних послуг шляхом спрощення та впорядкування відповідних процесів й процедур.

4.2.2. Вносить пропозиції міській раді та її виконавчому комітетові, керівникам виконавчих органів міської ради, міських та регіональних органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств щодо удосконалення роботи центру надання адміністративних послуг, взаємодії у сфері надання адміністративних послуг, готує та вносить на розгляд відповідного органу проекти рішень з даних питань.

4.2.3. Приймає участь у розробці стандартів надання адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, інших нормативних актів міської ради та її виконавчого комітету, в тому числі актів регуляторного характеру.

4.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної регуляторної політики, вносить пропозиції керівництву міської ради з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

4.2.5. В межах своїх повноважень забезпечує реалізацію міських та загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку міста та регіону.

4.2.6. Вносить пропозиції керівництву міської ради та її виконавчому комітету щодо вжиття заходів до реалізації ефективної політики з питань організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади, ефективної роботи з питань протидії корупційним загрозам у сфері надання адміністративних послуг, в межах своїх повноважень вживає заходів із реалізації рішень з даних питань.

4.2.7. В межах своїх повноважень проводить роботу щодо розширення мережі пунктів обслуговування населення виконавчими органами міської ради та місцевими органами державної виконавчої влади за принципами організаційної єдності та «єдиного вікна».

4.2.8. Проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, надає роз’яснення іншим виконавчим органам міської ради щодо порядку та умов розроблення та застосування стандартів адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

4.2.9. Приймає участь у роботі дорадчих органів міської ради.

4.2.10. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

4.2.11. Вносить пропозиції міській раді та її виконавчому комітетові з питань утворення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побуту, сфери послуг, організації управління об’єктами торговельного, побутового обслуговування населення, ресторанного господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню.

4.2.12. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів, комісій та інших заходів з питань, які належать до компетенції Департаменту.

4.2.13. Забезпечує розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком.

4.2.14. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Департаменту на Інтернет-сайті міської ради.

4.2.15. Приймати в межах повноважень рішення щодо управління комунальним майном, яке перебуває на балансі Департаменту.

4.2.16. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства та інших-нормативно правових актів.

 

5. Система взаємодії

5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Кам’янської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою та її виконавчим комітетом, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

5.2. Департамент безпосередньо взаємодіє з Державною регуляторною службою України та її територіальним підрозділом у Дніпропетровській області, а також з профільними підрозділами Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

6. Права Департаменту

6.1. Департамент в ході виконання покладених на нього повноважень має право:

6.1.1. Одержувати в установлену порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, безоплатні статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на Департамент виконання завдань, що не відносяться до функцій Департаменту чи виходять за межі його повноважень, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів.

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5. Вивчати в межах своїх повноважень роботу суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, надавати їм обов’язкові для виконання вказівки щодо усунення виявлених порушень, а при необхідності – вносити до органів вищого рівня та відповідних органів державної виконавчої влади пропозиції про притягнення до відповідальності керівників та інших посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

6.1.6. Розглядати звернення споживачів (заяв, скарг, пропозицій) з питань захисту прав споживачів.

6.1.7. Надавати громадянам консультацій і роз’яснень з проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення.

6.1.8. Надавати громадянам допомогу у складанні заяв, претензій, скарг до суб’єктів господарювання (продавців товарів, надавачів послуг).

6.1.9. Надавати інформаційно-консультативні послуги городянам (споживачам та суб’єктам господарювання) у навчальних закладах, телефонному режимі та засобах масової інформації.

6.1.10. Аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.

6.1.11. Аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.

6.1.12. У разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров’я, майна споживачів і навколишнього природного середовища повідомляти про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю
за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції.

6.1.13. У разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності – тимчасово призупиняти реалізацію продукції до пред’явлення інформації, супровідних документів або припиняти її реалізацію.

6.1.14. Формувати інформаційний банк даних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, об’єктів ринкового господарства та підприємства з виробництва продуктів харчування.

6.1.15. Здійснювати перевірки суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства та наданих повноважень.

6.1.16. Готувати та направляти подання до органу, який видав дозвільний документ на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів.

6.1.17. Вивчати в межах своїх повноважень питання дотримання суб’єктами надання  адміністративних послуг термінів розгляду звернень та видачі оформлених результатів їх надання, а також дотримання процедур надання адміністративних послуг, звертатись до керівництва цих суб’єктів про вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

6.1.18. Аналізувати звернення громадян та суб’єктів господарювання та вживати заходів щодо оптимізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг, започаткування та здійснення підприємницької діяльності.

6.1.19. Створювати за погодженням з іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади комісії, робочі групи для вивчення питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту, брати участь у їх роботі.

6.1.20. Вносити пропозиції міській раді та її виконавчому комітетові, міському голові щодо вдосконалення роботи з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

6.1.21. Звертатись до контролюючих та правоохоронних органів щодо надання роз’яснень та консультацій, вжиття заходів до усунення виявлених порушень з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

6.2. Посадові особи Департаменту (адміністратори) в ході виконання своїх повноважень також реалізують визначені законами України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» права.

7. Структура Департаменту

7.1. До складу Департаменту можуть входити відділи та сектори без права юридичної особи, положення про які затверджуються директором департаменту.

7.2. Департамент включає у свій склад адміністраторів, статус та обсяг повноважень яких визначаються Законом України «Про адміністративні послуги», а також структурні підрозділи для виконання встановленого обсягу завдань та повноважень.

7.3. Адміністратори здійснюють свої повноваження в межах відповідних структурних підрозділів Департаменту у приміщенні утвореного Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янського, його структурних підрозділах та віддалених робочих місцях адміністраторів.

7.4. Штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Кам’янської міською радою.

7.5. Посадові особи Департаменту призначаються на посади та звільняються міським головою у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства.

7.6. Посадові обов’язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями.

 

8. Керівництво Департаменту

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у встановленому порядку.

8.2. Директор Департаменту:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

8.2.4. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

8.2.5. Вносить пропозиції щодо затвердження штатного розпису, проведення його реорганізації відповідно до нормативних актів з цих питань.

8.2.6. Вносить пропозиції керівництву міської ради щодо планування та передбачення коштів у міському бюджеті на виконання повноважень Департаменту, виконання міських та загальнодержавних програм в частині, що відноситься до повноважень Департаменту.

8.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками.

8.2.8. Призначає на посади і звільняє з посад (крім посадових осіб) працівників Департаменту, визначає їх обов’язки.

8.2.9. Забезпечує організацію діяльності та виконання встановленого обсягу повноважень Департаменту та його посадових осіб.

8.2.10. Забезпечує організацію роботи Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янського.

8.2.11. В межах наданих повноважень звертається до судових та правоохоронних органів, без доручення представляє Департамент у відносинах із іншими виконавчими органами міської ради, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями.

8.2.12. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.   

8.3. Директор Департаменту є керівником Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янського.

8.4. У випадку відсутності директора Департаменту його повноваження покладаються на одного із заступників директора Департаменту за відповідним розпорядженням міського голови.

8.5. Посадові особи Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

9. Статус Департаменту

9.1. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, штампи, передбачені діловодством, та діє відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

9.2. Місцезнаходження департаменту: 51900, м.Кам’янське, просп.Василя Стуса, 10/12.

9.3. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету. Майно, що передається Департаменту, є власністю територіальної громади міста Кам’янське та перебуває в оперативному управлінні Департаменту.

9.4. Положення про Департамент затверджується Кам’янської міською радою, зміни та доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.5. Ліквідація та реорганізація Департаменту здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.