Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Департамент з гуманітарних питань

Им‘яПосадаТелефонКабінет
РЕВА Наталія ВасилівнаДиректор департаменту(0569)5540841
ЛАПШИНА Ганна Юріївна Заступник директора департаменту з фінансово-господарських питань(0569)55408510а
ЖИВАГА Оксана АнатоліївнаЗаступник директора департаменту-начальник відділу освіти(0569)55408418
ПОПОВА Юлія Петрівна Заступник начальника відділу освіти(0569)554084 7
СОЛОМАШЕНКО Лариса МиколаївнаГоловний спеціаліст відділу освіти(0569)55408419
ЖИТНИК Ганна ВікторівнаГоловний спеціаліст відділу освіти(0569)55408419
БАБЕНКО Рита МиколаївнаГоловний спеціаліст відділу освіти(0569)55408419
ІЛЛАРІОШИНА Наталія АнатоліївнаНачальник відділу культури(0569)5540865
ГЛАДКА Олена МиколаївнаЗаступник начальника відділу культури(0569)5540866
ДРИГАНЮК Тетяна ОлександрівнаГоловний спеціаліст відділу культури(0569)5540866
БРАЖНИК Віта БорисівнаГоловний спеціаліст відділу культури(0569)5540866
МАРКІНА Тетяна МиколаївнаНачальник відділу правового забезпечення та кадрової роботи(0569)55408420
ЗАВАЛЬКО Олена ВікторівнаЗаступник начальника відділу правового забезпечення та кадрової роботи(0569)55408110
ШМАТКО Наталія ЛеонідівнаГоловний спеціаліст відділу правового забезпечення та кадрової роботи(0569) 55-40-8420
ЧУДНІВЕЦЬ Наталія АндріївнаГоловний бухгалтер(0569)55408211
Основні завдання виконавчого органу:
 
- Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища.
- Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.
- Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально-активної, творчої особистості.
- Здійснення управління навчальними закладами з освітніх питань та фінансового забезпечення, що знаходяться в межах відповідної території, та координація діяльності цих навчальних закладів.
- Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, забезпечення розвитку освітнього, науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста.
- Аналіз стану освіти і науки в місті, прогнозування та розроблення міської програми розвитку освіти і науки, організація виконання зазначеної програми, забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, науково-технічної та інноваційної діяльності в місті, захисту інтелектуальної власності.
- Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста.
- Контролювання дотримання актів законодавства з питань освіти і науки, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами міста, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.
- Сприяння формуванню міської освітньої та наукової політики, впровадженню інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.
- Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Повідомлення департаменту з гуманітарних питань

Звіти про роботу з інформаційними запитами