Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Інформація щодо стану легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення протягом 2019 року.

Створено: 2019-06-13 10:34:00Оновлено: 2019-06-13 10:35:11

Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижчої від визначеної законом.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності
і господарювання.

Проте деякі роботодавці міста ігнорують зазначені конституційні норми
і змушують робітників працювати без оформлення трудових відносин, видають працівникам зарплату готівкою «у конвертах». У цьому випадку йдеться про «тіньові» заробітки, з яких не утримуються податки та не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду України.

Працівник, який погоджується на таке працевлаштування, виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем та не має доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу. Згода отримувати зарплату «у конвертах» позбавляє працівника соціального захисту. Адже пенсія у майбутньому нараховується тільки з офіційної заробітної плати.

Все це сприяє погіршенню якісних характеристик робочих місць, недостатньому введенню в дію нових робочих місць, особливо для кваліфікованих кадрів, що в свою чергу збільшує обсяги та рівень безробіття, знижує продуктивність праці і конкурентоспроможність виробництва, що значно зменшує доходи населення та відрахування до Пенсійного фонду України.

З метою активізації роботи щодо легалізації виплати заробітної плати
та зайнятості населення, для зменшення кількості суб’єктів господарської діяльності, які за результатами податкової звітності нараховують та виплачують заробітну плату у розмірі, нижче законодавчо встановленого мінімального рівня та з метою інформування мешканців міста про соціальні ризики для тих, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно,
в «конвертах» в місті Кам’янському створена та діє робоча група з питань
з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Ефективна робота міської робочої групи з питань з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення сприяє надходженню коштів до міського бюджету, підвищенню соціальних гарантій і життєвого рівня населення, зниженню соціальної напруги в суспільстві шляхом врегулювання належним чином трудових відносин між суб’єктами господарювання та найманими працівниками. Найважливішим результатом роботи міської робочої групи з питань з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
є підвищення соціальної свідомості як суб’єктів господарської діяльності, так
і самих найманих працівників, оскільки інформаційно-роз’яснювальна робота сприяє усвідомленню важливості легалізації праці.

Так з початку року проведено:

- 3 засідання робочої групи з питань легалізації та зайнятості населення
у м.Кам’янському, на яких було заслухано представників 24 страхувальника міста, де мали місце ознаки порушення законодавства з питань оплати праці. Робочою групою страхувальникам міста надано протокольні доручення;

- головними спеціалістами, інспекторами праці проведено моніторинг трудових відносин у закладах освіти та охорони здоров'я (88 закладів).

Також у місті щомісячно проводиться моніторинг рівня життя населення міста. Так за І квартал в місті розмір середньої заробітної плати становить 9 622,00 грн.

У розрізі основних галузей становить: промисловість­ 13008,67 грн.; охорона здоров'я ­ 7 837,91 грн.; послуги ­ 7566,34 грн.; торгівля ­ 4 446,99 грн.; будівництво ­ 4 651,25 грн., освіта ­ 6 799,78 грн.; сільське господарство ­ 5 969,43 грн.

З керівниками підприємств, установ та організацій міста постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності впровадження мінімального розміру заробітної плати згідно з чинним законодавством.

За результатами проведених заходів з початку 2019 року:

- збільшилась кількість застрахованих осіб на 1 378 осіб;

- зменшилась кількість застрахованих осіб, що працюють за договорами цивільно-правового характеру на 177 осіб;

- зменшилась кількість підприємств, керівникам яких заробітна плата нараховувалась нижче мінімального рівня на 20 підприємствах, що в свою чергу знайшло відображення на збільшенні фонду оплати праці.

На опрацювання в межах повноважень до відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради з урядової гарячої лінії та гарячої лінії голови Дніпропетровської ОДА надійшло 28 звернень громадян щодо порушень трудового законодавства.

На теперішній час інспекторами праці відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради проводяться заходи профілактичного характеру з метою інформування роботодавців про необхідність дотримання чинного законодавства про працю, а також дотримання своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

На підставі отриманої інформації з офіційних джерел (ПФУ, ДФС, Держстат, тощо) підготовлено та направлено листи на адресу суб’єктів господарювання щодо отримання відомостей стосовно можливих порушень законодавства про працю.

В рамках проведення профілактичних заходів розроблені методичні матеріали та наглядові посібники, розміщені повідомлення на офіційному сайті міської ради та в засобах масової інформації.

В найближчий час планується проведення семінарів-нарад з керівниками комерційних структур та фізичними особами підприємцями, які в ході своєї підприємницької діяльності використовують найману працю та провести з ними профілактично-роз’яснювальну роботу щодо необхідності легалізації трудових відносин збільшення рівня оплати праці, що в свою чергу збільшить надходження до місцевого бюджету за рахунок сплати ПДФО (з фонду оплати праці).

Також необхідно зауважити, що співпраця з приватними підприємцями щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення триватиме й надалі.

Але питання легалізація зайнятості населення та заробітної плати, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів з недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на разі залишаються проблемними.

Тому підприємства, установи, організації та громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності у ході виплати заробітної плати повинні дотримуватися вимог чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.